Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
577 người đã bình chọn
1951 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
12Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
13Phòng Hành chính - Tổ chức
14Fax 3 851 255
15Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
19Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
20Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
21Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
22Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
23Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
24Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
25Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
26Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
27Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
28Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
30Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
31Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
32Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Minh Cường PTP 38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
37Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
38Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
39Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
40Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
41Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
42Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
43Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
44Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
45Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
46Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
47Phòng Kinh tế - Tài chính
48Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
49Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
50Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
51Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
52Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
53Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
54Phòng Văn hoá - Xã hội
55Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
56Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
57Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
58Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
59Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
60Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
61Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
62Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
63Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
64Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
65Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
66Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
67Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
68Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtt1@thanhhoa.gov.vn
69Phòng Nội chính
70Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
71Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
73Đường dây nóng 3 850 049
74Ban Tiếp công dân
75Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
80Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
81Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
82Phòng Quản trị - Tài vụ
83Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
88Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Trung tâm hành chính công tỉnh
93Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
96Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
97Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
98Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phònggiaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Trịnh Ngọc DũngGiám đốcdungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Lê Ngọc TươngChuyên viêntuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
110Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
111Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
112Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
113Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
114Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
115Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
116Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
117Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
118Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
119Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
120Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
121Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
122Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
123Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
124Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
125Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
127Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
129Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
130Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
131Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
132Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
133Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
134Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
135Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
136Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
137Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
138Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
139Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
140Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
141Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
142Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
143Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
144Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
145Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
146Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
147Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
148Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
149Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
150Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
151Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
152Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
153Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
154Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
155Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
156Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
157Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
158Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
159Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
160Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
161Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
162Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
163Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
164Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
165Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
166Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
167Mai Hải NamChuyên viên0917628811
168Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
169Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
170Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
171Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
172Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
173Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
174Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
175Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
176Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
177Đinh Thị ToanKế toán0912128145
178Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
179Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
180Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
181Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
182Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
183Lê Đình BáchLái xe0905508044
184Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
185Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
186Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
187Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
188Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
189Bùi Sơn Trình0915902808
190Lê Thị Giang0974749678
191Nguyễn Thùy Linh0984362288
192Nguyễn Thị Vân0988334571
193Nguyễn Thị Sâm0976882933
194Trần Thị Huệ0983034233
195Lê Thị Hạnh0983580152
196Đỗ Thị Tuyết0913288827
197Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
198Nguyễn Thị Mơ0906404244
199Lê Thị Liên0963629299
200Hoàng Văn Chân0971069828
201Nguyễn Thị Thúy0989642692
202Phạm Thị Thu0982696609
203Lê Thị Hương0977648217
204Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
205Nguyễn Thị Thơm0987170106
206Hoàng Thị Hằng0964801985
207Nguyễn Thị Thức01688022682
208Lê Thị Thu Hà0975050667
209Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
210Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
211Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
212Văn thư3851 118
213Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
214Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
215Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
216Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
217Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
218Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
219Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
220Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
221Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
222Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
223Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
224Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
225Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
226Lương Văn BườngPhó trưởng Ban3.700.1270913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
227Vi Xuân HiệpLãnh đạo Ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
228Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
229Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
230Đỗ Văn LânTrưởng phòng KHTH3.851.7640936.018.468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
231Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
232Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
233Nguyễn Văn LộcPhó phòng KHTH3.714.1860915655459Locnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
234Lê Đăng NinhPhó Chánh VP3.714.1870943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
235Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
236Mai Danh HảiPhó phòng CS&TT3.755.1210912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
237Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
238Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
239Sung Văn LâuChuyên viên3.7551210947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
240Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
241Phạm Trung KiênChuyên viên3.7551210944598668Kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
242Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
243Bùi Thị HoaChuyên viên3.8530230982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
244Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
245Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
246Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
247Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
248Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
249Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
250Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
251Lê Văn HàLái xe0945827363
252Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
253Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
254Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
255Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
256Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
257Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
258Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
259Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
260Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
261Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
262Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
263Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
264Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
265Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
266Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
267Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
268Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
269Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
270Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
271Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
272Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
273Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
274Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
275Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
276Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
277Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
278Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
279Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
280Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
281Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
282Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
283Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
284Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
285Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
286Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
287Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
288Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
289Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
290Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
291Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
292Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
293Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
294Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
295Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
296Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
297Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
298Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
299Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
300Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
301Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
302Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
303Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
304Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
305Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
306Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
307Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
308Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
309Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
310Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
311Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
312Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
313Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
314Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
315Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
316Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
317Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
318Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
319Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
320Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
321Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
322Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
323Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
324Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
325Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
326Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
327Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
328Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
329Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
330Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
331Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
332Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
333Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
334Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
335Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
337Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
338Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
339Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
340Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
341Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
342Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
344Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
345Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
347Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
348Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
350Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
351Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
352Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
353Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
354Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
355Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
356Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
357Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
358Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
359Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
360Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
361Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
363Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
364Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
365Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
366Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
367Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
368Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
369Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
370Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
376Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
377Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
378Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
379Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
380Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
381Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
382Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
383Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
384Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
385Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
386Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
387Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
388Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
389Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
390Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
391Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
392Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
393Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
394Phạm Bá Thoại P. Trưởng Phòng 01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
395Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
396Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
397Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
398Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
399Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
400Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
401Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
402Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
403Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
404Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
405Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
406Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
407Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
408Lê Đức anh 0963379218
409Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
410Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
411Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
412Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
413Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
414Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
415Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
416Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
417Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
418Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
419Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
420Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
421Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
422Nguyễn Đức Hạnh Giám Đốc 0943931379
423Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
424Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
425Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
426Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
427Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
428Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
429Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
430Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
431Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
432Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
433Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
434Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
435Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
436Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
437Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
438Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
439Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
440Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
442Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
443Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
444Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
445Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
446Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
447Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
448Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
449Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
450Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
451Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
452Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
453Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
454Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
455Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
456Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
457Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
458Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
459Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
460Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
461Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
462Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
463Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
464Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
465Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
466Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
467Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
468Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
469Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn