Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1038 người đã bình chọn
1562 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
4Mai Xuân LiêmPCT0903 436 537thinlt@thanhhoa.gov.vn
5Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
6Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
8Phòng Hành chính - Tổ chức
9Fax 3 851 255
10Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
11Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
12Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
13Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
15Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
16Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
17Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
20Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
21Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
22Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
23Cao Thanh TùngTrưởng phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
25Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
26Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
30Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
31Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
32Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
33Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
35Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
36Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
37Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
38Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
39Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
40Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
41Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
42Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
43Phòng Kinh tế - Tài chính
44Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
45Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
46Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
47Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
48Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
49Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
50Phòng Văn hoá - Xã hội
51Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
52Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
53Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
54Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
55Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
56Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
57Đinh Quang Hưng Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
58Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
59Mai Công HoàngPTP"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
60Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
61Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
62Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
63Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
64Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
65Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
66Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
67Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
68Đường dây nóng 3 850 049
69Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
70Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
71Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
72Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
73Ban Tiếp công dân
74Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
79Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
80Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
82Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
83Phòng Quản trị - Tài vụ
84Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
85Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Văn CườngPTP0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
88Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Trung tâm hành chính công tỉnh
93Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
96Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
97Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
98Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
147Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
148Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
149Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
150Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
155Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
164Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
168Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
169Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
170Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
171Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
174Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
175Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
176Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
177Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
178Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
179Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
180Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
181Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
182Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
189Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
190Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
191Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
192Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
193Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
194Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
195Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
196Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
197Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
198Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
199Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
200Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
201Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
202Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
203Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
204Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
205Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
206Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
207Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
208Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
209Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
210Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
211Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
212Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
213Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
214Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
215Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
216Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
217Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
218Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
219Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
220Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
221Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
222Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
223Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
224Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
225Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
226Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
227Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
228Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
229Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
230Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
231Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
232Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
233Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
234Mai Hải NamChuyên viên0917628811
235Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
236Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
237Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
238Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
239Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
240Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
241Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
242Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
243Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
244Đinh Thị ToanKế toán0912128145
245Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
246Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
247Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
248Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
249Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
250Lê Đình BáchLái xe0905508044
251Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
252Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
253Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
254Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
255Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
256Bùi Sơn Trình0915902808
257Lê Thị Giang0974749678
258Nguyễn Thùy Linh0984362288
259Nguyễn Thị Vân0988334571
260Nguyễn Thị Sâm0976882933
261Trần Thị Huệ0983034233
262Lê Thị Hạnh0983580152
263Đỗ Thị Tuyết0913288827
264Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
265Nguyễn Thị Mơ0906404244
266Lê Thị Liên0963629299
267Hoàng Văn Chân0971069828
268Nguyễn Thị Thúy0989642692
269Phạm Thị Thu0982696609
270Lê Thị Hương0977648217
271Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
272Nguyễn Thị Thơm0987170106
273Hoàng Thị Hằng0964801985
274Nguyễn Thị Thức01688022682
275Lê Thị Thu Hà0975050667
276Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
277Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
278Văn thư3851 118
279Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
280Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
281Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
282Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
283Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
284Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
285Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
286Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
287Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
288Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
289Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
290Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
291Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
292Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
293Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
294Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
303Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
314Lê Văn HàLái xe0945827363
315Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
316Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
317Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
318Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
319Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
320Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
321Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
322Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
323Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Huyện Quảng Xương 29;#Huyện Quảng Xương
324Lê Huy KỳQuyền Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện0912.561.254kylh.quangxuong@thanhoa.dcs.vn
325Trần Anh ChungPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0903.400.234chungta.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
326Hoàng Mai TínhPhó Bí thư Huyện ủy0983.533.929tinhhm.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
327Nguyễn Đình DựỦy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
328Nguyễn Văn MinhPhó Chủ tịch thường trực HĐND huyện0919.761.838minhnv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
329Đỗ Đình CườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0986.397.595cuongdd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Tiến ThànhUV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy0943.416.589thanhnt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
331Trịnh Thăng SựUV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy0912.709.415sunt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
332Nguyễn Thị SơnUV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
333Lê Như TuấnUV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
334Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện0941.598.383tainb.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
335Nguyễn Thị HòaChánh Văn phòng Huyện ủy0982.515.368hoant.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
336Viên Đình HuyPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND0916.042.666huyvd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
337Mã Văn ThanhTrưởng phòng Nội vụ0983.676.189thanhmv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
338Hà Thế AnhTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0976.399.089anhht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
339Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0912.605.629hiepld.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
340Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
341Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
342Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Huy NamTrưởng phòng Giao dục và Đào tạo0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
344Chu Đức KhươngPhó Chánh Thanh tra, Phụ trách Thanh tra huyện0977.043.709khuongcd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
345Lê Bá Hiền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin0975.847.555hienla.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
346Lê Văn TrưởngTrưởng phòng Y tế0989.312.823truonglv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
347Nguyễn Thị HuyềnTrưởng phòng Tư pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
348Văn Doãn HùngPhụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện0977.467.333hungvd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
349Đỗ Văn SáuGiám đốc Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL0949.105.567saudv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
350Bùi Tuấn AnhGiám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện0917.163.863anhbt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
351Hoàng Thị DuyênPhụ trách Cổng TTĐT0919.560.386duyenht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
352Lê Văn TiếnChủ tịch (0237)3870.002vinhloc@thanhhoa.gov.vn
353Lê Văn TiếnChủ tịch (0237)3870.002(0237)3870.355vinhloc@thanhhoa.gov.vn
354Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100904 122 093trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
355Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
358Lê Hồng ThanhTrưởng phòng0888539169thanhlh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Lê Thị Kim HằngChánh Văn phòng023738610450988130880hangltk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
374Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
375Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
376Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
377Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
378Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
379Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
380Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
381Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
382Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
383Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
384Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
385Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
386Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
387Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
388Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
389Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
390Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
391Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
392Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
393Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
394Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
395Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
396Phạm Văn SơnPhó phòng0981666866sonpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
397Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
398Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
399Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
400Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
402Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
403Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
404Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
444Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
445Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
446Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
447Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
448Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
449Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
450Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
451Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
452Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
453Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
454Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
455Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
456Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
457Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
458Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
459Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
460Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
461Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
462Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
463Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
464Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
465Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
466Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
467Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
468Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
469Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
470Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
471Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
472Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
473Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
474Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
475Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
476Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
477Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
478Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020915364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
479Lê Đức Hiếu P. Ban Tổ chức0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
480Nguyễn Văn DoPhó Ban Dân Vận0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
481Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
482Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
483Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
484Ngô sĩ Tâm Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
485Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
486Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
487Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
488Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
489Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
490Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
491Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
492Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
493Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
494Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
495Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
496Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
497Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
498Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
499Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
500Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
501Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
502Lê Đức anh 0963379218
503Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
504Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
505Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
506Phùng Thanh TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
507Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
508Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
509Phan Lê Quân0973583666
510Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
511Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
512Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
513Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
514Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
515Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
516Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
517Lê Văn Tỵ Đội Trưởng0913462836
518Lương Thị Hồng NhungP. Trưởng Phòng0976947700
519Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762
520Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
521Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
522Trần Văn HùngP. Chủ Tịch0982373228
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
523Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
539Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
540Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
541Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
542Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
543Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
544Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
545Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
546Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
547Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
548Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
549Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
550Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
551Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
552Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
553Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
554Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
555Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
556Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
557Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn