Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
592 người đã bình chọn
149 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

23/10

Sáng:

- Tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng

P. Họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Dự họp liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp HĐND tỉnh thứ IV

P. Họp HĐND

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- (7 giờ 30’-10 giờ) Viếng 02 đồng chí cán bộ thuộc lực lượng Biên phòng Thanh Hóa thiệt mạng do lũ lụt

Nhà tang lễ tỉnh

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Họp nghe báo cáo nhiệm vụ lập QH chung và mở rộng thị xã Bỉm Sơn

P. Họp T2

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Họp thống nhất trình tự thủ tục triển khai dự án BT

P. Họp T2

- PCT Lê Anh Tuấn

Thứ 3

24/10

Sáng:

 

- (cả ngày) Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10

P.Họp T3

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều:

 

 

 

Thứ 4

25/10

Sáng:

- Đối thoại với công dân vụ việc quyền sử dụng đất tại số 38 Tống Duy Tân, TP. Thanh Hóa

P. Họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- Họp nghe báo cáo tiến độ dự án đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa

P. Họp T2

- PCT Lê Anh Tuấn

 

 

- Họp nghe báo cáo Đề án công nhận đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Trụ sở Sở Xây dựng

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Họp nghe báo cáo khả năng hoàn thành thu ngân sách, dự kiến sắp xếp nhiệm vụ chi, nợ xây dựng cơ bản, công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và một số nội dung khác

P. Họp T2

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Họp nghe báo cáo “Đề án sắp xếp các trường cao đẳng trung cấp đến năm 2020”

P.Họp T3

- PCT Phạm Đăng Quyền

Thứ 5

26/10

Sáng:

- (cả ngày) Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều:

 

 

 

Thứ 6

27/10

Sáng:

- (cả ngày) Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: