Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
500 người đã bình chọn
570 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Ngày

Thời gian

Nội dung

công việc

Địa điểm

Thường trực UBND tỉnh chủ trì hoặc tham dự

Thứ 2

24/4

Sáng:

- (Dự kiến cả ngày) Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII

Trung tâm Hội nghị 25B

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- Dự Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

KS. Phù Đổng, TP. Thanh Hóa

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

Chiều:

- 14h00 Tiếp xã giao Tập đoàn BCG

P. khách T1

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- 15h00 Họp nghe báo cáo phương án đầu tư trại bò của Công ty TH True milk

P. họp T3

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng

 

 

- 14h00 Làm việc với Công ty TNHH CAN Holdings Nhật Bản về dự án Nhà máy xử lý rác thải

P. họp T2

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Họp nghe báo cáo chủ trương xã hội hóa một số bệnh viện công lập và nghe báo cáo Đề án thu hút bác sỹ tỉnh Thanh Hóa

P. họp HĐND tỉnh

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- 16h30 Dự Tọa đàm Đại lễ Phật đản năm 2017

Dạ Lan event

- PCT Lê Thị Thìn

Thứ 3

25/4

Sáng:

- Họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2017 (cả ngày)

P. họp T3

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- 9h00 Dự Hội thảo về rác thải hữu cơ của Công ty TNHH CAN Holdings Nhật Bản

KS. Mường Thanh

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

Chiều:

 

 

 

Thứ 4

26/4

Sáng:

- Họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2017

P. họp T3

- Chủ tịch, các PCT

 

 

- Chúc mừng các đơn vị nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017

Tp. Thanh Hóa

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

Chiều:

- Họp nghe các ngành báo cáo công tác triển khai dự án thí điểm Nhà máy xử lý rác thải hữu cơ của Công ty TNHH CAN Holdings

P. họp T3

- PCT TT Nguyễn Đức Quyền

 

 

- Họp các tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017

P. họp T2

- PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về tình hình lĩnh vực xi măng trên địa bàn tỉnh

P. họp HĐND tỉnh

- PCT Ngô Văn Tuấn

Thứ 5

27/4

Sáng:

- (Cả ngày) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT TT Nguyễn Đức Quyền, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Kiểm tra dự án BT đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn

Huyện Nông Cống, Tĩnh Gia

- PCT Lê Anh Tuấn

 

 

- Kiểm tra thực địa triển khai dự án di dân phía Đông đường ven biển đoạn từ Sầm Sơn đi Nghi Sơn

Thị xã Sầm Sơn

- PCT Ngô Văn Tuấn

 

Chiều:

- Làm việc với thành phố Sầm Sơn về tình hình hoạt động xe điện trên địa bàn

TP. Sầm Sơn

- PCT Lê Anh Tuấn

Thứ 6

28/4

Sáng:

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT TT Nguyễn Đức Quyền, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- 9h Làm việc với Thanh tra Chính phủ về công bố Quyết định thanh tra chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Làm việc với Sở KHĐT về hoàn thiện dự án PPP

P. họp T3

- PCT Lê Anh Tuấn

 

Chiều:

- 14h Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy

- Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng, PCT Lê Thị Thìn

 

 

- Họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp các trường THPT hiện có đến năm 2020

P. họp T2

- PCT Phạm Đăng Quyền

 

 

- Họp với PMU1 - Bộ GTVT về triển khai dự án GPMB QL 217

P. họp T3

- PCT Lê Anh Tuấn