Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
829 người đã bình chọn
1181 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCT3 852 580thinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh TuấnPCT3 962 868tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
7Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
8Lê Thanh HảiPVP3 852 4400912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
9Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
10Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
11Phòng Hành chính - Tổ chức
12Fax 3 851 255
13Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
16Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
18Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
19Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
20Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
21Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Cao Thanh TùngPhụ trách phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
27Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
29Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
30Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
31Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
32Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
33Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
34Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
35Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
36Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
37Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
44Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
45Phòng Kinh tế - Tài chính
46Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
47Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
48Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
49Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
50Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
51Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
52Phòng Văn hoá - Xã hội
53Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
54Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
55Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
56Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
57Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
58Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
59Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
60Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
61Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
62Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
63Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
64Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
65Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
66Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
67Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
68Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
69Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
70Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
71Đường dây nóng 3 850 049
72Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 786nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
73Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
74Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
75Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
76Ban Tiếp công dân
77Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
82Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
83Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
84Phòng Quản trị - Tài vụ
85Nguyễn Văn KhôiPhụ trách phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
86Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
87Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
88Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
89Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
90Lễ Tân3 756 380
91Đội xe 3 852 423
92Công an bảo vệ 3 850 056
93Trung tâm hành chính công tỉnh
94Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
96Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
97Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
98Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
99Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
100Nhà khách 25B
101Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
102Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
103Văn thư3852 255
104Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
105Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
106Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
107Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
108Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
109Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
149Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
150Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
151Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
152Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
157Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
166Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
169Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
170Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
171Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
173Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
174Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
175Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
176Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
177Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
178Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
179Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
180Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
181Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
182Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
183Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
184Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
190Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
191Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
192Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
193Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
194Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
195Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
196Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
197Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
198Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
199Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
200Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
201Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
202Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
203Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
204Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
205Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
206Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
207Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
208Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
209Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
210Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
211Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
212Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
213Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
214Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
215Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
216Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
217Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
218Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
219Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
220Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
221Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
222Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
223Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
224Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
225Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
226Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
227Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
228Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
229Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
230Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
231Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
232Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
233Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
234Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
235Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
236Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
237Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
238Mai Hải NamChuyên viên0917628811
239Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
240Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
241Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
242Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
243Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
244Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
245Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
246Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
247Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
248Đinh Thị ToanKế toán0912128145
249Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
250Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
251Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
252Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
253Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
254Lê Đình BáchLái xe0905508044
255Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
256Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
257Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
258Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
259Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
260Bùi Sơn Trình0915902808
261Lê Thị Giang0974749678
262Nguyễn Thùy Linh0984362288
263Nguyễn Thị Vân0988334571
264Nguyễn Thị Sâm0976882933
265Trần Thị Huệ0983034233
266Lê Thị Hạnh0983580152
267Đỗ Thị Tuyết0913288827
268Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
269Nguyễn Thị Mơ0906404244
270Lê Thị Liên0963629299
271Hoàng Văn Chân0971069828
272Nguyễn Thị Thúy0989642692
273Phạm Thị Thu0982696609
274Lê Thị Hương0977648217
275Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
276Nguyễn Thị Thơm0987170106
277Hoàng Thị Hằng0964801985
278Nguyễn Thị Thức01688022682
279Lê Thị Thu Hà0975050667
280Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
281Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
282Văn thư3851 118
283Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
284Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
285Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
286Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
287Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
288Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
289Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
290Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
291Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
292Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
293Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
294Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
307Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
315Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
316Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
317Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
318Lê Văn HàLái xe0945827363
319Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
320Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
321Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
322Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
323Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
324Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
325Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
326Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
327Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
328Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
329Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
330Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
332Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
373Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
443Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
447Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
448Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
449Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
450Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
451Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
452Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
459Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
461Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
462Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
467Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
468Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
469Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
470Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
471Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
472Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
473Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
474Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
475Lê Đức anh 0963379218
476Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
477Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
478Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
479Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
480Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
481Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
482Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
483Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
484Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
485Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
486Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
487Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
488Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
489Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
490Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
491Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
492Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
493Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
494Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
495Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
496Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
497Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
498Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
499Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
500Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
501Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
502Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
503Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
506Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
530Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn