Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
605 người đã bình chọn
1067 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 580 xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCTthinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh Tuấn PCT 3 962 868 tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Văn Tuấn PCTtuannv@thanhhoa.gov.vn
7Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
8Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
9Lê Thanh HảiPVP0912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
10Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
11Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
12Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
13Phòng Hành chính - Tổ chức
14Fax 3 851 255
15Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
18Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
19Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
20Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
21Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
22Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
23Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
24Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
25Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
26Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
27Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
28Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
29Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
30Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
31Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
32Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
33Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
34Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
35Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
36Nguyễn Minh Cường PTP 38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
37Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
38Trần Trọng Hoà Chuyên viên "0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
39Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
40Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
41Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
42Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
43Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
44Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
45Nguyễn Thế Anh PTP "0917887188 anhnt@thanhhoa.gov.vn
46Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
47Phòng Kinh tế - Tài chính
48Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
49Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
50Bùi Văn Tuyển PTP "0979 879 149 tuyenbv@thanhhoa.gov.vn
51Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
52Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
53Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
54Phòng Văn hoá - Xã hội
55Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
56Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
57Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
58Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
59Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
60Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
61Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
62Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
63Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
64Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
65Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
66Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
67Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
68Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtt1@thanhhoa.gov.vn
69Phòng Nội chính
70Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
71Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
72Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
73Đường dây nóng 3 850 049
74Ban Tiếp công dân
75Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên "0902 101 979 phuongnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
79Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
80Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
81Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
82Phòng Quản trị - Tài vụ
83Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
85Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
86Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
87Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
88Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
89Lễ Tân3 756 380
90Đội xe 3 852 423
91Công an bảo vệ 3 850 056
92Trung tâm hành chính công tỉnh
93Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
95Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
96Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
97Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
98Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phònggiaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
99Nhà khách 25B
100Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
101Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
102Văn thư3852 255
103Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
104Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
105Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
106Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
107Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
108Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sởhuynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sởtungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sởhuedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sởhanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Hà Thị CớmChánh Văn phòngcomht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chínhbinhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hộitaoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Lê Việt QuangChánh Thanh traquanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có côngmuoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao độngtrunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghềchuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ emthunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hộihoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hộihuongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ emthomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chínhtinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hộihungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chínhtrongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hộihanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có côngthanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có côngngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh trathanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh trakhõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao độngchungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao độngnhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXHthanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXHtytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTEtuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghềhuongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxhthanhhoa@gmail.com
142Nguyễn Th Liên HươngVăn thư0169 9149 848huongntt.sldtbxh.thanhhoa.gov.vn
143Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
146Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
147Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
148Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
149Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
150Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
151Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
152Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
154Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
155Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
156Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
157Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
158Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
159Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
160Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
161Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
162Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
163Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
164Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
165Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
166Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
167Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
168Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
169Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
170Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
171Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
172Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
173Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
174Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
175Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
176Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
177Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
178Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
179Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
180Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
181Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
182Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
184Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
185Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
186Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
187Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
188Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
190Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
191Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
192Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
193Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
194Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
195Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
196Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
197Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
198Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
199Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
200Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
201Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
202Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
203Mai Hải NamChuyên viên0917628811
204Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
205Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
206Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
207Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
208Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
209Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
210Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
211Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
212Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
213Đinh Thị ToanKế toán0912128145
214Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
215Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
216Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
217Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
218Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
219Lê Đình BáchLái xe0905508044
220Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
221Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
222Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
223Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
224Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
225Bùi Sơn Trình0915902808
226Lê Thị Giang0974749678
227Nguyễn Thùy Linh0984362288
228Nguyễn Thị Vân0988334571
229Nguyễn Thị Sâm0976882933
230Trần Thị Huệ0983034233
231Lê Thị Hạnh0983580152
232Đỗ Thị Tuyết0913288827
233Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
234Nguyễn Thị Mơ0906404244
235Lê Thị Liên0963629299
236Hoàng Văn Chân0971069828
237Nguyễn Thị Thúy0989642692
238Phạm Thị Thu0982696609
239Lê Thị Hương0977648217
240Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
241Nguyễn Thị Thơm0987170106
242Hoàng Thị Hằng0964801985
243Nguyễn Thị Thức01688022682
244Lê Thị Thu Hà0975050667
245Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
246Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
247Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
248Văn thư3851 118
249Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
250Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
251Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
252Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
253Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
254Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
255Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
256Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
257Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
258Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
259Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
260Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
261Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
262Lương Văn BườngPhó trưởng Ban3.700.1270913373916Buonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
263Vi Xuân HiệpLãnh đạo Ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
264Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
265Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
266Đỗ Văn LânTrưởng phòng KHTH3.851.7640936.018.468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
267Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
268Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
269Nguyễn Văn LộcPhó phòng KHTH3.714.1860915655459Locnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
270Lê Đăng NinhPhó Chánh VP3.714.1870943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
271Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
272Mai Danh HảiPhó phòng CS&TT3.755.1210912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
273Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
274Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
275Sung Văn LâuChuyên viên3.7551210947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
276Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
277Phạm Trung KiênChuyên viên3.7551210944598668Kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
278Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
279Bùi Thị HoaChuyên viên3.8530230982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
280Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
281Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
282Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
283Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
284Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
285Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
286Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
287Lê Văn HàLái xe0945827363
288Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
289Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
290Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
291Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
292Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
293Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
294Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
295Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
296Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
297Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
298Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
299Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
301Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
302Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
303Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
304Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
305Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
306Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
307Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
308Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
309Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
310Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
311Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
312Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
313Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
314Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
315Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
316Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
317Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
318Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
319Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
320Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
321Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
322Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
323Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
324Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
325Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
326Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
327Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
328Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
329Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
330Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
332Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
342Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
343Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
344Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
345Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
347Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
348Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
349Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
350Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
351Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
352Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
353Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
354Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
355Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
356Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
357Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
358Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
359Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
360Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
361Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
362Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
363Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
364Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
365Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
366Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
367Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
368Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
369Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
370Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
371Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
372Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
373Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
374Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
412Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
413Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
414Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
415Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
416Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
417Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
418Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
419Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
420Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
421Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
422Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
423Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
424Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
425Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
426Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
427Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
428Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
429Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
430Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
431Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
432Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
433Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
435Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
436Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
437Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
438Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
439Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
440Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
441Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
442Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
443Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
444Lê Đức anh 0963379218
445Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
446Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
447Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
448Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
449Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
450Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
451Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
452Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
453Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
454Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
455Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
456Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
457Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
458Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
459Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
460Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
461Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
462Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
463Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
464Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
465Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
466Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
467Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
468Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
469Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
470Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
471Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
472Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
473Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
474Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
475Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
476Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
477Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
478Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
479Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
480Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
481Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
482Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
483Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
484Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
485Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
486Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
487Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
488Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
489Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
490Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
491Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
492Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
493Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
494Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
495Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
496Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
497Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
498Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
499Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
500Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
501Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
502Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
503Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn