Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1013 người đã bình chọn
1003 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc dự

Thứ 2

03/8

Sáng

- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

P. họp BTV

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

- (cả ngày) Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Họp nghe báo cáo thiết kế công trình Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

 

- (16h00) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Thứ 3

04/8

Sáng

- (7h30) Họp UBND tỉnh

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

- (cả ngày) Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Tp Thanh Hóa, Tp Sầm Sơn

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

Trụ sở Ban Dân tộc

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

 

- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Môi trường Nhật Bản

P. họp T2

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

Thứ 4

05/8

Sáng

- Họp nghe báo cáo tiến độ các dự án giao thông

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hà Nội

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước về du lịch

Trụ sở Thanh tra Chính phủ

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

Chiều

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư từ nguồn ODA

P.họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Thứ 5

06/8

Sáng

- (7h30) Dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025

huyện Thạch Thành

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- (7h30) Dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025

huyện Hà Trung

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- (8h00) Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA

P. họp T3

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

- (7h30) Dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

huyện Quảng Xương

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- (7h30) Dự Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thị xã Bỉm Sơn

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

- (11h00) Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trụ sở Sở KHĐT

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

Chiều

- (15h00) Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

Trụ sở BQL KKT Nghi Sơn

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/8

Sáng

- (cả ngày) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

P. họp BTV

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

- Làm việc với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ điện

Bộ GTVT

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

 

 

 

T7

08/8

 

 

CN

09/8

Sáng

- Đi kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cẩm Thủy

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Đi kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thạch Thành

- PCT Mai Xuân Liêm