Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
521 người đã bình chọn
1659 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Mai Xuân Bình PVP 3 852 236 0939 689 868 binhmx@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
12Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
13Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
14Phòng Hành chính - Tổ chức
15Fax 3 851 255
16Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
18Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
20Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
21Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
22Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
23Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
25Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
26Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
27Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
28Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
29Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
31Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
32Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Đức Trung Trưởng phòng 3 857 290 0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Minh Cường PTP " 0912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
38Phạm Văn Cường Chuyên viên " 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
39Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
40Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
41Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
42Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
43Lê Ngọc Trực Trưởng phòng 3 852 225 0984 829 998 trucln@thanhhoa.gov.vn
44Võ Trọng Long PTP "0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
45Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
46Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
47Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
48Phòng Kinh tế - Tài chính
49Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
50Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
51Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
52Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
53Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
54Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
55Phòng Văn hoá - Xã hội
56Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
57Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
58Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
59Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
60Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
61Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
62Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
63Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
64Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
65Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
66Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
67Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
69Trịnh Huy Dân Trưởng phòng 3 850 094 0912 034 624 danth@thanhhoa.gov.vn
70Phòng Nội chính
71Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
72Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
73Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
74Đường dây nóng 3 850 049
75Ban Tiếp công dân
76Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Trường Sơn PTP 3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
81Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
82Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
83Phòng Quản trị - Tài vụ
84Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
88Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Nhà khách 25B
93Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
94Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
95Văn thư3852 255
96Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
97Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
98Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
99Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
100Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
101Trịnh Ngọc DũngGiám đốcdungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
102Lê Ngọc TươngChuyên viêntuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
103Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
104Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
105Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
106Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
107Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
108Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
109Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
110Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
111Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
112Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
113Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
114Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
115Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
116Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
117Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
118Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
119Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
120Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
121Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
122Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
123Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
124Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
125Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
126Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
127Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
128Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
129Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
130Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
131Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
132Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
133Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
134Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
135Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
136Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
137Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
138Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
139Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
140Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
141Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
142Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
143Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
144Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
145Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
146Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
147Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
148Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
149Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
150Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
151Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
152Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
153Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
154Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
155Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
156Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
157Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
158Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
159Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
160Mai Hải NamChuyên viên0917628811
161Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
162Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
163Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
164Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
165Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
166Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
167Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
168Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
169Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
170Đinh Thị ToanKế toán0912128145
171Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
172Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
173Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
174Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
175Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
176Lê Đình BáchLái xe0905508044
177Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
178Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
179Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
180Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
181Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
182Bùi Sơn Trình0915902808
183Lê Thị Giang0974749678
184Nguyễn Thùy Linh0984362288
185Nguyễn Thị Vân0988334571
186Nguyễn Thị Sâm0976882933
187Trần Thị Huệ0983034233
188Lê Thị Hạnh0983580152
189Đỗ Thị Tuyết0913288827
190Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
191Nguyễn Thị Mơ0906404244
192Lê Thị Liên0963629299
193Hoàng Văn Chân0971069828
194Nguyễn Thị Thúy0989642692
195Phạm Thị Thu0982696609
196Lê Thị Hương0977648217
197Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
198Nguyễn Thị Thơm0987170106
199Hoàng Thị Hằng0964801985
200Nguyễn Thị Thức01688022682
201Lê Thị Thu Hà0975050667
202Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
203Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
204Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
205Văn thư3851 118
206Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
207Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
208Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
209Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
210Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
211Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
212Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
213Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
214Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
215Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
216Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
217Lương Văn TưởngTrưởng Ban0912242710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
218Lương Văn BườngPhó Trưởng ban0913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
219Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban0373700347Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
220Vi Xuân HiệpPhó Trưởng ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
221Tạ Hồng HảiPhó Trưởng ban0914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
222Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng0912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
223Phạm Văn ĐộQ. TP - CSTT0919107678Dopv.bdt@thanhhoa.gov.vn
224Đỗ Vân LânTP - KHTT0936018468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
225Lê Văn DũngChánh Thanh tra0915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
226Nguyễn Văn LộcPhó Chánh VP0915655459Loclv.bdt@thanhhoa.gov.vn
227Cao Thị HòaPhó phòng0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
228Quách Văn ThôngPhó Chánh TT0986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
229Lê Đăng NinhPhó phòng0943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
230Mai Danh HảiPhó Chánh VP0912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
231Bùi Thị HoaChuyên viên0914557325Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
232Lê Anh LânChuyên viên - QTM03737557260943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
233Mai Thị QuỳnhVăn thư0944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
234Sung Văn LâuChuyên viên0947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
235Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668Kienpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
236Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0977018222Anhpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
237Tôn Minh NguyệtChuyên viên0987798004Nguyettm.bdt@thanhhoa.gov.vn
238Nguyễn Thị HươngKế toán0963786519Huongnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
239Đặng Thị HàPhục vụ0973941903Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
240Nguyễn Thị QuỳnhChuyên viên01674555056Quynhnt.bdt@thanhhoa.gov.vn
241Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668Diephn.bdt@thanhhoa.gov.vn
242Lê Văn HàLái xe0945827363Halv.bdt@thanhhoa.gov.vn
243Vũ Văn NgọcLá xe0919665685Ngocvv.bdt@thanhhoa.gov.vn
244Phạm Tiến ThànhNhân viên0919819866Thanhpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
245Trần Công XuânBảo vệ0949122806
246Hoàng Ngọc TuấnBảo vệ0162788179
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
247Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
248Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
249Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
250Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
251Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
252Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
253Nguyễn Văn ToànPTPtoannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
254Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
255Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
256Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
257Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
258Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
259Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
260Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
261Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
262Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
263Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
264Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
265Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
266Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
267Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
268Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
269Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
270Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
271Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
272Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
274Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
275Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
276Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
277Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
278Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
279Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
280Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
281Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
282Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
283Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
285Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
286Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
287Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
288Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
289Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
290Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
291Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
292Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
293Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
294Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
295Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
296Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
297Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
298Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
299Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
300Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
301Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
302Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
303Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
304Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
305Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
306Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
307Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
308Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
309Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
310Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
311Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
312Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
313Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
314Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
315Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
316Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
317Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
318Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
319Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
320Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
321Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
322Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
323Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
324Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
325Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
326Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
327Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
328Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
329Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
330Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
332Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
333Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
334Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
335Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
336Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
337Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
338Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
339Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
340Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
341Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
342Phạm Bá Thoại P. Trưởng Phòng 01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
343Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
344Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
345Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
347Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
348Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
349Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
350Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
351Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
352Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
353Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
354Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
355Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
356Lê Đức anh 0963379218
357Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
358Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
359Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
360Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
361Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
362Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
363Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
364Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
365Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
366Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
367Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
368Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
369Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
370Nguyễn Đức Hạnh Giám Đốc 0943931379
371Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
372Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
373Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
374Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
375Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
376Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
377Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
378Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
379Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
380Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
381Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
382Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
383Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
384Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
385Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
386Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
387Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
388Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
389Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
390Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
391Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
392Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
393Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
394Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
395Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
396Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
397Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
398Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
399Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
400Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
401Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
402Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
403Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
404Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
405Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
406Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
407Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
408Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
409Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
410Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
411Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
412Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
413Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
414Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
416Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
417Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn