Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
797 người đã bình chọn
3492 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCT3 852 580thinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh TuấnPCT3 962 868tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
7Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
8Lê Thanh HảiPVP3 852 4400912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
9Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
10Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
11Phòng Hành chính - Tổ chức
12Fax 3 851 255
13Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
16Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
18Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
19Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
20Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
21Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Cao Thanh TùngPhụ trách phòng3 852 645 0912276667tungct@thanhhoa.gov.vn
27Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Văn Chiến PTP0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
29Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
30Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
31Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
32Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
33Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
34Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
35Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
36Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
37Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
44Phòng Kinh tế - Tài chính
45Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
46Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
47Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
48Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
49Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
50Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
51Phòng Văn hoá - Xã hội
52Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
53Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
54Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
55Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
56Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
57Trần Ngọc ĐiệpChuyên viên"0912162629dieptn@thanhhoa.gov.vn
58Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
59Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
60Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
61Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
62Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
63Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
64Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
65Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
66Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
67Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
69Đường dây nóng 3 850 049
70Lê Thị Bích NguyệtChuyên viên0974 065 786nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
71Lục Thị ThủyChuyên viên0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
72Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
73Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
74Ban Tiếp công dân
75Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Văn HiệpChuyên viên"0912887133hiepnv@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
80Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
81Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
82Phòng Quản trị - Tài vụ
83Nguyễn Văn KhôiPhụ trách phòng0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
85Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
86Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
87Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
88Lễ Tân3 756 380
89Đội xe 3 852 423
90Công an bảo vệ 3 850 056
91Trung tâm hành chính công tỉnh
92Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
93Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
95Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
96Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
97Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
98Nhà khách 25B
99Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
100Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
101Văn thư3852 255
102Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
103Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
104Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
105Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
106Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
107Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
108Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
147Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
148Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
149Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
150Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
155Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
164Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
168Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
169Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
170Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
171Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
174Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
175Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
176Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
177Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
178Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
179Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
180Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
181Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
182Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
184Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
189Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
190Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
191Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
192Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
193Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
194Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
195Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
196Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
197Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
198Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
199Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
200Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
201Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
202Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
203Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
204Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
205Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
206Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
207Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
208Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
209Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
210Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
211Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
212Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
213Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
214Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
215Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
216Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
217Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
218Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
219Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
220Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
221Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
222Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
223Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
224Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
225Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
226Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
227Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
228Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
229Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
230Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
231Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
232Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
233Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
234Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
235Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
236Mai Hải NamChuyên viên0917628811
237Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
238Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
239Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
240Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
241Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
242Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
243Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
244Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
245Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
246Đinh Thị ToanKế toán0912128145
247Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
248Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
249Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
250Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
251Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
252Lê Đình BáchLái xe0905508044
253Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
254Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
255Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
256Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
257Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
258Bùi Sơn Trình0915902808
259Lê Thị Giang0974749678
260Nguyễn Thùy Linh0984362288
261Nguyễn Thị Vân0988334571
262Nguyễn Thị Sâm0976882933
263Trần Thị Huệ0983034233
264Lê Thị Hạnh0983580152
265Đỗ Thị Tuyết0913288827
266Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
267Nguyễn Thị Mơ0906404244
268Lê Thị Liên0963629299
269Hoàng Văn Chân0971069828
270Nguyễn Thị Thúy0989642692
271Phạm Thị Thu0982696609
272Lê Thị Hương0977648217
273Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
274Nguyễn Thị Thơm0987170106
275Hoàng Thị Hằng0964801985
276Nguyễn Thị Thức01688022682
277Lê Thị Thu Hà0975050667
278Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
279Nguyễn Xuân ThủyGiám đốc38534200913394502thuynx.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
280Văn thư3851 118
281Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
282Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
283Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
284Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
285Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
286Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
287Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
288Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
289Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
290Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
291Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
292Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
293Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
294Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Lê Đăng NinhTrưởng phòng KH&TH0943430636Ninhlv.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Phạm Trung KiênPhó phòng KH&TH0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Sung Văn LâuChuyên viên0988349886lausv.bdt@thanhhhoa.gov.vn
305Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
315Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
316Lê Văn HàLái xe0945827363
317Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
318Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
319Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
320Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
321Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
322Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
323Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
324Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
325Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
326Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
327Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
328Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
329Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
330Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
332Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
371Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
441Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
442Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
443Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
444Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
445Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
446Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
447Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
448Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
449Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
450Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
451Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
452Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
459Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
462Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
465Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
466Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
467Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
468Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
469Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
470Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
471Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
472Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
473Lê Đức anh 0963379218
474Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
475Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
476Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
477Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
478Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
479Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
480Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
481Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
482Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
483Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
484Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
485Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
486Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
487Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
488Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
489Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
490Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
491Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
492Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
493Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
494Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
495Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
496Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
497Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
498Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
499Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
500Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
501Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
502Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
503Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
506Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
528Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn