Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 17449/UBND-NN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn có hiệu quả bệnh Dại bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại theo quy định của Luật Thú y, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tổ chức triển khai có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030 tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CTTTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2022 về Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/4/2023 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại và các văn bản hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và PTNT, ngành Y tế.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Công điện thực hiện các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và môi trường(26/03/2024 2:51 CH)

Tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(18/03/2024 10:23 SA)

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024(05/01/2024 2:07 CH)

Tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá(26/12/2023 3:17 CH)

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh(17/11/2023 1:59 CH)

9 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm(02/10/2023 9:28 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1973 người đã bình chọn
°
478 người đang online