Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
605 người đã bình chọn
1062 người đang online

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản đang lấy ý kiến

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°