• Chiều ngày 2/10/2023, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học sáng kiến tỉnh chủ trì hội nghị thẩm định, đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2023.

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1343 người đang online