Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1335 người đã bình chọn
674 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
9Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
10Phòng Hành chính - Tổ chức
11Fax 3 851 255
12Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
13Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
15Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
16Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
17Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
18Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
21Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
22Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
23Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
24Lê Việt HiếuTrưởng phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
25Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
26Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
27Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
30Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
31Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
32Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
33Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
34Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
35Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
36Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
37Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
38Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
39Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
40Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
41Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
42Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
43Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
44Phòng Kinh tế - Tài chính
45Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
46Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
47Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
48Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
49Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
50Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
51Phòng Văn hoá - Xã hội
52Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
53Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
54Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
55Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
56Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
57Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
58Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
59Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
60Nguyễn Hoài NamChuyên viên0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
61Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
62Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
63Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
64Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
65Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
66Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
67Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
69Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
70Đường dây nóng 3 850 049
71Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
72Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
73Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
74Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
75Ban Tiếp công dân
76Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
80Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
81Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
82Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
83Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
84Phòng Quản trị - Tài vụ
85Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
86Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
87Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
88Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
89Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
90Lễ Tân3 756 380
91Đội xe 3 852 423
92Công an bảo vệ 3 850 056
93Trung tâm hành chính công tỉnh
94Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
96Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
97Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
98Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
133Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
134Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
135Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
136Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
141Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
150Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
154Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
158Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
160Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
161Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
163Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
164Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
165Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
166Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
167Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
168Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
169Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
170Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
171Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
172Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
173Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
174Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
175Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
176Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
177Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
178Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
179Đỗ Trọng HùngTrưởng ban0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
180Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
181Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
182Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
183Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
184Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
185Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
188Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
189Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
190Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
191Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
192Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
193Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
194Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
195Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
196Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
197Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
198Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
199Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
200Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
201Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
202Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
203Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
204Mai Hải NamChuyên viên0917628811
205Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
206Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
207Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
208Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
209Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
210Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
211Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
212Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
213Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
214Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
215Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
216Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
217Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
218Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
219Bùi Sơn Trình0915902808
220Lê Thị Giang0974749678
221Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
222Nguyễn Thị Vân0988334571
223Nguyễn Thị Sâm0976882933
224Trần Thị Huệ0983034233
225Lê Thị Hạnh0983580152
226Đỗ Thị Tuyết0913288827
227Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
228Nguyễn Thị Mơ0906404244
229Lê Thị Liên0963629299
230Hoàng Văn Chân0971069828
231Nguyễn Thị Thúy0989642692
232Phạm Thị Thu0982696609
233Lê Thị Hương0977648217
234Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
235Nguyễn Thị Thơm0987170106
236Hoàng Thị Hằng0964801985
237Nguyễn Thị Thức01688022682
238Lê Thị Thu Hà0975050667
239Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
240Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
241Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
242Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
243Văn thư3851 118
244Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
245Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
246Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
247Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
248Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
249Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
250Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
251Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
252Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
253Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
254Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
255Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
256Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
257Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
258Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
259Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
260Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
261Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
268Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
277lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
279Lê Văn HàLái xe0945827363
280Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
281Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
282Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
283Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
284Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
285Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
286Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
287Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
288Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Huyện Quảng Xương 29;#Huyện Quảng Xương
289Trần Anh ChungTỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy0903400234chungta.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
290Lê Huy KỳPhó Bí thư thường trực Huyện ủy0912.561.254kylh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
291Nguyễn Đức ThịnhPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0912.293.495thinhnd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
292Nguyễn Thị SơnPhó Chủ tịch HĐND huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
293Nguyễn Đình DựPhó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
294Nguyễn Huy NamPhó Chủ tịch UBND huyện0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
295Hà Thế AnhPhó Chủ tịch UBND huyện0886.399.089anhht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
296Lê Như TuấnTrưởng Ban Tuyên Giáo0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
297Đỗ Đình CườngTrưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện0986.397.595cuongdd.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
298Trịnh Thăng SựChủ nhiệm Ủy ban kiểm tra0912.709.415sutt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
299Phạm Thị MaiTrưởng Ban Tổ chức0914.932.856maipt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
300Hoàng Bùi SơnChánh Văn phòng Huyện ủy0986.604.418sonhb.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
301Bùi Sỹ ThắngChủ tịch Hội Cựu chiến binh0982.035.115thangbs.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
302Nguyễn Văn LinhChủ tịch Hội Nông dân0974.118.999linhnv.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
303Phạm Thị ThuChủ tịch Hội Phụ nữ0986.633.445thupt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
304Hoàng Thị HằngChủ tịch Liên đoàn lao động huyện0915.324.959hanght.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
305Nguyễn Hồng AnhBí thư Huyện đoàn0973.347.156anhnh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
306Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện0982.969.552tainb.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
307Mã Văn ThanhTrưởng phòng Nội vụ0983.676.189thanhmv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
308Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
309Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
310Lê Bá Hiền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin0975.847.555hienla.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
311Lê Văn TrưởngTrưởng phòng Y tế0989.312.823truonglv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
312Chu Đức KhươngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0977.043.709khuongcd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
313Đặng Ngọc ThanhChánh Thanh tra huyện0932.517.555thanhdn.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
314Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
315Nguyễn Thị LoanTrưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội0913.052.393loannt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
316Nguyễn Thị HuyềnTrưởng phòng Tư pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
317Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0984.936.919hiepld.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
318Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
319Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã0919874666tunghd.txnghison@thanhhoa.gov.vn
320Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
321Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
322Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
323Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
324Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
354Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
358Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0978798111nhiempv.txnghison@thanhoa.gov.vn
359Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch0912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
360Bùi Tuấn TựPhó Chủ tịch0912604658tubt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
361Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
363Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
364Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
365Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
366Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
367Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
368Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
369Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
370Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
407Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
408Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
409Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
410Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
411Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020915364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
412Lê Đức Hiếu P. Ban Tổ chức0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Văn DoPhó Ban Dân Vận0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
414Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
415Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
416Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
417Ngô sĩ Tâm Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
418Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
419Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
420Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
421Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
422Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
423Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
424Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
425Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
426Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
427Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
428Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
429Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
430Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
431Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
432Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
433Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
434Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
435Lê Đức anh 0963379218
436Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
437Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
438Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
439Phùng Thanh TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
440Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
441Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
442Phan Lê Quân0973583666
443Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
444Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
445Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
446Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
447Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
448Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
449Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
450Lê Văn Tỵ Đội Trưởng0913462836
451Lương Thị Hồng NhungP. Trưởng Phòng0976947700
452Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762
453Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
454Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Trần Văn HùngP. Chủ Tịch0982373228
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
456Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
457Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
458Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
459Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
460Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
461Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
462Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
463Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
464Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
465Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
466Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
467Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
468Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
469Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
470Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
471Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
472Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
473Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
474Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
475Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
476Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
477Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
478Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
479Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
480Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
481Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
482Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
483Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
484Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
485Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
486Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn