LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa 10/12/2019 Chi tiết
Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 18/10/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 29/07/2019 Chi tiết
Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018 31/12/2018 Chi tiết
Lấy ý kiến về dự thảo "Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" 13/07/2018 Chi tiết
Văn bản mới 16/07/2015 Chi tiết
Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập BQL Cửa khẩu quốc tế Na Mèo 30/11/2014 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°