Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
500 người đã bình chọn
573 người đang online
 • Thực hiện Công văn số 871UBND-CN ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và đất sét làm gạch tuynel tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Quang Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 303/TB-STNMT ngày 18/4/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 303/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 1922/UBND-CN ngày 28/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc Giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 259/TB-STNMT ngày 29/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 259/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 716/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác mỏ đá Spilit làm vật liệu thông thường tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tuấn Linh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 255/TB-STNMT ngày 28/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 255/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 2821/UBND-CN ngày 20/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc cấp Giấy phép khai thác mỏ đá Bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lạc, huyện Như Thanh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 245/TB-STNMT ngày 24/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 245/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 2506/UBND-CN ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư để cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 112, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 228/TB-STNMT ngày 17/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 228/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 139/UBND-CN ngày 05/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ đất san lấp tại núi Phú Nham, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Phát triển Mạnh Quang. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 17/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 229/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14920/UBND-CN ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Hải Long, huyện Như Thanh của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng H&T. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 191/TB-STNMT ngày 06/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 191/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 718/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương mở rộng diện tích thăm dò, khai thác và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thịnh Trường. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 189/TB-STNMT ngày 03/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 189/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 496/UBND-CN ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân của Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 177/TB-STNMT ngày 02/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 177/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 714/UBND-CN ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất, cát san lấp và thu hồi cát giàu silic làm phụ gia xi măng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 178/TB-STNMT ngày 02/3/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 178/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 577/UBND-CN ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất sét làm gạch tuynel tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương của Công ty Cổ phần Sông Đà 25. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 157/TB-STNMT ngày 22/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 157/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 291/UBND-CN ngày 09/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Long. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 08/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 108/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14919/UBND-CN ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc của Công ty Cổ phần Toàn Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 07/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 107/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14874/UBND-CN ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Tuấn Hùng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 102/TB-STNMT ngày 25/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 102/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14545/UBND-CN ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quốc tế Minh Quang xin thăm dò, khai thác đất san lấp và tận thu đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 23/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 23/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14753/UBND-CN ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác đất sét làm gạch tuynel tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 85/TB-STNMT ngày 23/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 85/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1 2 3 

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°