Lấy ý kiến về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ do Covid-19
56 người đã bình chọn
591 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

06/4

Chiều

- (14h00’) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

 

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có liên quan

Thứ 3

07/4

Sáng

- (7h50’) Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”

P. họp T2

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

Chiều

- Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

P. họp T3

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền

 

 

- Họp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện DA cải thiện CSHT đô thị Ngọc Lặc

P. họp T2

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

Thứ 4

08/4

Sáng

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

- PCT TTr Nguyễn Đức Quyền

 

Chiều

- (14h00’) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch có liên quan

Thứ 5

09/4

Sáng

- Họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị, triển khai các dự an ODA trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

- (10h00’) Họp về điều chỉnh QĐ phê duyệt BC nghiên cứu khả thi DA Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội Tp Sầm Sơn theo hình thức PPP

P. họp T2

- PCT Mai Xuân Liêm

 

Chiều

- Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

P. họp T3

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền

 

 

- (14h00’) Họp nghe báo cáo lập QH chi tiết Cảng biển Thanh Hóa

P. họp T2

- PCT Mai Xuân Liêm

 

 

- Họp về đấu thầu bổ sung xe điện TP. Sầm Sơn năm 2020

P. họp T2

- PCT Mai Xuân Liêm

Thứ 6

10/4

Sáng

- (8h00’) Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho SXKD; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm ASXH; bảo đảm trật tự ATXH trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19

P. họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

Chiều

- Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

P. họp T3

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền

Thứ 7

11/4

 

 

CN

12/4