Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1415 người đã bình chọn
1190 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc dự

Thứ 2

25/10

Sáng

(7h30) Nghe dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

P. họp T2

CT Đỗ Minh Tuấn

PCT Đầu Thanh Tùng

 

 

(8h00) Hội nghị trực tuyến phổ biến VBPL cho cán bộ chủ chốt sở, ngành, huyện, thị

P. họp T3

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

Chiều

Họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng biển Thanh Hóa

P. họp T3

PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 3

26/10

Sáng

(7h30) Bàn các giải pháp thực hiện các Kết luận của Thanh tra, Kiểm toán về một số Dự án trên địa bàn tỉnh

P. họp T3

CT Đỗ Minh Tuấn

 

 

Làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

VPTU

Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy

 

Chiều

Tham dự buổi làm việc về tình hình thực hiện công tác GPMB các DA trên địa bàn KKT Nghi Sơn

Nghi Sơn

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

(14h00) Họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định uỷ quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hoá-Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương-Tĩnh Gia theo hình thức đối tác công tư; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang thành phố Sầm Sơn; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp và du lịch Tiên Trang, huyện Quảng Xương

P. họp T3

PCT Mai Xuân Liêm

 

 

(14h00) Nghe báo cáo dự thảo Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý

P. họp T2

PCT Đầu Thanh Tùng

Thứ 4

27/10

Sáng

(cả ngày, từ 7h30) Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 10/2021

P. họp T3

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

 

 

(8h00) Dự Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU với chủ đề “EVFTA - Sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới (trực tuyến)

P. họp T2

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

Chiều

 

 

 

Thứ 5

28/10

Sáng

(cả ngày) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

P. họp BTV

Chủ tịch,

các PCT liên quan

 

Chiều

 

 

 

Thứ 6

29/10

Sáng

(cả ngày) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

P. họp BTV

Chủ tịch,

các PCT liên quan

 

Chiều

Họp Ban chỉ đạo thu NSNN

P. họp T2

PCT TT Nguyễn Văn Thi

 

 

(14h00) Hội nghị nghe báo cáo, giải quyết một số nội dung: (1) Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; (2) Tình hình thực hiện dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

P. họp T3

PCT Đầu Thanh Tùng

T7

30/10

 

 

CN

31/10