https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
http://ytethanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tin-hoat-dong/tin-hoat-dong-cua-don-vi/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-moi-dich-benh-covid-19.html
 https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-4/Huong-dan-cai-dat-ung-dung-app-Bluezone-va-Smart-Tiob820.aspx

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2020. (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào các nội dung: Tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021;...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°