Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
695 người đã bình chọn
1597 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCT3 852 580thinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh TuấnPCT3 962 868tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
7Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
8Lê Thanh HảiPVP3 852 4400912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
9Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
10Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
11Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
12Phòng Hành chính - Tổ chức
13Fax 3 851 255
14Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
17Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
18Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
19Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
20Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
21Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
23Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
24Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
25Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
26Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
27Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
29Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
30Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
31Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
32Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
33Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
34Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
35Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
36Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
37Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
38Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
39Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
40Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
41Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
42Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
43Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Phòng Kinh tế - Tài chính
46Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
47Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
48Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
49Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
50Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
51Phòng Văn hoá - Xã hội
52Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
53Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
54Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
55Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
56Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
57Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
58Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
59Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
60Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
61Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
62Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
63Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
64Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
65Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
66Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
67Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
68Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
69Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
70Đường dây nóng 3 850 049
71Lê Thị Bích Nguyệt0974 065 786nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
72Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
73Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
74Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
75Ban Tiếp công dân
76Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
80Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
81Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
82Phòng Quản trị - Tài vụ
83Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
88Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Trung tâm hành chính công tỉnh
93Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
96Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
97Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
98Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
147 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
148Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
149Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
150Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
151Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
156Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
165Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
169Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
170Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
171Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
172Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
174Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
175Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
177Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
178Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
179Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
180Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
181Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
182Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
183Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
185Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
188Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
190Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
191Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
192Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
193Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
194Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
195Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
196Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
197Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
198Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
199Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
200Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
201Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
202Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
203Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
204Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
205Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
206Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
207Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
208Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
209Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
210Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
211Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
212Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
213Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
214Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
215Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
216Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
217Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
218Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
219Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
220Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
221Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
222Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
223Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
224Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
225Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
226Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
227Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
228Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
229Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
230Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
231Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
232Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
233Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
234Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
235Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
236Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
237Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
238Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
239Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
240Mai Hải NamChuyên viên0917628811
241Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
242Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
243Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
244Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
245Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
246Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
247Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
248Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
249Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
250Đinh Thị ToanKế toán0912128145
251Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
252Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
253Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
254Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
255Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
256Lê Đình BáchLái xe0905508044
257Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
258Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
259Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
260Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
261Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
262Bùi Sơn Trình0915902808
263Lê Thị Giang0974749678
264Nguyễn Thùy Linh0984362288
265Nguyễn Thị Vân0988334571
266Nguyễn Thị Sâm0976882933
267Trần Thị Huệ0983034233
268Lê Thị Hạnh0983580152
269Đỗ Thị Tuyết0913288827
270Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
271Nguyễn Thị Mơ0906404244
272Lê Thị Liên0963629299
273Hoàng Văn Chân0971069828
274Nguyễn Thị Thúy0989642692
275Phạm Thị Thu0982696609
276Lê Thị Hương0977648217
277Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
278Nguyễn Thị Thơm0987170106
279Hoàng Thị Hằng0964801985
280Nguyễn Thị Thức01688022682
281Lê Thị Thu Hà0975050667
282Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
283Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
285Văn thư3851 118
286Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
287Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
288Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
289Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
290Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
291Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
292Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
293Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
294Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
295Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
296Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
297Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Vi Xuân HiệpLãnh đạo Ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Đỗ Văn LânTrưởng phòng KHTH3.851.7640936.018.468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Nguyễn Văn LộcPhó phòng KHTH3.714.1860915655459Locnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Lê Đăng NinhPhó Chánh VP3.714.1870943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Sung Văn LâuChuyên viên3.7551210947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
315Bùi Thị HoaChuyên viên023737551210982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
316Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
317Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
318Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
319Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
320Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
321Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
322Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
323Lê Văn HàLái xe0945827363
324Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
325Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
326Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
327Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
328Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
329Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
330Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
331Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
332Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
333Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
337Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
374Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
375Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
376Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
377Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
378Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
444Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
445Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
446Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
447Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
448Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
451Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
452Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
459Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
462Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
466Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
470Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
471Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
472Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
473Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
474Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
475Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
476Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
477Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
478Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
479Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
480Lê Đức anh 0963379218
481Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
482Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
483Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
484Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
485Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
486Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
487Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
488Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
489Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
490Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
491Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
492Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
493Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
494Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
495Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
496Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
497Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
498Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
499Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
500Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
501Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
502Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
503Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
504Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
505Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
506Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
507Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
535Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
539Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
540Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
541Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn