Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Đăng ngày 10 - 07 - 2024
100%

Sáng 10/7/2024, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII làm việc phiên cuối cùng, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và Bế mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí khẳng định: Đây là những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm rất cao của các vị đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả; nhưng cũng có những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, cả trước mắt và lâu dài.

Đồng thời cũng phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân của những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nêu lên 7 nhóm vấn đề hạn chế, yếu kém, 5 bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề công tác “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”. Trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất các ngành, lĩnh vực; tổ chức rà soát, đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, từng sản phẩm, từng ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm, nhất là những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, triển khai các dự án... Trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2024.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng trong Khu kinh tế Nghi Sơn và tại các huyện, thị xã, thành phố...

Toàn cảnh kỳ họp.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm...

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu tăng 10% so với năm 2023. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, nhất là các dự án đầu tư lớn, trọng điểm và các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, trọng tâm là an ninh biên giới, trên biển, an ninh mạng. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng phân tích các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm gửi tới kỳ họp về phát triển sản xuất; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; văn hóa - xã hội; cơ chế, chính sách; an ninh - trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: “Nhiệm vụ còn lại của năm 2024 là hết sức nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phải quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện của Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhất là của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; sự quan tâm đồng hành, ủng hộ và giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri và Nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí để các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu quyết nghị thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với những thời cơ, thuận lợi, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp; những bất thường của thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả, lạm phát, thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường bất động sản, nguồn lao động và những vướng mắc, bất cập về áp dụng thể chế, quy định của pháp luật trong thực tiễn chưa được khắc phục sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Bám sát chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển”, HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp, để nhanh chóng phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; làm tốt công tác dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, bảo đảm sát thực tế, có tính phấn đấu cao, khả thi trong tổ chức thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất với Quốc hội các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, khả thi, phù hợp với thực tiễn, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển nhanh, dọc các tuyến đường giao thông lớn, các tuyến giao thông mới của tỉnh. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trước ngày 30/12/2024; nhanh chóng rà soát, kiện toàn, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ngay sau sắp xếp.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với tinh thần kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Trọng tâm là, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là các dự án quy mô lớn, trọng điểm. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chủ động điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn; gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, phấn đấu sớm hoàn thành, tạo ra các sản phẩm mới; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công các dự án lớn, trọng điểm.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên Bế mạc kỳ họp.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2023. Đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh tăng 10% trở lên so với năm 2023. Thực hiện tốt công tác vận động, thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, phấn đấu vượt dự toán thu để tận dụng tối đa cơ chế, chính sách được hưởng theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất năm 2024; tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực nguy cơ gây ô nhiễm cao; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm, sự kiện văn hóa lớn trong năm 2024. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; triển khai có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên còn thiếu theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả các văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/7 và 01/8/2024, trong đó có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến người dân như: Luật Đất đai, Luật căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Giao dịch điện tử; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Phòng thủ dân sự... Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong triển khai thực hiện Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, tuyệt đối không để lộ lọt hoặc mất bí mật nhà nước. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý hoặc thay thế cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Nâng cao công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương.

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
918 người đang online