ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập BQL Cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Hạn lấy ý kiến:30/11/2014

Nội dung văn bản

Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Na Mèo

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°