Di tích thắng cảnh Hàn Sơn

Đăng ngày 26 - 10 - 2012
100%

“Con gà gáy năm huyện cùng nghe” - ấy là nơi dòng sông Mã chia làm đôi dòng, trước khi đổ về biển cả. Bởi vậy, dân gian mới đặt tên là Ngã Ba Bông. Nơi đây là vùng đất cổ có bề dày lịch sử lâu đời, được Nhà nước công nhận là một quần thể Di tích thắng cảnh với tên gọi Hàn Sơn, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

“Con gà gáy năm huyện cùng nghe” - ấy là nơi dòng sông Mã chia làm đôi dòng, trước khi đổ về biển cả. Bởi vậy, dân gian mới đặt tên là Ngã Ba Bông. Nơi đây là vùng đất cổ có bề dày lịch sử lâu đời, được Nhà nước công nhận là một quần thể Di tích thắng cảnh với tên gọi Hàn Sơn, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Tướng công Lê Thành, bậc tôi trung của Lê Lợi(21/11/2023 11:00 SA)

Khắc Quốc công Lê Văn An: Võ tướng được ban quốc tính(12/09/2023 10:45 SA)

DANH NHÂN XỨ THANH(14/03/2022 2:00 CH)

Tiến sĩ Tống Duy Tân với Phong trào Cần Vương.(13/03/2022 11:16 SA)

HỒ QUÝ LY VỚI NHỮNG CỐNG HIẾN LỚN NÊU TRONG CẢI CÁCH NÔNG NGHIỆP.(13/03/2022 8:45 CH)

XUÂN ẤY LÊ LỢI DỰNG CỜ.(02/02/2022 8:34 SA)

Di tích thắng cảnh Hàn Sơn (26/10/2012 9:17 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1973 người đã bình chọn
°
351 người đang online