Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1096 người đã bình chọn
565 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
3Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Mai Xuân LiêmPCT0903 436 537thinlt@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
8Đinh Quang Hưng PVP"0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
9Phòng Hành chính - Tổ chức
10Fax 3 851 255
11Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
12Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
13Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
14Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
15Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
16Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
17Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
19Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
20Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
21Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
22Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
23Cao Thanh TùngTrưởng phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
24Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
25Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
26Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
30Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
31Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
32Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
33Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
35Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
36Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
37Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
38Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
39Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
40Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
41Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
42Nguyễn Thanh XuânChuyên viên"0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
43Phòng Kinh tế - Tài chính
44Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
45Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
46Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
47Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
48Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
49Lê Văn CườngPTP0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
50Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
51Phòng Văn hoá - Xã hội
52Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
53Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
54Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
55Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
56Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
57Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
58Mai Công HoàngTrưởng phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
59Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
60Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
61Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
62Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
63Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
64Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
65Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
66Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
67Đường dây nóng 3 850 049
68Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
69Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
70Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
71Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
72Ban Tiếp công dân
73Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
74Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
77Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
78Lê Kỳ TrọngChuyên viên0889 212 555tronglk@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
80Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
81Phòng Quản trị - Tài vụ
82Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
83Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
84Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
85Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
86Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
87Lễ Tân3 756 380
88Đội xe 3 852 423
89Công an bảo vệ 3 850 056
90Trung tâm hành chính công tỉnh
91Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
92Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
93Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
94Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
95Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
96Nhà khách 25B
97Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
98Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
99Văn thư3852 255
100Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
101Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
102Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
103Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
104Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
105Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
106Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
107Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
108Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
130Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
131Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
132Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
133Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
138Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
147Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
151Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
155Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
157Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
158Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
160Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
161Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
162Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
163Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
165Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
166Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
167Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
168Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
169Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
170Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
171Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
172Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
173Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
174Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
175Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
176Đỗ Trọng HùngTrưởng ban0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
177Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
178Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
179Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
180Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
181Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
182Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
183Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
185Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
186Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
187Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
188Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
190Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
191Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
192Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
193Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
194Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
195Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
196Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
197Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
198Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
199Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
200Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
201Mai Hải NamChuyên viên0917628811
202Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
203Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
204Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
205Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
206Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
207Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
208Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
209Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
210Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
211Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
212Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
213Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
214Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
215Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
216Bùi Sơn Trình0915902808
217Lê Thị Giang0974749678
218Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
219Nguyễn Thị Vân0988334571
220Nguyễn Thị Sâm0976882933
221Trần Thị Huệ0983034233
222Lê Thị Hạnh0983580152
223Đỗ Thị Tuyết0913288827
224Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
225Nguyễn Thị Mơ0906404244
226Lê Thị Liên0963629299
227Hoàng Văn Chân0971069828
228Nguyễn Thị Thúy0989642692
229Phạm Thị Thu0982696609
230Lê Thị Hương0977648217
231Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
232Nguyễn Thị Thơm0987170106
233Hoàng Thị Hằng0964801985
234Nguyễn Thị Thức01688022682
235Lê Thị Thu Hà0975050667
236Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
237Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
238Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
239Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
240Văn thư3851 118
241Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
242Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
243Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
244Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
245Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
246Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
247Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
248Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
249Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
250Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
251Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
252Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
253Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
254Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
255Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
256Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
257Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
258Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
259Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
260Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
261Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
265Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
276Lê Văn HàLái xe0945827363
277Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
278Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
279Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
280Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
281Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
282Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
283Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
284Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
285Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Huyện Quảng Xương 29;#Huyện Quảng Xương
286Nguyễn Đình DựỦy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện0919.637.016dund.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
287Đỗ Đình CườngTrưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện0986.397.595cuuongdd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
288Trịnh Thăng SựUV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy0912.709.415sunt.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
289Lê Như TuấnUV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy0983.269.496tuanln.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
290Nguyễn Bá TàiChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện0941.598.383tainb.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
291Viên Đình HuyPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND0916.042.666huyvd.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
292Mã Văn ThanhTrưởng phòng Nội vụ0983.676.189thanhmv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
293Lê Đại HiệpTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT0912.605.629hiepld.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
294Trịnh Thị NguyênTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0942.134.767nguyentt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
295Nguyễn Thị ThuTrưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội0949.357.102thunt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
296Lê Đình KhoaTrưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng0912.584.832khoald.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
297Lê Bá Hiền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin0975.847.555hienla.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
298Lê Văn TrưởngTrưởng phòng Y tế0989.312.823truonglv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
299Nguyễn Thị HuyềnTrưởng phòng Tư pháp0912.943.982huyennt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
300Đỗ Văn SáuGiám đốc Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL0949.105.567saudv.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
301Bùi Tuấn AnhGiám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện0917.163.863anhbt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
302Hoàng Thị DuyênPhụ trách Cổng TTĐT0919.560.386duyenht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
303Phạm Thị MaiTrưởng Ban Tổ chức Huyện ủy0914.932.856maipt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
304Mai Đình ThủyGiám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện0919.592.999thuymd.quangxuong@thanhhhoa.gov.vn
305Hà Thế AnhPhó Chủ tịch UBND huyện0976.399.089anhht.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
306Đàm Ngọc ThanhChánh Thanh tra huyện0932.517.555thanhdn.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
307Trần Anh ChungTỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy0903400234chungta.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
308Lê Huy KỳPhó Bí thư thường trực Huyện ủy0912.561.254kylh.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
309Nguyễn Thị SơnPhó Chủ tịch thường trực HĐND huyện0983.150.498sonnt.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
310Nguyễn Huy NamPhó Chủ tịch UBND huyện0912.604.886namnh.quangxuong@thanhhoa.gov.vn
311Hoàng Bùi SơnChánh Văn phòng Huyện ủy0986.604.418sonhb.quangxuong@thanhhoa.dcs.vn
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
312Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
313Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
314Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
315Lê Hồng ThanhTrưởng phòng0888539169thanhlh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
316Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
317Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
318Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
319Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
320Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
321Lê Thị Kim HằngChánh Văn phòng023738610450988130880hangltk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
322Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
323Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
324Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
325Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
326Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
327Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
328Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
329Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
330Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
332Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Phạm Văn SơnPhó phòng0981666866sonpv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
361Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
363Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
364Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
365Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
366Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
367Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
368Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
369Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
370Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
371Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
431Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
432Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
433Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
434Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
435Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020915364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
436Lê Đức Hiếu P. Ban Tổ chức0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
437Nguyễn Văn DoPhó Ban Dân Vận0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
438Trịnh Duy Hiếu Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
439Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
440Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
441Ngô sĩ Tâm Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
442Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
443Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
444Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
445Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
446Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
447Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
448Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
449Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
450Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
451Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
452Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
453Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
454Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
455Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
456Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
457Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
458Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
459Lê Đức anh 0963379218
460Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
461Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
462Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
463Phùng Thanh TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
464Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
465Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
466Phan Lê Quân0973583666
467Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
468Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
469Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
470Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
471Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
472Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
473Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
474Lê Văn Tỵ Đội Trưởng0913462836
475Lương Thị Hồng NhungP. Trưởng Phòng0976947700
476Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762
477Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
478Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
479Trần Văn HùngP. Chủ Tịch0982373228
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
480Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
481Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
482Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
483Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
484Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
485Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
486Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
487Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
488Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
489Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
490Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
491Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
492Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
493Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
494Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
495Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
496Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
497Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
498Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
499Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
500Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
501Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
502Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
503Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
506Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
508Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn