STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Hoàng Văn ThiPhó Chánh Văn phòng0912 276 373thihv@thanhhoa.gov.vn
9Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
10Lê Việt HiếuPhó Chánh Văn phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
11Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
12Phòng Hành chính - Tổ chức
13Fax 3 851 255
14Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
17Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên 3 750 6520936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
18Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
19Trương Văn Tân Chuyên viên3 852 2460913 593 893tantv@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thu Phương Chuyên viên3 750 6520969 419 991phuongnt@thanhhoa.gov.vn
21Lưu Công TựChuyên viên3 852 2460913 549 456tulc@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên3 719 8780987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Mai Huy Hoàng PTP Phụ trách" 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
31Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
32Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
33Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
34Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
35Lê Văn HuyênChuyên viên"0913867983huyenlv@thanhhoa.gov.vn
36Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Lê Văn ĐăngChuyên viên"0946099186danglv@thanhhoa.gov.vn
46Trịnh Khôi NguyênChuyên viên"0939088866nguyentk@thanhhoa.gov.vn
47 Nguyễn Xuân CườngChuyên viên"0914310983cuongnx@thanhhoa.gov.vn
48Phòng Kinh tế - Tài chính
49Trần Đình NghịTrưởng phòng0933027888nghitd@thanhhoa.gov.vn
50Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
51Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
52Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
53Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
54Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
55Phòng Văn hoá - Xã hội
56Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
57Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
58Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
59Nguyễn Xuân SơnChuyên viên0912601289sonnx@thanhhoa.gov.vn
60Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
61Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
62Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
63Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
64Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
65Nguyễn Hoài NamChuyên viên0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
66Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
67Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
69Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
70Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
71Nguyễn Thanh Xuânchuyên viên0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Duy HùngChuyên viên"0947596575hungnd@thanhhoa.gov.vn
73Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
74Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
76Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
77Đường dây nóng 3 850 049
78Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
79Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
80Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
81Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
82Ban Tiếp công dân
83Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
86Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
87Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
88Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
89Trịnh Văn PhongChuyên viên"0835678999trongtv@thanhhoa.gov.vn
90Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
91Phòng Quản trị - Tài vụ
92Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
93Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
94Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
95Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
96Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
97Lễ Tân3 756 380
98Đội xe 3 852 423
99Công an bảo vệ 3 850 056
100Trung tâm hành chính công tỉnh
101Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
102Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
103Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
104Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
105Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
106Nhà khách 25B
107Lê Thị Vân AnhGiám đốc 0942578558
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
108Văn thư3852 255
109Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
110Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
111Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
112Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
113Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
114Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
139Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
140Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
141Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
142Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
147Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
156Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
160Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
164Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
166Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
167Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
169Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
170Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
171Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
172Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
173Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
174Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
175Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
177Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
178Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
179Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
180Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
181Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
182Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
184Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
185Lê Ngọc KhánhTrưởng ban0912250733Khanhln.snv@thanhhoa.gov.vn
186Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
188Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
189Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
190Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
191Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
192Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
193Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
194Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
195Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
196Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
197Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
198Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
199Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
200Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
201Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
202Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
203Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
204Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
205Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
206Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
207Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
208Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
209Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
210Mai Hải NamChuyên viên0917628811
211Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
212Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
213Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
214Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
215Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
216Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
217Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
218Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
219Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
220Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
221Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
222Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
223Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
224Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
225Bùi Sơn Trình0915902808
226Lê Thị Giang0974749678
227Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
228Nguyễn Thị Vân0988334571
229Nguyễn Thị Sâm0976882933
230Trần Thị Huệ0983034233
231Lê Thị Hạnh0983580152
232Đỗ Thị Tuyết0913288827
233Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
234Nguyễn Thị Mơ0906404244
235Lê Thị Liên0963629299
236Hoàng Văn Chân0971069828
237Nguyễn Thị Thúy0989642692
238Phạm Thị Thu0982696609
239Lê Thị Hương0977648217
240Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
241Nguyễn Thị Thơm0987170106
242Hoàng Thị Hằng0964801985
243Nguyễn Thị Thức01688022682
244Lê Thị Thu Hà0975050667
245Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
246Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
247Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
248Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
249Văn thư3851 118
250Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
251Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
252Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
253Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
254Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
255Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
256Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
257Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
258Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
259Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
260Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
261Lê Lệnh TrườngChuyên viên0949509555Truongll.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Hà Ngọc TúChuyên viên0855292656Tuhn.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Lê Minh HànhPhó trưởng Ban0985506556Hanhlm.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Mai Danh HảiChánh Văn phòng3852924092987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Lưu Thị ThắngChuyên viên0911413273thanglt.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Thị Phương HạnhThanh tra viên0914659864Hanhntp.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Nguyễn Bá LongBảo vệ0384946305
276Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
279Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
281Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viên 0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
283Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
284Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
285Trịnh Duy HiếuChuyên viên0913550894
286lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
287Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
288Lê Văn HàLái xe0945827363
289Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
290Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
291Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
292Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
293Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
294Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
295Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
296Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
297Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Sở ngoại vụ 29;#Sở ngoại vụ
298Nguyễn Hoàng Minh Chánh Văn phòng0919761277minhnh.songoaivu
299Nguyễn Quang Hiệu Trưởng phòng0904717668hieunq.songoaivu
300Nguyễn Ngọc Vân Phó Trưởng phòng0912891899vannn.songoaivu
301Hà Mai Quyên Phó Chánh Văn phòng0977222101quyenhm.songoaivu
302Lý Ngọc TânPhó Trưởng phòng0964323636tanln.songoaivu
303Mai Công ThắngThanh tra viên0904767677thangmc.songoaivu
304Trịnh Hoàng SinhChuyên viên0856135688sinhth.songoaivu
305Nguyễn Thị HiềnKế toán trưởng0935088196hienntkt.songoaivu
306Hoàng Thị HạnhChuyên viên0945344388hanhht.songoaivu
307Trịnh Thị Minh HằngChuyên viên0915437168hangttm.songoaivu
308Lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0912190633anhltq.songoaivu
309Nguyễn Thị HiềnChuyên viên0916288587hiennt.songoaivu
310Nguyễn Thị ThanhChuyên viên0912948474thanhnt.songoaivu
311Nguyễn Thị Phương ThúyChuyên viên0936571988thuyntp.songoaivu
312Đặng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0982317289huyendtt.songoaivu
313Nguyễn Thị Hồng LêChuyên viên0987307898lenth.songoaivu
314Hàn Thị Thanh HàVăn thư0982097946
315Trần Thị Thu HằngGiám đốc02373955868hangttt.songoaivu
316Mai Văn Thoại Phó Giám đốcthoaimv.songoaivu
317Vũ Ngọc Dương Phó Giám đốcduongvn.songoaivu
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
318Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
319Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã0919874666tunghd.txnghison@thanhhoa.gov.vn
320Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
321Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
322Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
323Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
324Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
354Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
358Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0978798111nhiempv.txnghison@thanhoa.gov.vn
359Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch0912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
360Bùi Tuấn TựPhó Chủ tịch0912604658tubt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
361Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 38;#Huyện Như Xuân 38;#Huyện Như Xuân
363LÊ THỊ BẢYPhó phòng Lao động0914600117
364LÊ HUY THANHTrưởng phòng Dân tộc0915394701
365ÔNG : NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG Chủ tịch UBND Huyện0967096668
366ÔNG : NGUYỄN HỮU TUẤTPhó Chủ tịch UBND Huyện0946367111
367ÔNG : LÊ ANH TUẤNPhó Chủ tịch UBND Huyện0912231256
368NGUYỄN QUANG TRƯỜNGTrưởng phòng tài chính0982847678
369LÊ THỊ THU HẰNGPhó trưởng phòng tài chính0984155199
370TRẦN MINH DŨNGTrưởng phòng nội vụ0888334678
371LÊ THỊ THANH HUYỀNPhó trưởng phòng nội vụ0979243525
372DƯƠNG VĂN MẾNTrưởng phòng tư pháp0986960934
373BÙI MINH LUYẾNPhó phòng tư pháp0988304971
374LÒ VĂN SỨCChánh thanh tra0976916889
375HOÀNG LÊ CHƯƠNGPhó chánh thanh tra0944872632
376LÊ THỊ NHITrưởng phòng Lao động0915592346
377PHẠM VĂN TUẤNTrưởng phòng Tài nguyên0988482289
378CAO TIẾN DŨNGTrưởng phòng văn hóa0919728669
379LÊ HỮU ĐỒNGPhó phòng Tài nguyên0979595839
380ĐỖ VĂN CHIẾNPhó phòng Tài nguyên0912034255
381LÊ QUANG DỰTrưởng phòng Kinh tế hạ tầng0973351448
382LÊ BÌNH DƯƠNGPhó phòng Kinh tế hạ tầng0945210286
383ĐINH VĂN PHƯƠNGChánh văn phòng0949051543
384VI THỊ THANH HUẾPhó chánh văn phòng0982574790
385NGUYỄN ANH NGỌCPhó chánh văn phòng0973546169
386LÊ THỊ MINHPhó phòng Dân tộc0987614585
387LÊ TIẾN ĐẠTPhó phòng Nông nghiệp0982181101
388ĐỖ VĂN CHUNGTrưởng phòng Giáo dục0918709918
389NGUYỄN THẾ LỢIPhó phòng Giáo dục0868383666
390LÊ THỊ SÁUTiếp công dân0974796459
391LÊ VĂN LONGGiám đốc BQL - DA0869736868
392NGUYỄN VĂN CHIẾNPhó Giám đốc BQL - DA0973809304
393PHẠM VĂN NAMGiám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0915243733
394TRẦN CÔNG VŨPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0941268434
395DƯƠNG THỊ BÍCHPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0917129918
396ĐỒNG VĂN THANHGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp0973296123
Expand/Collapse 39;#Huyện Như Thanh 39;#Huyện Như Thanh
397Đặng Tiến DũngChủ tịch0904588478dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
398Nguyễn Văn AChuyên viên09041541380904154138cuongpv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
399Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
443Bùi Huy ToànPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0917560743 0986700039toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Lê Văn ĐịnhChánh Thanh tra huyện0985869667 0852201899dinhlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Đỗ Văn ChúcTrưởng phòng Nội vụ0941414864 0986932955chucdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Quách Văn ThọTrưởng phòng Lao động TB&XH0947617678 0961059168thoqv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Đỗ Đức NgọcTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0912929327 0986753327ngocdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
448Phạm Anh TuấnTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng0977939446 0914683446tuanpa.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Phạm Trung DũngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0912319191dungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Nguyễn Tài ToànTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0912608986toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
451Phan Thị HàTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT02373608258 0372338323hapt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
452Vũ Thị HàTrưởng phòng Tư pháp0978151799havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
453Phạm Văn BiênGiám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện0919073700bienpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
454Nguyễn Đức TháiGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện0917425898 0972317811thaind.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
455Lê Thanh NghịGiám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện0987293299nghilt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
456Phạm Tiến DũngTỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy0912034988dungpt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
457Phạm Văn ThiếtPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện0914313767thietpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
458Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0918094892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
459Hà Ngọc SơnỦy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện0904818886sonhn.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
460Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch UBND huyện0912598567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
461Đặng Văn QuangPhó Chủ tịch UBND huyện0945247333quangdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
462Phạm Văn TùngChánh Văn phòng HĐND&UBND huyện0865225386tungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
463Phạm Đình CườngTrưởng phòng Văn hóa - Thông tin0344996345 0914471493cuongpd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
464Lê Đức Hiếu TP. Giáo dục &ĐT0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Lê Nhân QuyềnPTP. LĐTB&XH0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
467Ngô sĩ Tâm Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Phạm Quốc ThịnhTP. Tài chính & KH0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
470Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
471Đỗ Phi Hùng TP. Nông nghiệp &PHNT03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
472Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy xã phú nghiêm 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
473Lương Thị Hồng Nhung TP. Văn Hóa &TT03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
474Nguyễn Hồng Hải Phó CN UBKT Huyện ủy0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
475Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
476Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
477Phạm Thị Dần TP. LĐTB&XH023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
478Ngô Phi Hùng Phó ban Tổ chức0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
479Hà Thanh Bình BT. xã Phú Sơn 0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
480Trần Ngọc ThôngHT. Hật Kiểm Lâm0915889569
481Hoàng Quốc Mạnh PHT. Hạt Kiểm Lâm 0328260222
482Lê Văn Sơn PHT. Hạt Kiểm Lâm 0976.668.765
483Nguyễn Ngọc HiệpPGĐ. Điện Lực03722489990963.469.456
484Lữ thị Mai C.A Tòa án ND0912999474
485Nguyễn Văn KhảCHT Quân Sự0919237867
486Phùng Văn TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
487Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
488Hoàng Vĩnh Đức GĐ. NHNN&PTNT0971133168
489Phan Lê QuânGĐ. NHCSXH0973583666
490Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
491Đinh Văn Bột GĐ TT YTế DP0977907708
492Lữ Hồng Nghiệp GĐ. Cửa nhánh Dược0986149789
493Đinh Công Chỉnh GĐ Hiệu Sách0946585111
494Nguyễn Phương Đông GĐ. BQL Khu BTTT Pu Hu0987947504
495Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
496Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
497Lê Văn Tỵ Đội Trưởng QLTT 110913462836
498Lương Thị Hồng NhungTP. Văn Hóa &TT0976947700nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
499Phạm Hồng ChươngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020988650184chuongph@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
500Hà Văn TrườngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020916498916truonghv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
501Lộc Văn HàoTrưởng phòng KT-HT0825679775haolv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
502Trương Công TuấnTrưởng phòng TNMT0919019762tuantc@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
503Đỗ Phi HùngTrưởng phòng NN&PTNT0868484578hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
504Hà Văn NhiệtTrưởng phòng Dân tộc0832378839nhiethv@quannhoa.thanhhoa.gov.vn
505Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762huonght@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
506Nguyễn Đức DũngChủ Tịch UBND huyện 03738750020989314758dungnd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
507Hà Văn ThủyPhó Bí thư Thường trực0961173999thuyhv@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
508Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
509Phạm Thị LượngPhó Chủ tịch UBND huyện0945312866luongpt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
510Trần Văn HùngPhó Chủ tịch UBND huyện0982373228hungtv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
511Hoàng Mạnh HùngChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020858432888hunghm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
512Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
539Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 53;#Huyện Quảng Xương 53;#Huyện Quảng Xương
540Chuyên viênChuyên viênquangxuong@thanhhoa.gov.vn