Danh sách các trường hợp vi phạm luật đất đai

100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8764/UBND-NN ngày 27/7/2017 về việc giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 6452/STNMT-TTr ngày 23/10/2019 về việc công bố công khai các dự ánvi phạm pháp luật đất đai. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo phụ lục của công văn số 6452/STNMT-TTr nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

CÁC DỰ ÁN VI PHẠM ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
(Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT

Tên dự án giao đất, thuê đất

Chủ đầu tư

Địa điểm

QĐ giao đất, cho thuê đất

Diện tích (m2)

Nội dung vi phạm

QĐ thu hồi đất của UBND tỉnh

Cơ quan được giao quản lý, sử dụng

1

Xưởng gia công cơ khí, sữa chữa ô tô, xe điện

Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong

Bắc Sơn, Sầm Sơn

1941/QĐ-UBND ngày 20/6/2011

9,484

Chậm tiến độ đầu tư

4107/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

Trung tâm Phát triển quỹ đất

2

Nhà máy lắp ráp máy phát điện, máy nổ, đồ điện gia dụng

Công ty cổ phần Tập đoàn Sóng Thần

KCN Bắc Sơn, Bỉm Sơn

Số 3012/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

28,468

Chậm tiến độ đầu tư

631/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Ban QLKKT Nghi sơn và các KCN

3

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại tổng hợp

Công ty CP sản xuất và thương mại Phú Lộc

Hoa Lộc - Hậu Lộc

1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2010

77,322

Chậm tiến độ đầu tư

915/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

UBND huyện Hậu Lộc

4

sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng

Công ty TNHH 1 thành viên ô tô Vinaxuki

Đại Lộc, Triệu Lộc - Hậu Lộc

2904/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

71,455

Chậm tiến độ đầu tư

2269/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

UBND xã Đại Lộc

5

Khu xử lý rác thải

Công ty cổ phần Đầu tư  Xây dựng sản xuất Ánh Hồng

Yên Lâm, Yên Định

3854/QĐ-UBND ngày 24/11/2011

68,456

Không sử dụng đất liên tục

4918/QĐ-UBND ngày 18/12/2017

Chấm dứt hiệu lực QĐ thuê đất, đất chưa GPMB

6

Cửa hàng kinh doanh vật tư, thiết bị điện

Công ty cổ phần Thiện Xuân - Lam Sơn

thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc

3870/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

0,240

Chậm tiến độ đầu tư

297/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

UBND thị trấn Ngọc Lặc

7

Xây dựng Bệnh viện

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long

Nguyên Bình, Tĩnh Gia

1982/QĐ-UBND ngày 04/6/2010

40,429

Không sử dụng đất liên tục

3325/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Ban QLKKT Nghi sơn và các KCN

8

Xây dựng nhà xưởng kinh doanh và sản xuất muối

Công ty CP Muối Thanh Hóa (nay là Công ty Visaco

Hải Châu, Tĩnh Gia

700/QĐ-UBND ngày 10/4/1998

55,174

Không sử dụng đất

395/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

UBND xã Hải Châu

9

Xây dựng công trình hỗn hợp Khu TTTMi, văn phòng và nhà ở (căn hộ chung cư)

Công ty cổ phần Bitexco

Đông Hương, TPTH

Số 2546/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

31,265

Không sử dụng đất liên tục

696/QĐ-UBND ngày 26/02/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

10

Tổ hợp Văn phòng và Siêu thị

Công ty CP Thương mại Cẩm Trướng

Đông Hương, TPTH

3453/QĐ-UBND, ngày 5/10/2009

7,976

Chậm tiến độ đầu tư

467/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

11

Xây dựng vườn ươm

Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị

Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Số 241QĐ-UBND ngày 19/01/2011

30,578

Không sử dụng đất

4653/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

Trung tâm Phát triển quỹ đất

12

Chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà

Thọ Bình, huyện Triệu Sơn

Số 4042/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

3,114

Không sử dụng đất liên tục

238/QĐ-UBND ngày 18/01/2018

UBND xã Thọ Bình

13

Xây dựng Nhà máy sản xuất Ferocrom Sông Đà Thanh Hóa

Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà Thanh Hóa

Tân Ninh, huyện Triệu Sơn

Số 3220/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

54,901

Không sử dụng đất liên tục

237/QĐ-UBND ngày 18/01/2018

UBND xã Tân Ninh

14

Trang trại lợn

Công ty CP đầu tư Phát triển nông nghiệp xanh Hà Trung

Hà Tiến, Hà Trung

3440/QĐ-UBND ngày 19/10/2011

75,005

Không sử dụng đất liên tục

244/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

UBND xã Hà Tiến

15

Xây dựng khu chế biến thủy sản

Công ty TNHH Cao Đăng

Hoằng Đông, Hoằng Hóa

Số 3584/QĐ-CT ngày 19/10/2002

0,977

Không sử dụng đất liên tục

296/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

UBND xã Hoằng Đông

16

Nhà máy xử lý rác thải thành chất đốt công nghiệp và dân dụng

Công ty TNHH môi trường đô thị Việt Thắng

Nga Văn, Nga Lĩnh, Nga Sơn

4750/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

22,247

Chậm tiến độ

QĐ 3099 ngày 23/8/2017

UBND huyện Nga Sơn

17

Trung tâm thương mại Phú Thái

Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái

Đông Hương, TPTH

1358/QĐ-UBND ngày 26/4/2010

37,035

Không sử dụng đất liên tục

QĐ 772 ngày 01/3/2018

Chấm dứt hiệu lực QĐ thuê đất, đất chưa GPMB

18

Trường trung học phổ thông dân lập Thiệu Hóa

Công ty CP ĐTTM Bắc Hà CN - Thanh Hóa

Thiệu Khánh, TPTH

3585/QĐ-UBND ngày 31/10/2011

32,942

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 3065 ngày 14/8/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

19

Xưởng sản xuất kinh doanh gia công cơ khí

Công ty TNHH sản xuất VLXD Cơ khí Thanh Xuân

Bắc Sơn, Bỉm Sơn

2185/QĐ-UBND ngày 09/7/2004

1,364

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 3306 ngày 31/8/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

20

Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung

Công ty TNHH Tạo Phú

Yên Phú, Yên Định

1907/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

6,000

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 2921 ngày 02/8/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

21

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Kiều Lê

Cty CP Xây dựng Kiều Lê

Quang Trung, Bỉm Sơn

699/QĐ-UBND ngày 16/3/2012

71,095

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 4572 ngày 16/11/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

22

Trung tâm dịch vụ thương mại

Công ty CP Công nghệ dịch vụ thương mại ANA

Hà Tiến, huyện Hà Trung

228/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

1,200

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 3042 ngày 02/8/2018

UBND xã Hà Tiến

23

Nhà máy sản xuất Ferocrom các bon cao

Công ty cổ phần Ferocrom Việt Nam

Tân Khang
Nông Cống

2906/QĐ-UBND ngày 18/8/2010

67,742

Không sử dụng đất liên tục

5133/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất

24

Sản xuất gạch ngói

Công ty cổ phần Hancorp 2

ĐôngVăn, Đông Sơn

1033/QĐ-UBND ngày 02/4/2004

2,644

Không thực hiện nghĩa vụ tài chính

1291/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tổng

     

797,113

     

 

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC UBND TỈNH CHO GIA HẠN, CHO TIẾP TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN
 (Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT

Tên dự án giao đất, thuê đất

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quyết định giao đất, cho thuê đất
(Số, ngày QĐ)

Diện tích (m2)

Nội dung vi phạm

Chỉ đạo của UBND tỉnh

1

Xây dựng Trung tâm đa chức năng

Ngân hàng TM CP Công thương VN- CN Sầm Sơn

Bắc Sơn, Sầm Sơn

Số 4651/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

7,603

Chậm tiến độ đầu tư

VB 1912 ngày 23/02/2018 cho gia hạn, khởi công trước 30/9/2018

2

Khách sạn Skyvie

Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại COTALAND

Bắc Sơn, Sầm Sơn

1220/QĐ-UBND ngày 5/6/2008

4,261

Chậm tiến độ đầu tư

VB 15980 ngày 29/12/2017 và VB 7633 ngày 02/7/2018 cho gia hạn. C.ty điều chỉnh MB, quy mô DA

3

Trung tâm thương mại

Ngân hàng Công thương Thanh Hóa - Chi nhánh Bỉm Sơn

Ngọc Trạo,  Bỉm Sơn

Số 1162/QĐ-UBND ngày 25/4/2012

3,460

Chậm tiến độ đầu tư

VB 1652 ngày 09/02/2018 cho gia hạn. Tỉnh có VB cho chuyển nhượng DA

4

Nhà máy liên hợp chế biến gỗ xuất khẩu rừng bền vững Toàn Cầu

Công ty CP ĐT&PT kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu

Trung Hạ, Quan Sơn

Số 2706/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

30,000

Không sử dụng đất liên tục

QĐ 4792 ngày 3/12/2018 cho gia hạn 24 tháng

5

Khu du lịch sinh thái và ẩm thực

Công ty Thương mại và Du lịch Thiên Long

Cẩm Lương,  Cẩm Thủy

Số 3161/QĐ-UBND ngày 09/10/2008

17,350

Chậm tiến độ đầu tư

VB 312 ngày 09/01/2018 cho tiếp tục đầu tư

6

Trung tâm thương mại và Công viên văn hóa Bến Sung

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển dự án Hà Nội

Bến Sung, Như Thanh

Số 2953/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

9,459

Chậm tiến độ đầu tư

VB 13649 ngày 30/10/2018 cho tiếp tục đầu tư, hoàn thành 18 tháng

7

Kinh doanh dịch vụ thương mại, khách sạn

Công ty cổ phần Thảo Trung

Quảng Hưng - TPTH

Số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2006

5,944

Chậm tiến độ đầu tư

VB 11415/UBND-NN ngày 19/9/2018 cho gia hạn

8

Sản xuất nhựa và gia công cơ khí

Công ty CP Nhựa bao bì Trung Hiếu

Lam Sơn, Bỉm Sơn

1006/QĐ-UBND ngày 18/4/2008

7,700

Chậm tiến độ đầu tư

VB 9888 ngày 17/8/2018 cho gia hạn

9

Showroom trưng bày giới thiệu sản phẩm ô tô

Công ty cổ phần Mai linh Đông Đô

Quảng Tân - Quảng Xương

3672/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

9,750

Không sử dụng đất liên tục

QĐ 3784 ngày 3/10/2018 cho gia hạn

10

kinh doanh khách sạn, TMTH và dịch vụ bảo hành ô tô, xe máy

Công ty CP Thương mại vận tải Tân Hoàng Minh

Đông Vệ, TPThanh Hóa

Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

1,736

Chậm tiến độ đầu tư

CV 14288/UBND-NN ngày 13/11/2018 cho gia hạn

11

SX vật liệu nung trang trí liên hợp giai đoạn 3

Công ty CP SX&TM Lam Sơn

Lam Sơn, TX Bỉm Sơn

2229/QĐ-UBND ngày 18/7/2012

29,887

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 1922 ngày 22/5/2019 cho gia hạn

12

Dạy nghề và SXKD hàng thủ công mỹ nghệ cho trẻ mồ côi, người khuyết tật

Hợp tác xã Công nghiệp Phú Thắng

Thị trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc

2701/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

9,87

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 4309 ngày 21/10/2019 cho gia hạn

13

Xưởng chế biến thủy sản Xuất khẩu

Công ty CP Intimex Việt Nam

Hoằng Trường, Hoằng Hóa

1539/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

10,351

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 1944 ngày 24/5/2018 cho gia hạn

14

Xây dựng Bệnh viện đa khoa Lam Sơn

Công ty CP Môi trường 27/7

Thọ Xương, huyện Thọ Xuân

3528/QĐ-UBND ngày 05/10/2010

41,975

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 5245 ngày 25/12/2018 cho gia hạn

15

Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Thanh Hóa.

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim

KĐT Nam TP.Thanh Hóa

1400/QĐ-UBND ngày 17/4/2015

22,598

Không sử dụng đất liên tục

QĐ 5324 ngày 28/12/2018 cho gia hạn

16

Xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Công ty TNHH CBLS &XNK Thành Công

Quảng Thành, TPTH

1900/QĐ-UBND ngày 16/6/2004

6,525

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 2084 ngày 03/6/2019 cho gia hạn

17

Trường trung học dân lập kỹ thuật Visco

Công ty cổ phần VNJ

Quảng Thành, TPTH

2193/QĐ-UBND ngày 25/7/2007

125,928

Chậm tiến độ đầu tư

VB 10930 ngày 22/8/2019 cho gia hạn

18

Trụ sở làm việc

Công ty cổ phần Môi trường Yên Định

Định Long, Yên Định

4051/QĐ-UBND ngày 13/10/2015

3,928

Chậm tiến độ đầu tư

QĐ 3394 ngày 26/8/2019 cho gia hạn

19

Khu dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường

HTX Dịch vụ Nông nghiệp và môi trường Hoằng Hóa

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa

4349/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

7,515

Chậm tiến độ đầu tư

VB 13362 ngày 24/10/2019 cho giãn tiến độ

         

355,837

   

 

CÁC DỰ ÁN VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI ĐANG XỬ LÝ
(Từ 01/7/2014 đến 30/9/2019)

TT

Tên dự án giao đất, thuê đất

Chủ đầu tư

Địa điểm

Quyết định giao đất, cho thuê đất

Diện tích (m2)

Nội dung vi phạm

Kết quả xem xét, giải quyết

1

Nhà máy xi măng

Công ty CP xi măng Thanh Sơn

Thuý Sơn,  Ngọc Lặc

2927/QĐ-UBND ngày 31/8/2009

357,800

Chậm tiến độ đầu tư

TTCP cho giãn tiến độ sang sau 2015. Đã được gia hạn, thuộc trường hợp thu hồi. Sở TNMT đã kiểm tra, kiến nghị thu hồi đất

2

Làm bãi chứa cát và vật liệu xây dựng

Công ty TNHH Đức Cường

Hà Lâm, huyện Hà Trung

289/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

18,756

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét hủy quyết định cho thuê đất do chưa GPMB

3

Xưởng sản xuất may công nghiệp

Công ty TNHH May công nghiệp Xây dựng công trình Hoàng Long

Văn Lộc, Hậu Lộc

944/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

0,900

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn, xử lý chậm nộp tiền thuê đất

4

Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật LICOGI

Công ty cổ phần Licogi 16

Trúc Lâm -
Tĩnh Gia

269/QĐ-BQLKKTNS ngày 23/10/2012

75,664

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn

5

Trung tâm DVTM, văn hóa

Công ty cổ phần Phát Hành sách Thanh Hóa

Điện Biên, TP Thanh Hóa

3861/QĐ-UBND ngày 27/10/2010

1,734

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn

6

Xưởng sản xuất hương đen

Công ty TNHH Nam Thịnh

Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa

4410/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

3,157

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn

7

Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc Giang

Công ty TNHH Bắc Giang

Phú Sơn - TX Bỉm Sơn

349/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

9,074

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn

8

Tổ hợp khách sạn, nhà hàng

Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi

TT Ngọc Lặc - Ngọc Lặc

847/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

8,998

Chậm tiến độ đầu tư

UBND tỉnh đang xem xét việc gia hạn

Tổng

     

476,083

   

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°