Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
453 người đã bình chọn
1241 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

20/02

Sáng:

- 7h30 Dự Lễ khởi công Đường ven biển nối thị xã Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn (gđ1)

Tx. Sầm Sơn

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- 8h30 Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Trung tâm Hội nghị 25B

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- 10h30 Làm việc với Chủ tịch nước

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

 

Chiều:

- Tham gia Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

KKT Nghi Sơn

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng , PCT Lê Anh Tuấn

 

 

- 14h00 Tiếp và làm việc với Công ty TNHH CAN Holdings Nhật Bản về dự án tái chế rác thải hữu cơ tỉnh Thanh Hóa

P. họp T2

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

Thứ 3

21/02

Sáng:

- Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Làm việc với Công ty CP Mía đường Lam Sơn về công tác GPMB một số dự án

Huyện Thọ Xuân

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Tiếp công dân (cả ngày)

Trụ sở Tiếp công dân

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Họp nghe báo cáo Đề án xây dựng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt mục tiêu 35%

P. họp T3

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Kiểm tra tiến độ GPMB thực hiện một số dự án lớn tại KKT Nghi Sơn

Huyện Tĩnh Gia

- PCT Lê Thị Thìn

Thứ 4

22/02

Sáng:

- Họp giao ban Thường trực UBND tỉnh (cả ngày)

P. họp T2

- Chủ tịch, các PCT

Thứ 5

23/02

Sáng:

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng , PCT TT Nguyễn Đức Quyền , PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Họp nghe báo cáo Đề án sáp nhập một số Trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Kiểm tra công tác GPMB và thi công đường Hồi Xuân – Tén Tằn

Các huyện trên tuyến

- PCT Lê Anh Tuấn

 

 

- Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái biển Đông Á - Sầm Sơn

P. họp T3

- PCT Ngô Văn Tuấn

Thứ 6

24/02

Sáng:

- Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 02/2017 (cả ngày)

P. họp T3

- Chủ tịch, các PCT

 

Chiều:

 

 

 

Thứ 7

25/02

Sáng:

- 8h00 Dự Hội thảo khoa học xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh thông minh

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng , PCT Ngô Văn Tuấn