Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
996 người đã bình chọn
741 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc dự

Thứ 2

13/7

Sáng

- (8h00) Dự làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tp Vinh

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung

P. họp BTV

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Dự công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Trụ sở Đài PTTH tỉnh

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

- (7h45) Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

P. họp T3 VP TU

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

Chiều

- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành

P. họp BTV

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Họp nghe báo cáo Quy hoạch Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Tp Thanh Hóa; QHC đô thị Thanh Hóa đến năm 2040

P. họp T3

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 3

14/7

Sáng

- Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 15/7)

Hà Nội

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020

Trung tâm Hội nghị 25B

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

Chiều

- Đi thăm và tặng quà người có công với cách mạng (kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ)

Huyện Hà Trung

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- (15h30) Làm việc với Tập đoàn EVN về tiến độ DA đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia

P. họp T3

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 4

15/7

Sáng

- (cả ngày) Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020

Trụ sở Tiếp công dân

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

- (7h45) Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

P. họp T3 VP TU

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

- Làm việc với Sở Lao động - TBXH về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

P. họp BTV

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Làm việc với Sở Văn hóa, TTDL về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Họp kiểm điểm tiến độ DA Đại lộ Đông Tây và đường nối Tp Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn

P. họp T3

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 5

16/7

Sáng

- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- (7h00) Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân

Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tp Vinh

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

 

 

- Làm việc với Sở Thông tin Truyền thông và Ban Dân tộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Đi thăm và tặng quà người có công với cách mạng (kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ)

Thường Xuân Ngọc Lặc

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

Thứ 6

17/7

Sáng

- (cả ngày) Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hà Nội

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

- PCT Nguyễn Văn Thi

 

 

- Đi thăm và tặng quà người có công với cách mạng (kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ)

Huyện Thiệu Hóa

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Làm việc với Tổng cục đường sắt giải quyết lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại ga Bỉm Sơn

P. họp T2

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

- Đảng bộ VP HĐND, UBND tỉnh học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW và tỉnh

P. họp T3

 

 

Chiều

- Đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Tp Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh (kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ) (đến hết ngày 19/7)

Cần Thơ Tây Ninh

- PCT Nguyễn Văn Thi

T7

18/7

Chiều

- (13h00) Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

P. họp BTV

- Chủ tịch, các PCT có liên quan

CN

19/7