Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1335 người đã bình chọn
653 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc dự

Thứ 2

02/8

Sáng

(8h00) Họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

P. họp T3

CT Đỗ Minh  Tuấn

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

(7h30) - Họp về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp một số nội dung trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

- PA điều chỉnh QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa

P. họp T2

PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

(14h00) Nghe báo cáo dự thảo quy trình chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

P. họp T2

PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

(14h00) Nghe báo cáo việc điều chỉnh tên chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm CN làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ, TP Sầm Sơn

P. họp T3

PCT Mai Xuân Liêm

 

 

Họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM, sản phẩm OCOP

Trụ sở Sở NN

PCT Lê Đức Giang

Thứ 3

03/8

 

(cả ngày, từ 7h30) Họp Ban Cán sự đảng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

P. họp T3

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Thứ 4

04/8

Sáng

(7h30) Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

P. họp BTV

Chủ tịch,

các PCT có liên quan

 

 

(8h00) Họp xem xét, giải quyết đề nghị của Công an tỉnh về cho phép gộp 7.000 m2 đất tại MBQH đô thị mới Đông Sơn vào phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trại tạm giam tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa; góp ý kiến dự thảo QĐ  thay thế QĐ 07/2018/QĐ-UBND về quy định đấu giá quyền sử dụng đất

P. họp T2

PCT Nguyễn Văn Thi

 

Chiều

(14h00) Họp Ban chỉ đạo thu ngân sách

P. họp T3

PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

(14h00) Nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự thảo các quy chế xét giải thưởng Văn học - Nghệ thuật

P. họp T2

PCT Đầu Thanh Tùng

Thứ 5

05/8

Sáng

(cả ngày, từ 7h30) Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 7

P. họp T3

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

 

Chiều

(13h30) Hội nghị Thường trực HĐND

P. họp HĐND

Lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 6

06/8

Sáng

Cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc tại huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc

PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

Đi kiểm tra một số công trình di tích văn hóa

 

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

(8h00) Nghe báo cáo nội dung tham mưu, giải quyết đề nghị thuê đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Quyết Cường cho Công ty TNHH Thương mại-XNK Thịnh Đạt.888

P. họp T2

PCT Lê Đức Giang

 

Chiều

(14h00) Họp nghe báo cáo dự thảo “Quy chế  xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa”

P. họp T2

PCT Lê Đức Giang

T7

07/8

 

 

CN

08/8