Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1415 người đã bình chọn
1131 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
9Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
10Hoàng Văn ThiPhó Chánh Văn phòng0912 276 373thihv@thanhhoa.gov.vn
11Phòng Hành chính - Tổ chức
12Fax 3 851 255
13Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
16Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
17Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên 3 750 6520936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
18Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
19Trương Văn Tân Chuyên viên3 852 2460913 593 893tantv@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thu Phương Chuyên viên3 750 6520969 419 991phuongnt@thanhhoa.gov.vn
21Lưu Công TựChuyên viên3 852 2460913 549 456tulc@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên3 719 8780987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Lê Việt HiếuTrưởng phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
27Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
28Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
31Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
32Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
33Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
34Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
35Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
36Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
46Phòng Kinh tế - Tài chính
47Trần Đình NghịPhụ trách phòng0933027888nghitd@thanhhoa.gov.vn
48Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
49Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
50Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
51Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
52Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
53Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
54Phòng Văn hoá - Xã hội
55Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
56Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
57Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
58Nguyễn Xuân SơnChuyên viên0912601289sonnx@thanhhoa.gov.vn
59Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
60Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
61Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
62Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
63Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
64Nguyễn Hoài NamChuyên viên0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
65Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
66Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
67Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
68Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
69Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
70Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
71Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
73Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
74Đường dây nóng 3 850 049
75Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
76Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
77Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
78Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
79Ban Tiếp công dân
80Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
82Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
83Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
84Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
85Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
86Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
87Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
88Phòng Quản trị - Tài vụ
89Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
90Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
91Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
92Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
93Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
94Lễ Tân3 756 380
95Đội xe 3 852 423
96Công an bảo vệ 3 850 056
97Trung tâm hành chính công tỉnh
98Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
99Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
100Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
101Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
102Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
103Nhà khách 25B
104Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
105Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
106Văn thư3852 255
107Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
108Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
109Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
110Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
111Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
112Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
137Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
138Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
139Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
140Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
145Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
154Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
158Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
162Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
164Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
165Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
167Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
168Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
169Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
170Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
171Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
172Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
173Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
174Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
175Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
177Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
178Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
179Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
180Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
181Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
182Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
183Đỗ Trọng HùngTrưởng ban0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
186Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
187Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
188Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
189Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
190Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
191Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
192Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
193Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
194Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
195Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
196Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
197Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
198Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
199Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
200Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
201Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
202Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
203Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
204Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
205Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
206Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
207Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
208Mai Hải NamChuyên viên0917628811
209Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
210Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
211Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
212Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
213Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
214Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
215Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
216Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
217Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
218Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
219Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
220Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
221Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
222Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
223Bùi Sơn Trình0915902808
224Lê Thị Giang0974749678
225Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
226Nguyễn Thị Vân0988334571
227Nguyễn Thị Sâm0976882933
228Trần Thị Huệ0983034233
229Lê Thị Hạnh0983580152
230Đỗ Thị Tuyết0913288827
231Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
232Nguyễn Thị Mơ0906404244
233Lê Thị Liên0963629299
234Hoàng Văn Chân0971069828
235Nguyễn Thị Thúy0989642692
236Phạm Thị Thu0982696609
237Lê Thị Hương0977648217
238Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
239Nguyễn Thị Thơm0987170106
240Hoàng Thị Hằng0964801985
241Nguyễn Thị Thức01688022682
242Lê Thị Thu Hà0975050667
243Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
244Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
245Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
246Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
247Văn thư3851 118
248Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
249Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
250Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
251Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
252Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
253Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
254Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
255Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
256Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
257Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
258Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
259Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
260Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
261Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
272Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
279Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
281lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
283Lê Văn HàLái xe0945827363
284Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
285Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
286Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
287Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
288Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
289Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
290Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
291Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
292Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Huyện Quảng Xương 29;#Huyện Quảng Xương
293Bùi Huy ToànChủ tịch UBND huyện0917560743toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
294Lê Văn ThơTrưởng phòng VH&TT0917750114
295Trần Anh ChungTỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy0903400234chungta.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
296Lê Huy KỳPhó Bí thư thường trực Huyện ủy0912.561.254kylh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
297Nguyễn Đức ThịnhPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0912.293.495thinhnd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
298Nguyễn Thị SơnPhó Chủ tịch HĐND huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
299Nguyễn Đình DựPhó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
300Nguyễn Huy NamPhó Chủ tịch UBND huyện0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
301Hà Thế AnhPhó Chủ tịch UBND huyện0886.399.089anhht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
302Lê Như TuấnTrưởng Ban Tuyên Giáo0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
303Đỗ Đình CườngTrưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện0986.397.595cuongdd.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
304Trịnh Thăng SựChủ nhiệm Ủy ban kiểm tra0912.709.415sutt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
305Phạm Thị MaiTrưởng Ban Tổ chức0914.932.856maipt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
306Hoàng Bùi SơnChánh Văn phòng Huyện ủy0986.604.418sonhb.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
307Bùi Sỹ ThắngChủ tịch Hội Cựu chiến binh0982.035.115thangbs.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
308Nguyễn Văn LinhChủ tịch Hội Nông dân0974.118.999linhnv.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
309Phạm Thị ThuChủ tịch Hội Phụ nữ0986.633.445thupt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
310Hoàng Thị HằngChủ tịch Liên đoàn lao động huyện0915.324.959hanght.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
311Nguyễn Hồng AnhBí thư Huyện đoàn0973.347.156anhnh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
312Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện0982.969.552tainb.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
313Mã Văn ThanhTrưởng phòng Nội vụ0983.676.189thanhmv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
314Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
315Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
316Lê Bá Hiền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin0975.847.555hienla.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
317Lê Văn TrưởngTrưởng phòng Y tế0989.312.823truonglv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
318Chu Đức KhươngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0977.043.709khuongcd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
319Đặng Ngọc ThanhChánh Thanh tra huyện0932.517.555thanhdn.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
320Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
321Nguyễn Thị LoanTrưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội0913.052.393loannt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
322Nguyễn Thị HuyềnTrưởng phòng Tư pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
323Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0984.936.919hiepld.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
324Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã0919874666tunghd.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
354Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
358Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
359Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
360Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
361Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
363Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
364Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0978798111nhiempv.txnghison@thanhoa.gov.vn
365Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch0912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
366Bùi Tuấn TựPhó Chủ tịch0912604658tubt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
367Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
368Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 39;#Huyện Như Thanh 39;#Huyện Như Thanh
369Đặng Tiến DũngChủ tịch0904588478dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
370Nguyễn Văn AChuyên viên09041541380904154138cuongpv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
371Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
415Bùi Huy ToànChủ tịch UBND huyện0917560743toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
416Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
417Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
418Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
419Nguyễn Đức DungChủ Tịch UBND huyện 03738750020989314758dungnd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
420Lê Đức Hiếu TP. Giáo dục &ĐT0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Văn DoPhó Ban Dân Vận0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
422Trịnh Duy Hiếu TP Nội VỤ0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
423Lê Nhân QuyềnPTP. LĐTB&XH0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
424Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
425Ngô sĩ Tâm Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
426Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
427Hà Thị DoanhTP. Kinh Tế & Hạ tầng0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
428Phạm Quốc ThịnhTP. Tài chính & KH0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
429Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
430Đỗ Phi Hùng TP. Nông nghiệp &PHNT03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
431Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy xã phú nghiêm 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
432Lương Thị Hồng Nhung TP. Văn Hóa &TT03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
434Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
435Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
436Phạm Thị Dần TP. LĐTB&XH023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
437Ngô Phi Hùng Phó ban Tổ chức0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
438Mai Thị Hoa GĐ. TTVHTT&DL0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
439Hà Thanh Bình BT. xã Phú Sơn 0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
440Trần Ngọc ThôngHT. Hật Kiểm Lâm0915889569
441Hoàng Quốc Mạnh PHT. Hạt Kiểm Lâm 0328260222
442Lê Văn Sơn PHT. Hạt Kiểm Lâm 0976.668.765
443Nguyễn Ngọc HiệpPGĐ. Điện Lực03722489990963.469.456
444Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
445Lữ thị Mai C.A Tòa án ND0912999474
446Nguyễn Văn KhảCHT Quân Sự0919237867
447Phùng Thanh TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
448Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
449Hoàng Vĩnh Đức GĐ. NHNN&PTNT0971133168
450Phan Lê QuânGĐ. NHCSXH0973583666
451Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
452Đinh Văn Bột GĐ TT YTế DP0977907708
453Lữ Hồng Nghiệp GĐ. Cửa nhánh Dược0986149789
454Đinh Công Chỉnh GĐ Hiệu Sách0946585111
455Nguyễn Phương Đông GĐ. BQL Khu BTTT Pu Hu0987947504
456Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
457Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
458Lê Văn Tỵ Đội Trưởng QLTT 110913462836
459Lương Thị Hồng NhungTP. Văn Hóa &TT0976947700
460Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762
461Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
462Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Trần Văn HùngP. Chủ Tịch UBND 0982373228
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
464Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
465Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
466Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
467Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
468Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
469Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
470Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
471Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
472Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
473Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
474Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
475Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
476Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
477Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
478Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
479Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
480Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
481Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
482Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
483Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
484Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
485Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
486Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
487Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
488Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
489Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
490Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
491Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn