Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
551 người đã bình chọn
1389 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
12Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
13Phòng Hành chính - Tổ chức
14Fax 3 851 255
15Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
19Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
20Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
21Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
22Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
23Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
24Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
25Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
26Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
27Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
28Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
30Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
31Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
32Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Đức Trung Trưởng phòng 3 857 290 0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Minh Cường PTP " 0912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
38Phạm Văn Cường Chuyên viên " 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
39Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
40Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
41Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
42Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
43Võ Trọng Long PTP "0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
44Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
45Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
46Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
47Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
48Phòng Kinh tế - Tài chính
49Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
50Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
51Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
52Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
53Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
54Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
55Phòng Văn hoá - Xã hội
56Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
57Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
58Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
59Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
60Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
61Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
62Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
63Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
64Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
65Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
66Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
67Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
68Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
69Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtt1@thanhhoa.gov.vn
70Phòng Nội chính
71Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
72Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
73Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
74Đường dây nóng 3 850 049
75Ban Tiếp công dân
76Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Trường Sơn PTP 3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
81Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
82Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
83Phòng Quản trị - Tài vụ
84Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
86Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
87Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
88Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
89Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
90Lễ Tân3 756 380
91Đội xe 3 852 423
92Công an bảo vệ 3 850 056
93Nhà khách 25B
94Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
95Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
96Văn thư3852 255
97Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
98Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
99Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
100Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
101Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
102Trịnh Ngọc DũngGiám đốcdungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
103Lê Ngọc TươngChuyên viêntuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
104Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
105Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
106Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
107Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
108Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
109Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
110Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
111Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
112Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
113Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
114Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
115Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
116Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
117Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
118Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
119Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
121Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
122Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
123Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
124Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
125Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
126Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
127Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
129Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
130Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
131Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
132Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
133Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
134Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
135Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
136Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
137Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
138Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
139Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
140Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
141Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
142Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
143Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
144Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
145Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
146Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
147Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
148Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
149Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
150Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
151Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
152Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
153Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
154Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
155Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
156Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
157Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
158Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
159Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
160Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
161Mai Hải NamChuyên viên0917628811
162Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
163Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
164Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
165Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
166Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
167Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
168Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
169Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
170Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
171Đinh Thị ToanKế toán0912128145
172Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
173Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
174Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
175Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
176Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
177Lê Đình BáchLái xe0905508044
178Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
179Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
180Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
181Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
182Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
183Bùi Sơn Trình0915902808
184Lê Thị Giang0974749678
185Nguyễn Thùy Linh0984362288
186Nguyễn Thị Vân0988334571
187Nguyễn Thị Sâm0976882933
188Trần Thị Huệ0983034233
189Lê Thị Hạnh0983580152
190Đỗ Thị Tuyết0913288827
191Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
192Nguyễn Thị Mơ0906404244
193Lê Thị Liên0963629299
194Hoàng Văn Chân0971069828
195Nguyễn Thị Thúy0989642692
196Phạm Thị Thu0982696609
197Lê Thị Hương0977648217
198Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
199Nguyễn Thị Thơm0987170106
200Hoàng Thị Hằng0964801985
201Nguyễn Thị Thức01688022682
202Lê Thị Thu Hà0975050667
203Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
204Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
205Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206Văn thư3851 118
207Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
208Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
209Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
210Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
211Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
212Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
213Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
214Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
215Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
216Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
217Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
218Lương Văn TưởngTrưởng Ban0912242710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
219Lương Văn BườngPhó Trưởng ban0913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
220Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban0373700347Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
221Vi Xuân HiệpPhó Trưởng ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
222Tạ Hồng HảiPhó Trưởng ban0914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
223Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng0912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
224Phạm Văn ĐộQ. TP - CSTT0919107678Dopv.bdt@thanhhoa.gov.vn
225Đỗ Vân LânTP - KHTT0936018468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
226Lê Văn DũngChánh Thanh tra0915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
227Nguyễn Văn LộcPhó Chánh VP0915655459Loclv.bdt@thanhhoa.gov.vn
228Cao Thị HòaPhó phòng0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
229Quách Văn ThôngPhó Chánh TT0986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
230Lê Đăng NinhPhó phòng0943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
231Mai Danh HảiPhó Chánh VP0912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
232Bùi Thị HoaChuyên viên0914557325Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
233Lê Anh LânChuyên viên - QTM03737557260943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
234Mai Thị QuỳnhVăn thư0944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
235Sung Văn LâuChuyên viên0947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
236Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668Kienpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
237Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0977018222Anhpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
238Tôn Minh NguyệtChuyên viên0987798004Nguyettm.bdt@thanhhoa.gov.vn
239Nguyễn Thị HươngKế toán0963786519Huongnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
240Đặng Thị HàPhục vụ0973941903Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
241Nguyễn Thị QuỳnhChuyên viên01674555056Quynhnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
242Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668Diephn.bdt@thanhhoa.gov.vn
243Lê Văn HàLái xe0945827363Halv.bdt@thanhhoa.gov.vn
244Vũ Văn NgọcLá xe0919665685Ngocvv.bdt@thanhhoa.gov.vn
245Phạm Tiến ThànhNhân viên0919819866Thanhpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
246Trần Công XuânBảo vệ0949122806
247Hoàng Ngọc TuấnBảo vệ0162788179
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
248Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
249Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
250Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
251Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
252Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
253Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
254Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
255Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
256Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
257Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
258Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
259Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
260Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
261Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
262Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
263Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
264Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
265Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
266Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
267Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
268Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
269Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
270Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
271Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
272Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
273Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
274Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
275Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
276Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
277Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
278Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
279Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
280Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
281Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
282Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
283Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
285Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
286Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
287Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
288Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
289Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
290Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
291Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
292Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
293Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
294Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
295Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
296Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
297Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
298Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
299Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
300Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
301Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
302Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
303Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
304Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
305Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
306Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
307Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
308Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
309Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
310Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
311Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
312Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
313Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
314Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
315Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
316Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
317Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
318Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
319Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
320Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
321Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
322Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
323Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
324Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
325Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
326Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
327Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
328Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
329Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
332Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
333Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
334Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
335Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
337Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
338Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
339Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
340Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
341Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
344Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
345Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
347Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
348Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
349Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
350Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
351Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
352Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
353Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
354Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
355Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
357Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
358Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
359Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
360Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
361Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
362Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
363Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
364Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
365Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
366Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
367Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
368Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
369Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
370Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
371Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
372Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
373Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
374Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
375Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
376Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
377Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
378Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
379Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
380Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
381Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
382Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
383Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
384Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
385Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
386Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
387Phạm Bá Thoại P. Trưởng Phòng 01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
388Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
389Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
390Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
391Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
392Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
393Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
394Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
395Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
396Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
397Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
398Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
399Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
400Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
401Lê Đức anh 0963379218
402Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
403Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
404Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
405Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
406Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
407Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
408Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
409Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
410Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
411Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
412Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
413Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
414Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
415Nguyễn Đức Hạnh Giám Đốc 0943931379
416Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
417Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
418Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
419Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
420Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
421Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
422Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
423Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
424Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
425Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
426Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
427Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
428Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
429Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
430Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
431Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
432Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
435Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
436Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
437Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
438Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
439Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
440Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
441Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
442Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
443Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
444Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
445Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
446Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
447Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
448Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
449Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
450Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
451Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
452Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
453Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
454Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
455Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
456Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
457Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
458Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
459Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
460Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
461Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
462Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn