Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII. (13/12/2019)

Ngày 12/12/2019, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII bước vào ngày làm việc thứ 3 để chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html#page=6

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°