Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thuần Lộc xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ...(22/09/2022 4:38 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công...(27/07/2022 8:12 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm Chủ đầu tư dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ...(25/07/2022 3:59 CH)

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân...(13/07/2022 7:39 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ...(11/07/2022 11:10 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự...(06/07/2022 4:12 CH)

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự...(04/07/2022 2:40 CH)

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Lang Chánh,...(04/07/2022 8:42 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°