STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Hoàng Văn ThiPhó Chánh Văn phòng0912 276 373thihv@thanhhoa.gov.vn
9Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
10Lê Việt HiếuPhó Chánh Văn phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
11Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
12Phòng Hành chính - Tổ chức
13Fax 3 851 255
14Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
17Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên 3 750 6520936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
18Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
19Trương Văn Tân Chuyên viên3 852 2460913 593 893tantv@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thu Phương Chuyên viên3 750 6520969 419 991phuongnt@thanhhoa.gov.vn
21Lưu Công TựChuyên viên3 852 2460913 549 456tulc@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên3 719 8780987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
24Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
25Mai Huy Hoàng PTP Phụ trách" 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
26Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
27Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
30Tào Hồng MinhChuyên viên0987909864minhth@thanhhoa.gov.vn
31Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
32Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
33Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
34Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
35Lê Văn HuyênChuyên viên"0913867983huyenlv@thanhhoa.gov.vn
36Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Lê Văn ĐăngChuyên viên"0946099186danglv@thanhhoa.gov.vn
46Trịnh Khôi NguyênChuyên viên"0939088866nguyentk@thanhhoa.gov.vn
47 Nguyễn Xuân CườngChuyên viên"0914310983cuongnx@thanhhoa.gov.vn
48Phòng Kinh tế - Tài chính
49Trần Đình NghịTrưởng phòng0933027888nghitd@thanhhoa.gov.vn
50Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
51Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
52Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
53Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
54Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
55Nguyễn Văn NhấtChuyên viên0975198092nhatnv@thanhhoa.gov.vn
56Phòng Văn hoá - Xã hội
57Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
58Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
59Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
60Nguyễn Xuân SơnChuyên viên0912601289sonnx@thanhhoa.gov.vn
61Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
62Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
63Nguyễn Văn HoàngChuyên viên0373325579hoangnv@thanhhoa.gov.vn
64Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
65Trịnh Quốc LongTrưởng phòng"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
66Nguyễn Hoài NamPTP0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
67Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
68Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
69Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
70Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
71Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Thanh Xuânchuyên viên0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
73Tống Đức SơnChuyên viên0912293348sontd@thanhhoa.gov.vn
74Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Duy HùngChuyên viên"0947596575hungnd@thanhhoa.gov.vn
76Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
77Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
79Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
80Đường dây nóng 3 850 049
81Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
82Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
83Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
84Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
85Ban Tiếp công dân
86Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
87Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
88Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
89Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
90Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
91Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
92Trịnh Văn PhongChuyên viên"0835678999trongtv@thanhhoa.gov.vn
93Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
94Phòng Quản trị - Tài vụ
95Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
96Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
97Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
98Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
99Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
100Bùi Tuấn Anh Chuyên viện0948 391 656
101Nguyễn Xuân HiếuChuyên viên0975578388hieunx@thanhhoa.gov.vn
102Lễ Tân3 756 380
103Đội xe 3 852 423
104Công an bảo vệ 3 850 056
105Trung tâm hành chính công tỉnh
106Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
107Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
108Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
109Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
110Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
111Nhà khách 25B
112Lê Thị Vân AnhGiám đốc 0942578558
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
113Văn thư3852 255
114Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
115Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
116Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
117Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
118Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
119Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
144Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
145Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
146Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
147Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
152Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
161Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
165Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
169Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
170Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
171Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
172Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
174Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
175Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
176Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
177Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
178Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
179Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
180Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
181Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
182Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
183Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
184Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
187Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
189Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
190Lê Ngọc KhánhTrưởng ban0912250733Khanhln.snv@thanhhoa.gov.vn
191Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
192Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
193Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
194Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
195Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
196Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
197Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
198Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
199Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
200Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
201Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
202Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
203Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
204Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
205Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
206Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
207Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
208Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
209Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
210Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
211Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
212Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
213Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
214Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
215Mai Hải NamChuyên viên0917628811
216Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
217Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
218Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
219Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
220Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
221Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
222Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
223Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
224Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
225Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
226Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
227Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
228Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
229Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
230Bùi Sơn Trình0915902808
231Lê Thị Giang0974749678
232Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
233Nguyễn Thị Vân0988334571
234Nguyễn Thị Sâm0976882933
235Trần Thị Huệ0983034233
236Lê Thị Hạnh0983580152
237Đỗ Thị Tuyết0913288827
238Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
239Nguyễn Thị Mơ0906404244
240Lê Thị Liên0963629299
241Hoàng Văn Chân0971069828
242Nguyễn Thị Thúy0989642692
243Phạm Thị Thu0982696609
244Lê Thị Hương0977648217
245Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
246Nguyễn Thị Thơm0987170106
247Hoàng Thị Hằng0964801985
248Nguyễn Thị Thức01688022682
249Lê Thị Thu Hà0975050667
250Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
251Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
252Văn thư3851 118
253Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
254Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
255Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
256Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
257Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
258Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
259Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
260Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
261Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
262Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
263Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
264Lê Lệnh TrườngChuyên viên0949509555Truongll.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Hà Ngọc TúChuyên viên0855292656Tuhn.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Lê Minh HànhPhó trưởng Ban0985506556Hanhlm.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Mai Danh HảiChánh Văn phòng3852924092987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Lưu Thị ThắngChuyên viên0911413273thanglt.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Nguyễn Thị Phương HạnhThanh tra viên0914659864Hanhntp.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Nguyễn Bá LongBảo vệ0384946305
279Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
281Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
283Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viên 0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
285Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
286Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
287Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
288Trịnh Duy HiếuChuyên viên0913550894
289lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
290Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
291Lê Văn HàLái xe0945827363
292Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
293Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
294Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
295Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
296Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
297Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
298Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
299Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
300Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Sở ngoại vụ 29;#Sở ngoại vụ
301Nguyễn Hoàng Minh Chánh Văn phòng0919761277minhnh.songoaivu
302Nguyễn Quang Hiệu Trưởng phòng0904717668hieunq.songoaivu
303Nguyễn Ngọc Vân Phó Trưởng phòng0912891899vannn.songoaivu
304Hà Mai Quyên Phó Chánh Văn phòng0977222101quyenhm.songoaivu
305Lý Ngọc TânPhó Trưởng phòng0964323636tanln.songoaivu
306Mai Công ThắngThanh tra viên0904767677thangmc.songoaivu
307Trịnh Hoàng SinhChuyên viên0856135688sinhth.songoaivu
308Nguyễn Thị HiềnKế toán trưởng0935088196hienntkt.songoaivu
309Hoàng Thị HạnhChuyên viên0945344388hanhht.songoaivu
310Trịnh Thị Minh HằngChuyên viên0915437168hangttm.songoaivu
311Lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0912190633anhltq.songoaivu
312Nguyễn Thị HiềnChuyên viên0916288587hiennt.songoaivu
313Nguyễn Thị ThanhChuyên viên0912948474thanhnt.songoaivu
314Nguyễn Thị Phương ThúyChuyên viên0936571988thuyntp.songoaivu
315Đặng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0982317289huyendtt.songoaivu
316Nguyễn Thị Hồng LêChuyên viên0987307898lenth.songoaivu
317Hàn Thị Thanh HàVăn thư0982097946
318Trần Thị Thu HằngGiám đốc02373955868hangttt.songoaivu
319Mai Văn Thoại Phó Giám đốcthoaimv.songoaivu
320Vũ Ngọc Dương Phó Giám đốcduongvn.songoaivu
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
321Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
322Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
323Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
324Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Thế AnhChủ tịch UBND thị xã023786100209178871xxanhnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch UBND thị xã02378610020978798111nhiempv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch UBND thị xã02378610020912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Trịnh Tiến DũngPhó Chủ tịch UBND thị xã02378610020919614001dungtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Nguyễn Quốc ĐạtPhó Chủ tịch HĐND thị xã0936217789datnq.txnghison@thanhhoa.gov.vn
354Nguyễn Bá PhươngPhó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã02378610020948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Mai Cao CườngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trưởng0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Lường Nhật NamPhó Trưởng phòng Nội vụ0946534828namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 38;#Huyện Như Xuân 38;#Huyện Như Xuân
358LÊ THỊ BẢYPhó phòng Lao động0914600117
359LÊ HUY THANHTrưởng phòng Dân tộc0915394701
360ÔNG : NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG Chủ tịch UBND Huyện0967096668
361ÔNG : NGUYỄN HỮU TUẤTPhó Chủ tịch UBND Huyện0946367111
362ÔNG : LÊ ANH TUẤNPhó Chủ tịch UBND Huyện0912231256
363NGUYỄN QUANG TRƯỜNGTrưởng phòng tài chính0982847678
364Phạm Văn NamPhó trưởng phòng văn hóa0915243733
365LÊ THỊ THU HẰNGPhó trưởng phòng tài chính0984155199
366LÊ TIẾN ĐẠTTrưởng phòng Nông nghiệp0982181101
367TRẦN MINH DŨNGTrưởng phòng nội vụ0888334678
368LÊ THỊ THANH HUYỀNPhó trưởng phòng nội vụ0979243525
369DƯƠNG VĂN MẾNTrưởng phòng tư pháp0986960934
370BÙI MINH LUYẾNPhó phòng tư pháp0988304971
371LÒ VĂN SỨCChánh thanh tra0976916889
372HOÀNG LÊ CHƯƠNGPhó chánh thanh tra0944872632
373CAO TIẾN DŨNGGiám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0919728669
374LÊ THỊ NHITrưởng phòng Lao động0915592346
375PHẠM VĂN TUẤNTrưởng phòng Tài nguyên0988482289
376LÊ HỮU ĐỒNGPhó phòng Tài nguyên0979595839
377ĐỖ VĂN CHIẾNPhó phòng Tài nguyên0912034255
378LÊ QUANG DỰTrưởng phòng Kinh tế hạ tầng0973351448
379LÊ BÌNH DƯƠNGPhó phòng Kinh tế hạ tầng0945210286
380ĐINH VĂN PHƯƠNGChánh văn phòng0949051543
381VI THỊ THANH HUẾPhó chánh văn phòng0982574790
382NGUYỄN ANH NGỌCPhó chánh văn phòng0973546169
383LÊ THỊ MINHPhó phòng Dân tộc0987614585
384LÊ TIẾN ĐẠTPhó phòng Nông nghiệp0982181101
385NGUYỄN THẾ LỢIPhó phòng Giáo dục0868383666
386LÊ THỊ SÁUTiếp công dân0974796459
387LÊ VĂN LONGGiám đốc BQL - DA0869736868
388NGUYỄN VĂN CHIẾNPhó Giám đốc BQL - DA0973809304
389TRẦN CÔNG VŨPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0941268434
390DƯƠNG THỊ BÍCHPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0917129918
391ĐỒNG VĂN THANHGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp0973296123
Expand/Collapse 39;#Huyện Như Thanh 39;#Huyện Như Thanh
392Đặng Tiến DũngChủ tịch0904588478dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Văn AChuyên viên09041541380904154138cuongpv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
394Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
438Bùi Huy ToànPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0917560743 0986700039toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
439Lê Văn ĐịnhChánh Thanh tra huyện0985869667 0852201899dinhlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
440Đỗ Văn ChúcTrưởng phòng Nội vụ0941414864 0986932955chucdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
441Quách Văn ThọTrưởng phòng Lao động TB&XH0947617678 0961059168thoqv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
442Đỗ Đức NgọcTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0912929327 0986753327ngocdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
443Phạm Anh TuấnTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng0977939446 0914683446tuanpa.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Phạm Trung DũngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0912319191dungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Nguyễn Tài ToànTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0912608986toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Phan Thị HàTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT02373608258 0372338323hapt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Vũ Thị HàTrưởng phòng Tư pháp0978151799havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
448Phạm Văn BiênGiám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện0919073700bienpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Nguyễn Đức TháiGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện0917425898 0972317811thaind.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Lê Thanh NghịGiám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện0987293299nghilt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
451Phạm Tiến DũngTỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy0912034988dungpt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
452Phạm Văn ThiếtPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện0914313767thietpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
453Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0918094892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
454Hà Ngọc SơnỦy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện0904818886sonhn.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
455Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch UBND huyện0912598567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
456Đặng Văn QuangPhó Chủ tịch UBND huyện0945247333quangdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
457Phạm Văn TùngChánh Văn phòng HĐND&UBND huyện0865225386tungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
458Phạm Đình CườngTrưởng phòng Văn hóa - Thông tin0344996345 0914471493cuongpd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
459Lê Đức Hiếu TP. Giáo dục &ĐT0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Lê Nhân QuyềnPTP. LĐTB&XH0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
462Ngô sĩ Tâm Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Phạm Quốc ThịnhTP. Tài chính & KH0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Đỗ Phi Hùng TP. Nông nghiệp &PHNT03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy xã phú nghiêm 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Lương Thị Hồng Nhung TP. Văn Hóa &TT03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Nguyễn Hồng Hải Phó CN UBKT Huyện ủy0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
470Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
471Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
472Phạm Thị Dần TP. LĐTB&XH023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
473Ngô Phi Hùng Phó ban Tổ chức0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
474Hà Thanh Bình BT. xã Phú Sơn 0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
475Trần Ngọc ThôngHT. Hật Kiểm Lâm0915889569
476Hoàng Quốc Mạnh PHT. Hạt Kiểm Lâm 0328260222
477Lê Văn Sơn PHT. Hạt Kiểm Lâm 0976.668.765
478Nguyễn Ngọc HiệpPGĐ. Điện Lực03722489990963.469.456
479Lữ thị Mai C.A Tòa án ND0912999474
480Nguyễn Văn KhảCHT Quân Sự0919237867
481Phùng Văn TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
482Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
483Hoàng Vĩnh Đức GĐ. NHNN&PTNT0971133168
484Phan Lê QuânGĐ. NHCSXH0973583666
485Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
486Đinh Văn Bột GĐ TT YTế DP0977907708
487Lữ Hồng Nghiệp GĐ. Cửa nhánh Dược0986149789
488Đinh Công Chỉnh GĐ Hiệu Sách0946585111
489Nguyễn Phương Đông GĐ. BQL Khu BTTT Pu Hu0987947504
490Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
491Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
492Lê Văn Tỵ Đội Trưởng QLTT 110913462836
493Lương Thị Hồng NhungTP. Văn Hóa &TT0976947700nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
494Phạm Hồng ChươngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020988650184chuongph@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
495Hà Văn TrườngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020916498916truonghv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
496Lộc Văn HàoTrưởng phòng KT-HT0825679775haolv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
497Trương Công TuấnTrưởng phòng TNMT0919019762tuantc@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
498Đỗ Phi HùngTrưởng phòng NN&PTNT0868484578hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
499Hà Văn NhiệtTrưởng phòng Dân tộc0832378839nhiethv@quannhoa.thanhhoa.gov.vn
500Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762huonght@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
501Nguyễn Đức DũngChủ Tịch UBND huyện 03738750020989314758dungnd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
502Hà Văn ThủyPhó Bí thư Thường trực0961173999thuyhv@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
503Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
504Phạm Thị LượngPhó Chủ tịch UBND huyện0945312866luongpt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
505Trần Văn HùngPhó Chủ tịch UBND huyện0982373228hungtv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
506Hoàng Mạnh HùngChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020858432888hunghm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
507Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Lê Hồng QuangChủ tịch UBND huyệnquanlh.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 53;#Huyện Quảng Xương 53;#Huyện Quảng Xương
536Nguyễn Quốc TiếnTỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ0915.317.748
537Nguyễn Đức ThịnhUVBTV Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0912.293.495thinhnd.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
538Nguyễn Thị SơnUVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
539Nguyễn Đình DựUVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
540Nguyễn Huy NamPhó Chủ tịch UBND huyện0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
541Hà Thế AnhPhó Chủ tịch UBND huyện0886.399.089anhht.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
542Đỗ Đình CườngUVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy0986.397.595cuongdd.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
543Lê Như Tuấn UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BD Chính trị huyện0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
544Trịnh Thăng SựUVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy0912.709.415sutt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
545Phạm Thị MaiUVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức HU0914.932.856maipt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
546Hoàng Bùi SơnChánh Văn phòng Huyện ủy0986.604.418sonhb.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
547Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND -UBND 0982.969.552tainb.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
548Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0984.936.919hiepld.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
549Nguyễn Thị HuyềnTrưởng Phòng Tư Pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
550Đặng Ngọc ThanhChánh Thanh Tra0943.222.812thanhdn.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
551Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - KH0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
552Chu Đức KhươngTrưởng Phòng TNMT0977.043.709longhv.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
553Đỗ Trí HoàTrưởng phòng Nội vụ0916.143.368hoadt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
554Bùi Sỹ HàoTrưởng Phòng Văn hoá - Thông tin0909.312.629hoabs.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
555Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
556Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Giáo dục - Đào tạo0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
557Nguyễn Thị LoanTrưởng phòng Lao động-TB và XH0913.052.393tuonglb.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
558Nguyễn Đình LaiPhó Giám đốc Trung tâm VHTTTTDL0949,106,316laind.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
559Phạm Thị NhungGIám đốc Trung tâm Dịch vụ NN huyện0976.801.779nhungpt.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
560Mai Đình ThủyGiám đốc BQL Dự án0919.592.999thuymd.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
561Nguyễn Hồng AnhBí thư Huyện đoàn0973.347.156anhnh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
562Hoàng Thị HằngChủ tịch Liên đoàn lao động huyện0915.324.959hanght.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
563Phạm Thị ThuChủ tịch Hội Phụ nữ huyện0916.530.668thupt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
564Nguyễn Văn Linh Chủ tịch Hội Nông dân huyện0974.118.999linhnv.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
565Dương Phi BằngChủ tịch Hội cựu chiến binh
566Lê Huy KỳUVBTV Huyện ủy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện0912.561.254kylh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn