Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
984 người đã bình chọn
358 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
4Mai Xuân LiêmPCT0903 436 537thinlt@thanhhoa.gov.vn
5Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
6Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
7Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
8Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
9Phòng Hành chính - Tổ chức
10Fax 3 851 255
11Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
12Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
13Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
14Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
16Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
17Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
18Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
21Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
22Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
23Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
24Cao Thanh TùngPhụ trách phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
25Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
26Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
27Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
28Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
30Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
31Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
32Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
33Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
34Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
35Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
36Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
37Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
38Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
39Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
40Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
41Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
42Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
43Phòng Kinh tế - Tài chính
44Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
45Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
46Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
47Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
48Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
49Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
50Phòng Văn hoá - Xã hội
51Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
52Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
53Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
54Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
55Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
56Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
57Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
58Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
59Mai Công HoàngPTP"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
60Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
61Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
62Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
63Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
64Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
65Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
66Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
67Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
68Đường dây nóng 3 850 049
69Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
70Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
71Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
72Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
73Ban Tiếp công dân
74Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
79Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
80Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
81Phòng Quản trị - Tài vụ
82Nguyễn Văn KhôiPhụ trách phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
83Nguyễn Thị Oanh PTP 0912292581tuannv@thanhhoa.gov.vn
84Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
85Lê Văn CườngPTP0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
86Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
87Lễ Tân3 756 380
88Đội xe 3 852 423
89Công an bảo vệ 3 850 056
90Trung tâm hành chính công tỉnh
91Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
92Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
93Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
94Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
95Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
96Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
97Nhà khách 25B
98Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
99Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
100Văn thư3852 255
101Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
102Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
103Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
104Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
105Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
106Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
107Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
108Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
146Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
147Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
148Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
149Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
154Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
163Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
167Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
168Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
169Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
170Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
171Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
173Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
174Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
175Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
176Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
177Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
178Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
179Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
180Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
181Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
182Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
188Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
189Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
190Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
191Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
192Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
193Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
194Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
195Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
196Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
197Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
198Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
199Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
200Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
201Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
202Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
203Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
204Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
205Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
206Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
207Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
208Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
209Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
210Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
211Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
212Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
213Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
214Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
215Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
216Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
217Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
218Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
219Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
220Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
221Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
222Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
223Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
224Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
225Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
226Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
227Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
228Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
229Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
230Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
231Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
232Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
233Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
234Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
235Mai Hải NamChuyên viên0917628811
236Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
237Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
238Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
239Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
240Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
241Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
242Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
243Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
244Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
245Đinh Thị ToanKế toán0912128145
246Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
247Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
248Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
249Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
250Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
251Lê Đình BáchLái xe0905508044
252Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
253Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
254Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
255Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
256Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
257Bùi Sơn Trình0915902808
258Lê Thị Giang0974749678
259Nguyễn Thùy Linh0984362288
260Nguyễn Thị Vân0988334571
261Nguyễn Thị Sâm0976882933
262Trần Thị Huệ0983034233
263Lê Thị Hạnh0983580152
264Đỗ Thị Tuyết0913288827
265Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
266Nguyễn Thị Mơ0906404244
267Lê Thị Liên0963629299
268Hoàng Văn Chân0971069828
269Nguyễn Thị Thúy0989642692
270Phạm Thị Thu0982696609
271Lê Thị Hương0977648217
272Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
273Nguyễn Thị Thơm0987170106
274Hoàng Thị Hằng0964801985
275Nguyễn Thị Thức01688022682
276Lê Thị Thu Hà0975050667
277Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
278Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
279Văn thư3851 118
280Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
281Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
282Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
283Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
284Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
285Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
286Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
287Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
288Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
289Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
290Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
291Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
292Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
293Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
294Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
304Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
315Lê Văn HàLái xe0945827363
316Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
317Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
318Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
319Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
320Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
321Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
322Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
323Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
324Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
325Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
326Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
327Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
328Lê Hồng ThanhTrưởng phòng0888539169thanhlh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
329Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
330Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
332Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Lê Thị Kim HằngChánh Văn phòng023738610450988130880hangltk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Phạm Văn SơnPhó phòng0981666866sonpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
374Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
444Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
448Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
449Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
450Lê Đức Hiếu TBTC HU0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
451Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
452Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
459Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
462Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Phạm Thị PhươngVăn Thư023738750020949077855
465Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
466Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
467Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
468Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
469Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
470Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
471Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
472Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
473Lê Đức anh 0963379218
474Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
475Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
476Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
477Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
478Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
479Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
480Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
481Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
482Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
483Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
484Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
485Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
486Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
487Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
488Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
489Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
490Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
491Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
492Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
493Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
494Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
495Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
496Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
497Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
498Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
499Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
500Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
501Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
502Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
503Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
506Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
516Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn