STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
9Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
10Hoàng Văn ThiPhó Chánh Văn phòng0912 276 373thihv@thanhhoa.gov.vn
11Phòng Hành chính - Tổ chức
12Fax 3 851 255
13Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
16Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên 3 750 6520936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
17Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
18Trương Văn Tân Chuyên viên3 852 2460913 593 893tantv@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thu Phương Chuyên viên3 750 6520969 419 991phuongnt@thanhhoa.gov.vn
20Lưu Công TựChuyên viên3 852 2460913 549 456tulc@thanhhoa.gov.vn
21Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên3 719 8780987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
22Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
23Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
24Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
25Lê Việt HiếuTrưởng phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
26Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
31Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
32Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
33Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
34Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
35Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
36Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
37Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
38Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
39Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
40Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
41Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
42Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
43Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
44Lê Văn ĐăngChuyên viên"0946099186danglv@thanhhoa.gov.vn
45Phòng Kinh tế - Tài chính
46Trần Đình NghịTrưởng phòng0933027888nghitd@thanhhoa.gov.vn
47Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
48Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
49Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
50Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
51Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
52Phòng Văn hoá - Xã hội
53Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
54Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
55Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
56Nguyễn Xuân SơnChuyên viên0912601289sonnx@thanhhoa.gov.vn
57Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
58Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
59Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
60Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
61Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
62Nguyễn Hoài NamChuyên viên0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
63Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
64Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
65Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
66Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
67Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thanh Xuânchuyên viên0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
69Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
70Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
71Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
72Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
73Đường dây nóng 3 850 049
74Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
75Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
76Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
77Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
78Ban Tiếp công dân
79Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
82Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
83Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
84Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
85Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
86Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
87Phòng Quản trị - Tài vụ
88Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
89Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
90Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
91Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
92Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
93Lễ Tân3 756 380
94Đội xe 3 852 423
95Công an bảo vệ 3 850 056
96Trung tâm hành chính công tỉnh
97Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
98Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
99Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
100Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
101Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
102Nhà khách 25B
103Lê Thị Vân AnhGiám đốc 0942578558
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
104Văn thư3852 255
105Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
106Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
107Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
108Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
109Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
110Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
135Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
136Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
137Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
138Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
143Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
152Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
156Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
160Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
162Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
163Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
165Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
166Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
167Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
168Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
169Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
170Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
171Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
172Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
173Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
174Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
175Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
177Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
178Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
179Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
180Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
181Lê Ngọc KhánhTrưởng ban0912250733Khanhln.snv@thanhhoa.gov.vn
182Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
184Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
185Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
186Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
187Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
188Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
190Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
191Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
192Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
193Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
194Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
195Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
196Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
197Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
198Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
199Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
200Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
201Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
202Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
203Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
204Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
205Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
206Mai Hải NamChuyên viên0917628811
207Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
208Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
209Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
210Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
211Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
212Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
213Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
214Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
215Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
216Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
217Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
218Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
219Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
220Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
221Bùi Sơn Trình0915902808
222Lê Thị Giang0974749678
223Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
224Nguyễn Thị Vân0988334571
225Nguyễn Thị Sâm0976882933
226Trần Thị Huệ0983034233
227Lê Thị Hạnh0983580152
228Đỗ Thị Tuyết0913288827
229Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
230Nguyễn Thị Mơ0906404244
231Lê Thị Liên0963629299
232Hoàng Văn Chân0971069828
233Nguyễn Thị Thúy0989642692
234Phạm Thị Thu0982696609
235Lê Thị Hương0977648217
236Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
237Nguyễn Thị Thơm0987170106
238Hoàng Thị Hằng0964801985
239Nguyễn Thị Thức01688022682
240Lê Thị Thu Hà0975050667
241Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
242Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
243Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
244Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
245Văn thư3851 118
246Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
247Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
248Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
249Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
250Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
251Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
252Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
253Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
254Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
255Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
256Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
257Lê Lệnh TrườngChuyên viên0949509555Truongll.bdt@thanhhoa.gov.vn
258Hà Ngọc TúChuyên viên0855292656Tuhn.bdt@thanhhoa.gov.vn
259Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
260Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
261Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Lưu Thị ThắngChuyên viên0911413273thanglt.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Nguyễn Thị Phương HạnhThanh tra viên0914659864Hanhntp.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Nguyễn Bá LongBảo vệ0384946305
270Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viên 0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
279Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Trịnh Duy HiếuChuyên viên0913550894
281lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
283Lê Văn HàLái xe0945827363
284Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
285Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
286Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
287Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
288Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
289Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
290Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
291Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
292Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Sở ngoại vụ 29;#Sở ngoại vụ
293Nguyễn Hoàng Minh Chánh Văn phòng0919761277minhnh.songoaivu
294Nguyễn Quang Hiệu Trưởng phòng0904717668hieunq.songoaivu
295Nguyễn Ngọc Vân Phó Trưởng phòng0912891899vannn.songoaivu
296Hà Mai Quyên Phó Chánh Văn phòng0977222101quyenhm.songoaivu
297Lý Ngọc TânPhó Trưởng phòng0964323636tanln.songoaivu
298Mai Công ThắngThanh tra viên0904767677thangmc.songoaivu
299Trịnh Hoàng SinhChuyên viên0856135688sinhth.songoaivu
300Nguyễn Thị HiềnKế toán trưởng0935088196hienntkt.songoaivu
301Hoàng Thị HạnhChuyên viên0945344388hanhht.songoaivu
302Trịnh Thị Minh HằngChuyên viên0915437168hangttm.songoaivu
303Lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0912190633anhltq.songoaivu
304Nguyễn Thị HiềnChuyên viên0916288587hiennt.songoaivu
305Nguyễn Thị ThanhChuyên viên0912948474thanhnt.songoaivu
306Nguyễn Thị Phương ThúyChuyên viên0936571988thuyntp.songoaivu
307Đặng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0982317289huyendtt.songoaivu
308Nguyễn Thị Hồng LêChuyên viên0987307898lenth.songoaivu
309Hàn Thị Thanh HàVăn thư0982097946
310Trần Thị Thu HằngGiám đốc02373955868hangttt.songoaivu
311Mai Văn Thoại Phó Giám đốcthoaimv.songoaivu
312Vũ Ngọc Dương Phó Giám đốcduongvn.songoaivu
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
313Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
314Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã0919874666tunghd.txnghison@thanhhoa.gov.vn
315Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
316Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
317Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
318Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
319Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
320Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
321Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
322Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
323Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
324Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0978798111nhiempv.txnghison@thanhoa.gov.vn
354Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch0912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Bùi Tuấn TựPhó Chủ tịch0912604658tubt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 38;#Huyện Như Xuân 38;#Huyện Như Xuân
358LÊ THỊ BẢYPhó phòng Lao động0914600117
359LÊ HUY THANHTrưởng phòng Dân tộc0915394701
360ÔNG : NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG Chủ tịch UBND Huyện0967096668
361ÔNG : NGUYỄN HỮU TUẤTPhó Chủ tịch UBND Huyện0946367111
362ÔNG : LÊ ANH TUẤNPhó Chủ tịch UBND Huyện0912231256
363NGUYỄN QUANG TRƯỜNGTrưởng phòng tài chính0982847678
364LÊ THỊ THU HẰNGPhó trưởng phòng tài chính0984155199
365TRẦN MINH DŨNGTrưởng phòng nội vụ0888334678
366LÊ THỊ THANH HUYỀNPhó trưởng phòng nội vụ0979243525
367DƯƠNG VĂN MẾNTrưởng phòng tư pháp0986960934
368BÙI MINH LUYẾNPhó phòng tư pháp0988304971
369LÒ VĂN SỨCChánh thanh tra0976916889
370HOÀNG LÊ CHƯƠNGPhó chánh thanh tra0944872632
371LÊ THỊ NHITrưởng phòng Lao động0915592346
372PHẠM VĂN TUẤNTrưởng phòng Tài nguyên0988482289
373CAO TIẾN DŨNGTrưởng phòng văn hóa0919728669
374LÊ HỮU ĐỒNGPhó phòng Tài nguyên0979595839
375ĐỖ VĂN CHIẾNPhó phòng Tài nguyên0912034255
376LÊ QUANG DỰTrưởng phòng Kinh tế hạ tầng0973351448
377LÊ BÌNH DƯƠNGPhó phòng Kinh tế hạ tầng0945210286
378ĐINH VĂN PHƯƠNGChánh văn phòng0949051543
379VI THỊ THANH HUẾPhó chánh văn phòng0982574790
380NGUYỄN ANH NGỌCPhó chánh văn phòng0973546169
381LÊ THỊ MINHPhó phòng Dân tộc0987614585
382LÊ TIẾN ĐẠTPhó phòng Nông nghiệp0982181101
383ĐỖ VĂN CHUNGTrưởng phòng Giáo dục0918709918
384NGUYỄN THẾ LỢIPhó phòng Giáo dục0868383666
385LÊ THỊ SÁUTiếp công dân0974796459
386LÊ VĂN LONGGiám đốc BQL - DA0869736868
387NGUYỄN VĂN CHIẾNPhó Giám đốc BQL - DA0973809304
388PHẠM VĂN NAMGiám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0915243733
389TRẦN CÔNG VŨPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0941268434
390DƯƠNG THỊ BÍCHPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0917129918
391ĐỒNG VĂN THANHGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp0973296123
Expand/Collapse 39;#Huyện Như Thanh 39;#Huyện Như Thanh
392Đặng Tiến DũngChủ tịch0904588478dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Văn AChuyên viên09041541380904154138cuongpv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
394Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
438Bùi Huy ToànPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0917560743 0986700039toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
439Lê Văn ĐịnhChánh Thanh tra huyện0985869667 0852201899dinhlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
440Đỗ Văn ChúcTrưởng phòng Nội vụ0941414864 0986932955chucdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
441Quách Văn ThọTrưởng phòng Lao động TB&XH0947617678 0961059168thoqv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
442Đỗ Đức NgọcTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0912929327 0986753327ngocdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
443Phạm Anh TuấnTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng0977939446 0914683446tuanpa.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Phạm Trung DũngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0912319191dungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Nguyễn Tài ToànTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0912608986toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Phan Thị HàTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT02373608258 0372338323hapt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Vũ Thị HàTrưởng phòng Tư pháp0978151799havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
448Phạm Văn BiênGiám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện0919073700bienpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Nguyễn Đức TháiGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện0917425898 0972317811thaind.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Lê Thanh NghịGiám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện0987293299nghilt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
451Phạm Tiến DũngTỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy0912034988dungpt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
452Phạm Văn ThiếtPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện0914313767thietpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
453Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0918094892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
454Hà Ngọc SơnỦy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện0904818886sonhn.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
455Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch UBND huyện0912598567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
456Đặng Văn QuangPhó Chủ tịch UBND huyện0945247333quangdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
457Phạm Văn TùngChánh Văn phòng HĐND&UBND huyện0865225386tungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
458Phạm Đình CườngTrưởng phòng Văn hóa - Thông tin0344996345 0914471493cuongpd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
459Lê Đức Hiếu TP. Giáo dục &ĐT0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Lê Nhân QuyềnPTP. LĐTB&XH0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
462Ngô sĩ Tâm Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Phạm Quốc ThịnhTP. Tài chính & KH0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Đỗ Phi Hùng TP. Nông nghiệp &PHNT03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy xã phú nghiêm 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Lương Thị Hồng Nhung TP. Văn Hóa &TT03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Nguyễn Hồng Hải Phó CN UBKT Huyện ủy0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
470Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
471Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
472Phạm Thị Dần TP. LĐTB&XH023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
473Ngô Phi Hùng Phó ban Tổ chức0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
474Hà Thanh Bình BT. xã Phú Sơn 0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
475Trần Ngọc ThôngHT. Hật Kiểm Lâm0915889569
476Hoàng Quốc Mạnh PHT. Hạt Kiểm Lâm 0328260222
477Lê Văn Sơn PHT. Hạt Kiểm Lâm 0976.668.765
478Nguyễn Ngọc HiệpPGĐ. Điện Lực03722489990963.469.456
479Lữ thị Mai C.A Tòa án ND0912999474
480Nguyễn Văn KhảCHT Quân Sự0919237867
481Phùng Văn TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
482Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
483Hoàng Vĩnh Đức GĐ. NHNN&PTNT0971133168
484Phan Lê QuânGĐ. NHCSXH0973583666
485Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
486Đinh Văn Bột GĐ TT YTế DP0977907708
487Lữ Hồng Nghiệp GĐ. Cửa nhánh Dược0986149789
488Đinh Công Chỉnh GĐ Hiệu Sách0946585111
489Nguyễn Phương Đông GĐ. BQL Khu BTTT Pu Hu0987947504
490Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
491Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
492Lê Văn Tỵ Đội Trưởng QLTT 110913462836
493Lương Thị Hồng NhungTP. Văn Hóa &TT0976947700nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
494Phạm Hồng ChươngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020988650184chuongph@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
495Hà Văn TrườngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020916498916truonghv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
496Lộc Văn HàoTrưởng phòng KT-HT0825679775haolv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
497Trương Công TuấnTrưởng phòng TNMT0919019762tuantc@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
498Đỗ Phi HùngTrưởng phòng NN&PTNT0868484578hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
499Hà Văn NhiệtTrưởng phòng Dân tộc0832378839nhiethv@quannhoa.thanhhoa.gov.vn
500Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762huonght@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
501Nguyễn Đức DũngChủ Tịch UBND huyện 03738750020989314758dungnd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
502Hà Văn ThủyPhó Bí thư Thường trực0961173999thuyhv@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
503Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
504Phạm Thị LượngPhó Chủ tịch UBND huyện0945312866luongpt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
505Trần Văn HùngPhó Chủ tịch UBND huyện0982373228hungtv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
506Hoàng Mạnh HùngChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020858432888hunghm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
507Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn