Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1015 người đã bình chọn
540 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
4Mai Xuân LiêmPCT0903 436 537thinlt@thanhhoa.gov.vn
5Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
6Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
8Phòng Hành chính - Tổ chức
9Fax 3 851 255
10Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
11Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
12Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
13Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
15Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
16Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
17Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
20Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
21Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
22Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
23Cao Thanh TùngTrưởng phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
25Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
26Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
30Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
31Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
32Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
33Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
35Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
36Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
37Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
38Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
39Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
40Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
41Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
42Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
43Phòng Kinh tế - Tài chính
44Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
45Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
46Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
47Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
48Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
49Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
50Phòng Văn hoá - Xã hội
51Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
52Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
53Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
54Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
55Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
56Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
57Đinh Quang Hưng Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
58Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
59Mai Công HoàngPTP"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
60Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
61Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
62Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
63Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
64Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
65Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
66Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
67Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
68Đường dây nóng 3 850 049
69Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
70Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
71Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
72Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
73Ban Tiếp công dân
74Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
79Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
80Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
82Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
83Phòng Quản trị - Tài vụ
84Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
85Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Văn CườngPTP0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
88Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Trung tâm hành chính công tỉnh
93Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
96Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
97Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
98Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
148Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
149Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
150Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
151Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
156Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
165Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
169Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
170Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
171Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
172Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
174Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
175Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
177Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
178Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
179Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
180Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
181Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
182Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
183Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
190Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
191Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
192Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
193Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
194Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
195Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
196Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
197Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
198Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
199Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
200Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
201Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
202Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
203Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
204Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
205Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
206Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
207Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
208Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
209Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
210Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
211Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
212Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
213Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
214Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
215Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
216Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
217Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
218Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
219Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
220Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
221Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
222Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
223Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
224Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
225Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
226Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
227Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
228Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
229Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
230Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
231Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
232Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
233Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
234Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
235Mai Hải NamChuyên viên0917628811
236Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
237Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
238Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
239Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
240Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
241Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
242Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
243Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
244Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
245Đinh Thị ToanKế toán0912128145
246Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
247Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
248Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
249Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
250Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
251Lê Đình BáchLái xe0905508044
252Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
253Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
254Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
255Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
256Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
257Bùi Sơn Trình0915902808
258Lê Thị Giang0974749678
259Nguyễn Thùy Linh0984362288
260Nguyễn Thị Vân0988334571
261Nguyễn Thị Sâm0976882933
262Trần Thị Huệ0983034233
263Lê Thị Hạnh0983580152
264Đỗ Thị Tuyết0913288827
265Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
266Nguyễn Thị Mơ0906404244
267Lê Thị Liên0963629299
268Hoàng Văn Chân0971069828
269Nguyễn Thị Thúy0989642692
270Phạm Thị Thu0982696609
271Lê Thị Hương0977648217
272Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
273Nguyễn Thị Thơm0987170106
274Hoàng Thị Hằng0964801985
275Nguyễn Thị Thức01688022682
276Lê Thị Thu Hà0975050667
277Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
278Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
279Văn thư3851 118
280Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
281Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
282Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
283Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
284Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
285Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
286Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
287Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
288Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
289Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
290Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
291Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
292Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
293Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
294Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
304Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
315Lê Văn HàLái xe0945827363
316Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
317Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
318Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
319Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
320Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
321Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
322Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
323Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
324Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Huyện Quảng Xương 29;#Huyện Quảng Xương
325Lê Huy KỳQuyền Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện0912.561.254kylh.quangxuong@thanhoa.dcs.vn
326Trần Anh ChungPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0903.400.234chungta.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
327Hoàng Mai TínhPhó Bí thư Huyện ủy0983.533.929tinhhm.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
328Nguyễn Đình DựỦy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
329Nguyễn Văn MinhPhó Chủ tịch thường trực HĐND huyện0919.761.838minhnv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
330Đỗ Đình CườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0986.397.595cuongdd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Tiến ThànhUV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy0943.416.589thanhnt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
332Trịnh Thăng SựUV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy0912.709.415sunt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
333Nguyễn Thị SơnUV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
334Lê Như TuấnUV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
335Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện0941.598.383tainb.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Thị HòaChánh Văn phòng Huyện ủy0982.515.368hoant.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
337Viên Đình HuyPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND0916.042.666huyvd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
338Mã Văn ThanhTrưởng phòng Nội vụ0983.676.189thanhmv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
339Hà Thế AnhTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0976.399.089anhht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
340Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0912.605.629hiepld.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
341Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
343Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
344Nguyễn Huy NamTrưởng phòng Giao dục và Đào tạo0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
345Chu Đức KhươngPhó Chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra huyện0977.043.709khuongcd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
346Lê Bá Hiền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin0975.847.555hienla.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
347Lê Văn TrưởngTrưởng phòng Y tế0989.312.823truonglv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
348Nguyễn Thị HuyềnTrưởng phòng Tư pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
349Văn Doãn HùngPhụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện0977.467.333hungvd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
350Đỗ Văn SáuGiám đốc Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL0949.105.567saudv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
351Bùi Tuấn AnhGiám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện0917.163.863anhbt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
352Hoàng Thị DuyênPhụ trách Cổng TTĐT0919.560.386duyenht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
353Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
356Lê Hồng ThanhTrưởng phòng0888539169thanhlh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Lê Thị Kim HằngChánh Văn phòng023738610450988130880hangltk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
374Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
375Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
376Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
377Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
378Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
379Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
380Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
381Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
382Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
383Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
384Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
385Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
386Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
387Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
388Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
389Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
390Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
391Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
392Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
394Phạm Văn SơnPhó phòng0981666866sonpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
395Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
396Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
397Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
398Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
399Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
400Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
401Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
402Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
444Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
445Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
446Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
447Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
448Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
449Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
450Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
451Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
452Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
453Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
454Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
455Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
456Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
457Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
458Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
459Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
460Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
461Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
462Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
463Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
464Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
465Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
466Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
467Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
468Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
469Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
470Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
471Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
472Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
473Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
474Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
475Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
476Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
477Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
478Lê Đức Hiếu TBTC HU0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
479Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
480Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
481Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
482Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
483Ngô sĩ Tâm Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
484Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
485Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
486Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
487Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
488Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
489Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
490Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
491Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
492Phạm Thị PhươngVăn Thư023738750020949077855
493Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
494Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
495Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
496Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
497Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
498Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
499Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
500Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
501Lê Đức anh 0963379218
502Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
503Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
504Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
505Phùng Thanh TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
506Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
507Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
508Phan Lê Quân0973583666
509Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
510Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
511Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
512Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
513Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
514Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
515Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
516Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
539Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
540Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
541Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
542Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
543Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
544Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
545Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
546Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
547Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
548Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
549Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
550Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn