• Thực hiện Công văn số 13091/UBND-CN ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tai Công văn số 5845/SXD-QLN ngày 23/10/2017 về việc Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5845/SXD-QLN nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 2517/UBND-THKH ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Phước. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tai Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, TP Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016. Cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12907/UBND-CN ngày 09/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11453/UBND-CN ngày 05/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5718/SXD-QLN ngày 07/10/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5718/SXD-QLN ngày 07/10/2016 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 10751/UBND-THKH ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án đầu tư khu nhà ở công nhân và dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp Bỉm Sơn A. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4636/SXD-QLN ngày 07/9/2015 về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án đầu tư khu nhà ở công nhân và dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp Bỉm Sơn A. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn nội dung Công văn số 4636/SXD-ĐT ngày 07/9/2015 của Sở Xây dựng:

 • Thực hiện Công văn số 10939/UBND-THKH ngày 23/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3912/SXD-ĐT ngày 31/7/2015 về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn nội dung Công văn số 3912/SXD-ĐT ngày 31/7/2015 của Sở Xây dựng:

 • Ngày 02/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thực hiện Công văn số 7899/UBND-CN ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố thông tin dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng tải nội dung Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 nêu trên như sau:

 • Thực hiện Công văn số 4903/UBND-CN ngày 27/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2380/SXD-ĐT ngày 19/5/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án nhà ở xã hội, 81 Trường Thi thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 2380/SXD-ĐT ngày 19/5/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện công văn số 3013/UBND-CN ngày 07/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư Dự án Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1102/SXD-ĐT ngày 18/3/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của công văn số 1102/SXD-ĐT ngày 18/3/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện công văn số 3601/UBND-CN ngày 21/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện công văn số 3281/UBND-CN ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 về việc tham mưu công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện công văn số 2944/UBND-CN ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 • Thực hiện công văn số 11085/UBND-CNTT ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc công bố thông tin mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên website UBND tỉnh dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1 2 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°