Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Đăng ngày 09 - 07 - 2024
100%

Ngày 08/7/2024, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 20.

Dự kỳ họp, về phía Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội; Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trần Thị Nhị Hà - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi được đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo. Đây là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa bước vào năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn.

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, gồm các nội dung sau đây:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và một số báo cáo quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 06 nghị quyết quy phạm pháp luật; 03 nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, thu, chi ngân sách nhà nước; 03 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 04 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác.

Thứ ba, thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Chương trình giám sát năm 2025 và thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”; báo cáo giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp. Đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về 02 nhóm vấn đề, đó là: Việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả tài sản công dôi dư, nhất là trong xử lý tài sản công là các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập thôn, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề hiệu quả, tính thiết thực của các đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, liên quan đến kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ, đang được cử tri, Nhân dân và đại biểu quan tâm.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV.

Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, các tờ trình tại kỳ họp, từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tiếp đó, phiên họp được nghe đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Mai Văn Hải - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Văn Đông đã trình bày báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Thị Nga trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Sau khi nghe các báo cáo, phiên họp bước vào phần thảo luận tại hội trường, trên cơ sở gợi mở thảo luận của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Tiến Lam, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích để khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân về những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024. Phân tích những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung làm rõ việc dự báo, đánh giá bối cảnh tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức; các chủ trương, biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lê Văn Đông trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, tạo sự kết nối liên thông, đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến thảo luận tại phiên họp.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, phải nỗ lực, quyết tâm tâm thật sự; đoàn kết, thống nhất thật sự; dân chủ, công tâm thật sự; trên hết, trước hết là vì dân, vì nước, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh...

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần sáng tạo, tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước của tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục “Đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 “là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại”, “là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc”, đến năm 2045 “là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước”, tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục nghe các đại biểu trình bày các báo cáo, tờ trình, gồm: đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023. Đồng chí Lê Thị Hương - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 11, 14 và 17 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo của UBND tỉnh về các tờ trình tại kỳ họp. Đồng chí Đào Xuân Yên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đại diện cho các Ban HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Chiều mai, 9/7 phiên họp tiếp tục làm việc với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
861 người đang online