Lấy ý kiến về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ do Covid-19
52 người đã bình chọn
570 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

30/3

 

- Họp nghe báo cáo về nội thất phòng truyền thống và cây xanh cảnh quan khu di tích cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- (9h00’) Họp trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020

P. họp trực tuyến Kho bạc tỉnh

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- (14h00’) Họp về đấu thầu bổ sung xe điện Tp Sầm Sơn năm 2020

P. họp T3

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 3

31/3

Sáng

 

   

Thứ 4

01/4

Sáng

- Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có liên quan

 

Chiều

- Hội đồng tư vấn pháp luật của tỉnh để bàn biện pháp giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Minh ở thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia

P. họp T2

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Họp tổ rà soát công tác quyết toán DA đường GT từ CHK Thọ Xuân - Nghi Sơn

P. họp T3

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 5

02/4

 

Cơ quan nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Lãnh đạo VP trực: Đ/c Nguyễn Đức Thịnh PCVP

Thứ 6

03/4

Sáng

 

   

Thứ 7

04/4

 

 

CN

05/4