Danh sách các trường hợp đang vi phạm luật đất đai để đăng công khai

100%

Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013, các văn bản quy định thi hành, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1350/STNMT-TTr ngày 07/2/2024 về việc tiếp tục thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng tải danh sách các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai, cụ thể như sau:

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1974 người đã bình chọn
°
273 người đang online