Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
453 người đã bình chọn
1239 người đang online
 • Thực hiện Công văn số 291/UBND-CN ngày 09/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Long. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 08/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 108/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14919/UBND-CN ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc của Công ty Cổ phần Toàn Minh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 07/02/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 107/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14874/UBND-CN ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Tuấn Hùng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 102/TB-STNMT ngày 25/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 102/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14545/UBND-CN ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quốc tế Minh Quang xin thăm dò, khai thác đất san lấp và tận thu đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 23/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 23/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14753/UBND-CN ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác đất sét làm gạch tuynel tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - Công ty Cổ phần. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 85/TB-STNMT ngày 23/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 85/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 14487/UBND-CN ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH Đại Phong Vân. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 27/TB-STNMT ngày 10/01/2017 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 27/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13238/UBND-CN ngày 16/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Huy Hoàng. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 848/TB-STNMT ngày 26/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 848/TB-STNMT nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12705/UBND-CN ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cấp giấy phép và thăm dò mở rộng mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Kiên Ngọc Thành. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 775/TB-STNMT ngày 05/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 775/TB-STNMT ngày 05/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12625/UBND-CN ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hưng Hào. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 776/TB-STNMT ngày 05/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn Thông báo số 776/TB-STNMT ngày 05/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13506/UBND-CN ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao xem xét đề nghị của Công ty Thành Công xin thăm dò, khai thác đất san lấp và tận thu giàu silic làm phụ gia xi măng ở phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 781/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 781/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11889/UBND-CN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất, cát giàu silic làm phụ gia xi măng tại xã Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Sơn Hà. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 787/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 787/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13440/UBND-CN ngày 22/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương cho phép khai thác các điểm mỏ đá nhỏ lẻ tại sông Âm, đoạn qua xã Phùng Minh và xã Phúc Thịnh, huyện Ngọ Lặc của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 788/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 788/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 11699/UBND-CN ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị cấp phép khai thác các điểm mỏ cát nhỏ lẻ trên địa bàn xã Xuân Cao và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Bình Đức. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 790/TB-STNMT ngày 06/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 790/TB-STNMT ngày 06/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 13011/UBND-CN ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu silic làm phụ gia xi măng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Tiến Chung. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 770/TB-STNMT ngày 02/12/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 770/TB-STNMT ngày 02/12/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12453/UBND-CN ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hùng Lộc. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 757/TB-STNMT ngày 28/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 757/TB-STNMT ngày 28/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

 • Thực hiện Công văn số 12626/UBND-CN ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tham mưu đề nghị chấp thuận chủ trương thăm dò, khai thác đất san lấp và thu hồi đất giàu sắt làm phụ gia xi măng tại xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH Thương mại Thuận Lợi. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 752/TB-STNMT ngày 24/11/2016 về việc công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin toàn văn Thông báo số 752/TB-STNMT ngày 24/11/2016 nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1 2 

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°