Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
536 người đã bình chọn
2075 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

26/6

Sáng:

- Dự Hội thảo hợp tác giữa Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và Việt Nam; công bố dự án “Tăng cường NL chống chịu với tác động BĐKH cho các cộng đồng dân cư ven biển tại Việt Nam”

Hà Nội

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Luật đấu giá TS, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật tiếp cận thông tin

Nhà hát Lam Sơn

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Làm việc với Sở Giao thông vận tải về các quy định quản lý ATGT

P. họp T2

- PCT Lê Anh Tuấn

 

Chiều:

- Hội nghị nghe báo cáo về tình hình nợ đọng tiền SDĐ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

P. họp T2

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Công an về công tác PCCC

P. họp T3

- PCT Ngô Văn Tuấn

Thứ 3

27/6

Sáng:

- Họp Thường trực Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Làm việc với Tổng giám đốc Quỹ Khí hậu xanh (GCF) về chuyến thăm thực địa dự án tại huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng dự án Luật Quốc phòng sửa đổi

P. họp T3

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

 

- Dự họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh

VP HĐND tỉnh

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Dự Hội nghị công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo TU

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành DA BT Thọ Xuân - Nghi Sơn

Huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Tĩnh Gia

- PCT Lê Anh Tuấn

 

Chiều:

- Làm việc với Sở Công Thương bàn biện pháp tăng thu ngân sách

P. họp T2

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Quỹ bảo trì đường bộ

P. họp T3

- PCT Lê Anh Tuấn

Thứ 4

28/6

Sáng:

- Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng

P. họp T3

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

 

 

- Cùng đ/c Đỗ Trọng Hưng PBT Tỉnh ủy làm việc với Đoàn nghiên cứu, khảo sát thực tế về tích tụ, tập trung đất đai tại tỉnh Thanh Hóa

Văn phòng Tỉnh ủy

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Cùng Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa, Quan Sơn

Huyện Quan Hóa, Quan Sơn

- PCT Lê Anh Tuấn

 

Chiều:

- Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh, nghe các nội dung:

+ Phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng để thực hiện dự án Phát triển nhà ở xã hội;

+ Báo cáo nghiên cứu xây dựng hệ thống thủy lợi - thủy điện Cẩm Hoàng;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban QLDA.

P. họp T2

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

Thứ 5

29/6

Sáng:

- Hội nghị công tác nội vụ và CCHC

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Dự Hội nghị toàn quốc triển khai các nội dung thuộc CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ TTTT tổ chức

TP Sầm Sơn

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Hội nghị trực tuyến về ATGT 6 tháng đầu năm 2017

P. họp T3

- PCT Lê Anh Tuấn

 

 

- Cùng Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh, Tĩnh Gia

Huyện Như Thanh, Tĩnh Gia

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

P. họp T2

- PCT Lê Thị Thìn

 

Tối:

- Tiếp các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc triển khai các nội dung thuộc CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ TTTT tổ chức

TP Sầm Sơn

- PCT Phạm Đăng Quyền

Thứ 6

30/6

Sáng:

- Họp BCH Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

 

Chiều: