Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
484 người đã bình chọn
762 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

27/3

Sáng:

- (Cả ngày) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

 

Chiều:

- Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

Thứ 3

28/3

Sáng:

- Kiểm tra thực địa Cảng đường thủy nội địa Hưng Phú

Tp. Thanh Hóa

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 tại huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Họp nghe báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 Khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En, huyện Như Thanh.

P. họp T3

- PCT Ngô Văn Tuấn

Thứ 4

29/3

Sáng:

- (Cả ngày) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- Làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016

P. họp T3

- PCT Lê Thị Thìn

 

Chiều:

 

 

 

Thứ 5

30/3

Sáng:

- Họp nghe phương án tiếp nhận 2 công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

P. họp T2

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

Chiều:

- Họp nghe báo cáo Quy định về trách nhiệm, quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp

P. họp T2

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp các trường THPT hiện có trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

P. họp T3

- PCT Phạm Đăng Quyền

Thứ 6

31/3

Sáng:

- (Cả ngày) Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các PCT

 

Chiều:

 

 

 

CN

02/4

 

- Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện báo chí và tuyên truyền

 

Hà Nội

- PCT Phạm Đăng Quyền