STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Đỗ Minh TuấnChủ tịch UBND tỉnhtuandm@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Văn ThiPhó Chủ tịch0913293257thinv@thanhhoa.gov.vn
3Mai Xuân LiêmPhó Chủ tịch0903 436 537liemmx@thanhhoa.gov.vn
4Đầu Thanh TùngPhó Chủ tịch0913 293 086tungdt@thanhhoa.gov.vn
5Lê Đức GiangPhó Chủ tịch0911 090 999giangld@thanhhoa.gov.vn
6Nguyễn Trọng TrangChánh Văn phòng0988345088trangnt@thanhhoa.gov.vn
7Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
8Hoàng Văn ThiPhó Chánh Văn phòng0912 276 373thihv@thanhhoa.gov.vn
9Cao Thanh TùngPhó Chánh Văn phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
10Lê Việt HiếuPhó Chánh Văn phòng"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
11Mai Công HoàngPhó Chánh Văn phòng"0987 658 686hoangmc@thanhhoa.gov.vn
12Phòng Hành chính - Tổ chức
13Fax 3 851 255
14Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
17Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên 3 750 6520936 548 532 senhth@thanhhoa.gov.vn
18Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
19Trương Văn Tân Chuyên viên3 852 2460913 593 893tantv@thanhhoa.gov.vn
20Nguyễn Thu Phương Chuyên viên3 750 6520969 419 991phuongnt@thanhhoa.gov.vn
21Lưu Công TựChuyên viên3 852 2460913 549 456tulc@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên3 719 8780987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Mai Huy Hoàng PTP Phụ trách" 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
27Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Văn TâmChuyên viên0913014131tamnv@thanhhoa.gov.vn
30Nguyễn Văn ViệtChuyên viên0912569777vietnv@thanhhoa.gov.vn
31Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
32Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
33Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
34Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
35Lê Văn HuyênChuyên viên"0913867983huyenlv@thanhhoa.gov.vn
36Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
37Nguyễn Tuấn TrườngChuyên viên"0395085060tuantruong@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Lê Văn ĐăngChuyên viên"0946099186danglv@thanhhoa.gov.vn
46Trịnh Khôi NguyênChuyên viên"0939088866nguyentk@thanhhoa.gov.vn
47 Nguyễn Xuân CườngChuyên viên"0914310983cuongnx@thanhhoa.gov.vn
48Phòng Kinh tế - Tài chính
49Trần Đình NghịTrưởng phòng0933027888nghitd@thanhhoa.gov.vn
50Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
51Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
52Đỗ Ngọc ViệtChuyên viên0914337158vietdn@thanhhoa.gov.vn
53Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
54Trương Huy HoàngChuyên viên0915889998hoangth@thanhhoa.gov.vn
55Phòng Văn hoá - Xã hội
56Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
57Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
58Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
59Nguyễn Xuân SơnChuyên viên0912601289sonnx@thanhhoa.gov.vn
60Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
61Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
62Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
63Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
64Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
65Nguyễn Hoài NamChuyên viên0904 587 577namnh@thanhhoa.gov.vn
66Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
67Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongttr@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thị TrườngChuyên viên"0969554545truongnt@thanhhoa.gov.vn
69Phạm Thị Bích NgọcChuyên viên0915597146ngocltb@thanhhoa.gov.vn
70Nguyễn Quang MinhChuyên viên0936 393 359minhnq@thanhhoa.gov.vn
71Nguyễn Thanh Xuânchuyên viên0902188586xuannt@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Duy HùngChuyên viên"0947596575hungnd@thanhhoa.gov.vn
73Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
74Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
76Hà Thọ ĐạiChuyên viên0949127737daiht@thanhhoa.gov.vn
77Đường dây nóng 3 850 049
78Lê Thị Bích NguyệtPTP0974 065 768nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
79Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
80Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
81Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
82Ban Tiếp công dân
83Lê Bá HòaTrưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Tú Phó Trưởng Ban3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
86Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
87Hoàng LongChuyên viênlongh@thanhhoa.gov.vn
88Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
89Trịnh Văn PhongChuyên viên"0835678999trongtv@thanhhoa.gov.vn
90Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
91Phòng Quản trị - Tài vụ
92Nguyễn Văn KhôiTrưởng phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
93Ngô Văn TuấnPTP tuannv@thanhhoa.gov.vn
94Phạm Văn Vũ PTP"0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
95Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
96Lê Thị Thu HiềnChuyên viên0973461978hienltt@thanhhoa.gov.vn
97Lễ Tân3 756 380
98Đội xe 3 852 423
99Công an bảo vệ 3 850 056
100Trung tâm hành chính công tỉnh
101Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
102Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
103Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
104Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
105Hà Văn GiápQuyền Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
106Nhà khách 25B
107Lê Thị Vân AnhGiám đốc 0942578558
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
108Văn thư3852 255
109Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
110Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
111Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
112Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
113Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
114Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
139Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
140Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
141Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
142Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
147Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
156Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
160Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
164Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
166Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
167Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
168Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
169Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
170Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
171Lê Tiến HảiTrưởng phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
172Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
173Lê Thúy AnhChuyên viên3.853.2990934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
174Lường Thị PhươngChuyên viên0964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
175Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
176Nguyễn Ngọc LongPhó trưởng phòng3.757.3510983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
177Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
178Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
179Lê Tuấn ĐạtPhó trưởng phòng3.852.1550979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
180Nguyễn Văn LinhTrưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
181Lê Anh TuấnPhó trưởng phòng3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
182Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Nguyễn Minh AnhThanh tra viên3.757.2760983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
184Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
185Lê Ngọc KhánhTrưởng ban0912250733Khanhln.snv@thanhhoa.gov.vn
186Trần Thị HòaChuyên viên3.852.8830983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Cao Thị OanhChuyên viên3.757.3510963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
188Hà Thị TuyếtChánh Văn phòng3.852.5660912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
189Mai Văn ĐịnhPhó trưởng phòng3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
190Nguyễn Thị HàVăn thư3.753.7390912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
191Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.758.1190914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
192Lê Thị HàChuyên viên3.753.3590915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
193Bùi Minh NguyệtThanh tra viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
194Dương Thị ThúyTrưởng phòng3.852.8830975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
195Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.852.1550986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
196Nguyễn Giang NamPhó Giám đốc Sở3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
197Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
198Nguyễn Thị TâmPhó Chi cục trưởng0919.733.827
199Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
200Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
201Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
202Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
203Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
204Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
205Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
206Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
207Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
208Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
209Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
210Mai Hải NamChuyên viên0917628811
211Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
212Lê Thị Diệu HoaChuyên viên3.852.8830934.489.045hoaltd.snv@thanhhoa.gov.vn
213Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
214Hồ Việt AnhTrưởng ban0919.563.969
215Lương Bá QuangPhó trưởng ban0982.356.399
216Nguyễn Thị LệPhó Chánh văn phòng3.853.4220919.732.232lent.snv@thanhhoa.gov.vn
217Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
218Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
219Hoàng Văn AnTrưởng phòng0914789239
220Lê Thị Bích ThủyTrưởng phòng0983380148
221Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
222Đỗ Văn ChínhChi cục trưởng0987550987
223Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
224Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
225Bùi Sơn Trình0915902808
226Lê Thị Giang0974749678
227Nguyễn Thùy LinhTrưởng phòng0984362288
228Nguyễn Thị Vân0988334571
229Nguyễn Thị Sâm0976882933
230Trần Thị Huệ0983034233
231Lê Thị Hạnh0983580152
232Đỗ Thị Tuyết0913288827
233Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
234Nguyễn Thị Mơ0906404244
235Lê Thị Liên0963629299
236Hoàng Văn Chân0971069828
237Nguyễn Thị Thúy0989642692
238Phạm Thị Thu0982696609
239Lê Thị Hương0977648217
240Hoàng Thị Anh NgọcChuyên viên0904784288ngochta.snv@thanhhoa.gov.vn
241Nguyễn Thị Thơm0987170106
242Hoàng Thị Hằng0964801985
243Nguyễn Thị Thức01688022682
244Lê Thị Thu Hà0975050667
245Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
246Bùi Huy HùngPhó Giám đốc Sở3.757.2750903.435.089hungbh.snv@thanhhoa.gov.vn
247Lê Hoài PhươngPhó Chánh văn phòng3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
248Trần Quốc HuyGiám đốc023738534200903456018huytq.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
249Văn thư3851 118
250Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
251Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
252Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
253Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
254Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
255Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
256Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
257Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
258Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
259Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
260Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
261Lê Lệnh TrườngChuyên viên0949509555Truongll.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Hà Ngọc TúChuyên viên0855292656Tuhn.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Mai Xuân BìnhTrưởng Ban0939689868Binhmx.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Lưu Thị ThắngChuyên viên0911413273thanglt.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Nguyễn Thị Phương HạnhThanh tra viên0914659864Hanhntp.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Nguyễn Bá LongBảo vệ0384946305
274Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
279Lê Anh LânQTM38529240971916567lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Nguyễn Thị Thanh HươngChuyên viên 0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
281Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
283Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
284Trịnh Duy HiếuChuyên viên0913550894
285lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0948298196Anhltq.bdt@thanhhoa.gov.vn
286Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
287Lê Văn HàLái xe0945827363
288Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
289Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
290Nguyễn Thị Thanh TâmTạp vụ
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
291Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
292Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
293Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
294Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
295Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
296Fax3825 355
Expand/Collapse 29;#Sở ngoại vụ 29;#Sở ngoại vụ
297Nguyễn Hoàng Minh Chánh Văn phòng0919761277minhnh.songoaivu
298Nguyễn Quang Hiệu Trưởng phòng0904717668hieunq.songoaivu
299Nguyễn Ngọc Vân Phó Trưởng phòng0912891899vannn.songoaivu
300Hà Mai Quyên Phó Chánh Văn phòng0977222101quyenhm.songoaivu
301Lý Ngọc TânPhó Trưởng phòng0964323636tanln.songoaivu
302Mai Công ThắngThanh tra viên0904767677thangmc.songoaivu
303Trịnh Hoàng SinhChuyên viên0856135688sinhth.songoaivu
304Nguyễn Thị HiềnKế toán trưởng0935088196hienntkt.songoaivu
305Hoàng Thị HạnhChuyên viên0945344388hanhht.songoaivu
306Trịnh Thị Minh HằngChuyên viên0915437168hangttm.songoaivu
307Lê Thị Quỳnh AnhChuyên viên0912190633anhltq.songoaivu
308Nguyễn Thị HiềnChuyên viên0916288587hiennt.songoaivu
309Nguyễn Thị ThanhChuyên viên0912948474thanhnt.songoaivu
310Nguyễn Thị Phương ThúyChuyên viên0936571988thuyntp.songoaivu
311Đặng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0982317289huyendtt.songoaivu
312Nguyễn Thị Hồng LêChuyên viên0987307898lenth.songoaivu
313Hàn Thị Thanh HàVăn thư0982097946
314Trần Thị Thu HằngGiám đốc02373955868hangttt.songoaivu
315Mai Văn Thoại Phó Giám đốcthoaimv.songoaivu
316Vũ Ngọc Dương Phó Giám đốcduongvn.songoaivu
Expand/Collapse 30;#Thị xã Nghi Sơn 30;#Thị xã Nghi Sơn
317Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
318Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã0919874666tunghd.txnghison@thanhhoa.gov.vn
319Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
320Phan Văn TìnhChánh Thanh tra0949143963tinhpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
321Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
322Lê Duy TrungChánh Văn phòng0915255045trungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
323Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
324Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
325Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
326Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
327Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.txnghison@thanhhoa.gov.vn
328Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.txnghison@thanhhoa.gov.vn
329Lê Văn SơnĐội trưởng0975063757sonlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
330Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
331Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
332Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.txnghison@thanhhoa.gov.vn
333Nguyễn Kim KhuêPhó Chánh Văn phòng0915597861khuenk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
335Tô Vĩnh ĐiệpPhó phòng0949087316dieptv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
336Dương Thị HằngTrưởng phòng0949077271hangdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
337Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.txnghison@thanhhoa.gov.vn
338Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
339Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
340Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.txnghison@thanhhoa.gov.vn
341Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.txnghison@thanhhoa.gov.vn
342Phạm Văn SơnPhó Trưởng phòng0981666866sonpv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
343Đỗ Xuân CườngTrưởng phòng0988595998cuongdx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
344Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.txnghison@thanhhoa.gov.vn
345Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.txnghison@thanhhoa.gov.vn
346Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
347Lê Thế SơnPhó Chánh Văn phòng0943631668sonlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
348Cao Lương NgọcPhó Giám đốc0982623168ngoccl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Văn BíchPhó Giám đốc0984593678bichnv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
350Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
351Đỗ Viết DựcPhó ban02378689202ducdv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
352Lê Tiến LũyĐội phó0387484809luylt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
353Lê Hồng HiếuPhó Giám đốc0949103838hieulh.txnghison@thanhhoa.gov.vn
354Lại Thị NhẫnPhó phòng0826869192nhanlt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
355Nguyễn Thị Linh ChiPhó Chánh Thanh tra0974137678chintl.txnghison@thanhhoa.gov.vn
356Lê Văn HiềnPhó phòng0912628711hienlv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
357Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0978798111nhiempv.txnghison@thanhoa.gov.vn
358Mai Sỹ LânPhó Chủ tịch0912277004lanms.txnghison@thanhhoa.gov.vn
359Bùi Tuấn TựPhó Chủ tịch0912604658tubt.txnghison@thanhhoa.gov.vn
360Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.txnghison@thanhhoa.gov.vn
361Nguyễn Văn HảiPhó ban0982710323hainv.txnghison@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 38;#Huyện Như Xuân 38;#Huyện Như Xuân
362LÊ THỊ BẢYPhó phòng Lao động0914600117
363LÊ HUY THANHTrưởng phòng Dân tộc0915394701
364ÔNG : NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG Chủ tịch UBND Huyện0967096668
365ÔNG : NGUYỄN HỮU TUẤTPhó Chủ tịch UBND Huyện0946367111
366ÔNG : LÊ ANH TUẤNPhó Chủ tịch UBND Huyện0912231256
367NGUYỄN QUANG TRƯỜNGTrưởng phòng tài chính0982847678
368LÊ THỊ THU HẰNGPhó trưởng phòng tài chính0984155199
369TRẦN MINH DŨNGTrưởng phòng nội vụ0888334678
370LÊ THỊ THANH HUYỀNPhó trưởng phòng nội vụ0979243525
371DƯƠNG VĂN MẾNTrưởng phòng tư pháp0986960934
372BÙI MINH LUYẾNPhó phòng tư pháp0988304971
373LÒ VĂN SỨCChánh thanh tra0976916889
374HOÀNG LÊ CHƯƠNGPhó chánh thanh tra0944872632
375LÊ THỊ NHITrưởng phòng Lao động0915592346
376PHẠM VĂN TUẤNTrưởng phòng Tài nguyên0988482289
377CAO TIẾN DŨNGTrưởng phòng văn hóa0919728669
378LÊ HỮU ĐỒNGPhó phòng Tài nguyên0979595839
379ĐỖ VĂN CHIẾNPhó phòng Tài nguyên0912034255
380LÊ QUANG DỰTrưởng phòng Kinh tế hạ tầng0973351448
381LÊ BÌNH DƯƠNGPhó phòng Kinh tế hạ tầng0945210286
382ĐINH VĂN PHƯƠNGChánh văn phòng0949051543
383VI THỊ THANH HUẾPhó chánh văn phòng0982574790
384NGUYỄN ANH NGỌCPhó chánh văn phòng0973546169
385LÊ THỊ MINHPhó phòng Dân tộc0987614585
386LÊ TIẾN ĐẠTPhó phòng Nông nghiệp0982181101
387ĐỖ VĂN CHUNGTrưởng phòng Giáo dục0918709918
388NGUYỄN THẾ LỢIPhó phòng Giáo dục0868383666
389LÊ THỊ SÁUTiếp công dân0974796459
390LÊ VĂN LONGGiám đốc BQL - DA0869736868
391NGUYỄN VĂN CHIẾNPhó Giám đốc BQL - DA0973809304
392PHẠM VĂN NAMGiám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0915243733
393TRẦN CÔNG VŨPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0941268434
394DƯƠNG THỊ BÍCHPhó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT& DL0917129918
395ĐỒNG VĂN THANHGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp0973296123
Expand/Collapse 39;#Huyện Như Thanh 39;#Huyện Như Thanh
396Đặng Tiến DũngChủ tịch0904588478dungdtct.nhuthanh@thanhhoa.gov.vn
397Nguyễn Văn AChuyên viên09041541380904154138cuongpv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
398Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
442Bùi Huy ToànPhó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện0917560743 0986700039toanbh.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
443Lê Văn ĐịnhChánh Thanh tra huyện0985869667 0852201899dinhlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Đỗ Văn ChúcTrưởng phòng Nội vụ0941414864 0986932955chucdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Quách Văn ThọTrưởng phòng Lao động TB&XH0947617678 0961059168thoqv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Đỗ Đức NgọcTrưởng phòng Tài chính - Kế hoạch0912929327 0986753327ngocdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Phạm Anh TuấnTrưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng0977939446 0914683446tuanpa.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
448Phạm Trung DũngTrưởng phòng Tài nguyên và Môi trường0912319191dungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Nguyễn Tài ToànTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo0912608986toannt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Phan Thị HàTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT02373608258 0372338323hapt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
451Vũ Thị HàTrưởng phòng Tư pháp0978151799havt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
452Phạm Văn BiênGiám đốc Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện0919073700bienpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
453Nguyễn Đức TháiGiám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện0917425898 0972317811thaind.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
454Lê Thanh NghịGiám đốc Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện0987293299nghilt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
455Phạm Tiến DũngTỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy0912034988dungpt.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
456Phạm Văn ThiếtPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện0914313767thietpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
457Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch HĐND huyện0918094892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
458Hà Ngọc SơnỦy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện0904818886sonhn.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
459Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch UBND huyện0912598567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
460Đặng Văn QuangPhó Chủ tịch UBND huyện0945247333quangdv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
461Phạm Văn TùngChánh Văn phòng HĐND&UBND huyện0865225386tungpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
462Phạm Đình CườngTrưởng phòng Văn hóa - Thông tin0344996345 0914471493cuongpd.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
463Lê Đức Hiếu TP. Giáo dục &ĐT0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Lê Nhân QuyềnPTP. LĐTB&XH0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Đỗ Minh Việt TB Tuyên Giáo07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
466Ngô sĩ Tâm Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Phạm Quốc ThịnhTP. Tài chính & KH0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
470Đỗ Phi Hùng TP. Nông nghiệp &PHNT03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
471Hà Thị Nga Bí thư Đảng ủy xã phú nghiêm 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
472Lương Thị Hồng Nhung TP. Văn Hóa &TT03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
473Nguyễn Hồng Hải Phó CN UBKT Huyện ủy0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
474Phạm Thị Thu PhươngVăn Thư023738750020949077855
475Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
476Phạm Thị Dần TP. LĐTB&XH023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
477Ngô Phi Hùng Phó ban Tổ chức0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
478Hà Thanh Bình BT. xã Phú Sơn 0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
479Trần Ngọc ThôngHT. Hật Kiểm Lâm0915889569
480Hoàng Quốc Mạnh PHT. Hạt Kiểm Lâm 0328260222
481Lê Văn Sơn PHT. Hạt Kiểm Lâm 0976.668.765
482Nguyễn Ngọc HiệpPGĐ. Điện Lực03722489990963.469.456
483Lữ thị Mai C.A Tòa án ND0912999474
484Nguyễn Văn KhảCHT Quân Sự0919237867
485Phùng Văn TuấnTrưởng CA huyện 02373875003
486Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
487Hoàng Vĩnh Đức GĐ. NHNN&PTNT0971133168
488Phan Lê QuânGĐ. NHCSXH0973583666
489Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
490Đinh Văn Bột GĐ TT YTế DP0977907708
491Lữ Hồng Nghiệp GĐ. Cửa nhánh Dược0986149789
492Đinh Công Chỉnh GĐ Hiệu Sách0946585111
493Nguyễn Phương Đông GĐ. BQL Khu BTTT Pu Hu0987947504
494Lê Hải NamPhó phòng Lao động - TB và XH0914.269207namlh.quanhoa@thanhhoa.gov.cn
495Lê Duy HằngChỉ huy trưởng0968451773
496Lê Văn Tỵ Đội Trưởng QLTT 110913462836
497Lương Thị Hồng NhungTP. Văn Hóa &TT0976947700nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
498Phạm Hồng ChươngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020988650184chuongph@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
499Hà Văn TrườngPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020916498916truonghv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
500Lộc Văn HàoTrưởng phòng KT-HT0825679775haolv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
501Trương Công TuấnTrưởng phòng TNMT0919019762tuantc@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
502Đỗ Phi HùngTrưởng phòng NN&PTNT0868484578hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
503Hà Văn NhiệtTrưởng phòng Dân tộc0832378839nhiethv@quannhoa.thanhhoa.gov.vn
504Hà Thị HươngBí thư Huyện ủy03738750270912092762huonght@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
505Nguyễn Đức DũngChủ Tịch UBND huyện 03738750020989314758dungnd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
506Hà Văn ThủyPhó Bí thư Thường trực0961173999thuyhv@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
507Phạm Thị HoaTr. Ban Tổ Chức03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.dcs.vn
508Phạm Thị LượngPhó Chủ tịch UBND huyện0945312866luongpt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
509Trần Văn HùngPhó Chủ tịch UBND huyện0982373228hungtv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
510Hoàng Mạnh HùngChánh Văn phòng HĐND-UBND huyện02373.875.0020858432888hunghm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
511Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn