> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/03/2023 đến ngày 26/03/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc dự

Thứ 2

20/3

Sáng

(9h30) Dự công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Thanh Hóa

P. họp T3

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Lâm, Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Kiểu, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Trụ sở Sở XD

PCT Mai Xuân Liêm

 

 

(cả ngày) Dự hoạt động chất vấn trực tuyến Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

(1) Xem xét cho ý kiến về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN về lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh

(2) Xem xét giải quyết các vướng mắc tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn

P. họp T2

PCT Lê Đức Giang

 

Chiều

(14h) Họp Thường trực và Đảng đoàn HĐND tỉnh

P. họp BTV

CT Đỗ Minh Tuấn

 

 

- Phương án quy hoạch, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh;

- Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 (lần 4)

P. họp T3

PCT Mai Xuân Liêm

 

 

(16h) Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

P. họp BTV

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT TT Nguyễn Văn Thi

Thứ 3

21/3

Sáng

Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

P. họp T3

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

 

 

(10h) Họp với Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam

P. họp T2

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

(cả ngày) Dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại huyện Mường Lát

Huyện

Mường Lát

PCT Lê Đức Giang

 

Chiều

 

 

 

 

 

(14h) Họp Ban chỉ đạo nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

P. họp T2

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

(14h) Dự cuộc họp báo cáo triển khai Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2244-CV/VPTW ngày 05/22/2021 nội dung về rà soát quá trình đàm phán Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hà Nội

PCT TT Nguyễn Văn Thi

Thứ 4

22/3

Sáng

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 3/2023

P. họp T3

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

 

 

(8h) Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023”

P. họp T2

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại huyện Mường Lát

Huyện

Mường Lát

PCT Lê Đức Giang

 

Chiều

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025

Trung tâm Hội nghị 25B

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT Lê Đức Giang

 

 

Làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đưa dự án Tổng kho xăng dầu Anh Phát vào hoạt động

P. họp T3

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

(16h) Tiếp đoàn công tác Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt

P. họp T3

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

Họp nghe báo cáo thực trạng, định hướng phát triển Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa trong thời gian tới

P. họp T2

PCT Đầu Thanh Tùng

Thứ 5

23/3

Sáng

(7h30) Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

P. họp BCH

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

 

Chiều

(13h30) Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

P. họp BCH

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thứ 6

24/3

Sáng

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với Thanh niên và ký kết Quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn

P. họp T3

CT Đỗ Minh Tuấn

 

 

Giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn

P. họp T2

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

PCT Lê Đức Giang

 

Chiều

Kỳ họp thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa XVIII

P. họp BCH

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thứ 7

25/3

 

 

 

 

CN

26/3