Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
670 người đã bình chọn
866 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCT3 852 580thinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh TuấnPCT3 962 868tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
7Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
8Lê Thanh HảiPVP3 852 4400912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
9Phạm Đình Minh PVP 3 852 440 0913 364 329 minhpd@thanhhoa.gov.vn
10Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
11Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
12Phòng Hành chính - Tổ chức
13Fax 3 851 255
14Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
16Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
17Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
18Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
19Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
20Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
21Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
22Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
23Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
24Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
25Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
26Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
27Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
28Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
29Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
30Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
31Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
32Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
33Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
34Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
35Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
36Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
37Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
38Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
39Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
40Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
41Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
42Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
43Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
44Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
45Phòng Kinh tế - Tài chính
46Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
47Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
48Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
49Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
50Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
51Phòng Văn hoá - Xã hội
52Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
53Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
54Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
55Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
56Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
57Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
58Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
59Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
60Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
61Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
62Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
63Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
64Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
65Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
66Phòng Nội chính
67Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
68Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
69Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
70Đường dây nóng 3 850 049
71Ban Tiếp công dân
72Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
73Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
74Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
75Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
76Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
77Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
78Phòng Quản trị - Tài vụ
79Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
80Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
81Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
82Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
83Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
84Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
85Lễ Tân3 756 380
86Đội xe 3 852 423
87Công an bảo vệ 3 850 056
88Trung tâm hành chính công tỉnh
89Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
90Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
91Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
92Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
93Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
94Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
95Nhà khách 25B
96Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
97Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
98Văn thư3852 255
99Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
100Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
101Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
102Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
103Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
104Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
105Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
106Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
107Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
108Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
144Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
145Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
146Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
147Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
148Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
149Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
150Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
152Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
155Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
161Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
164Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
165Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
166Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
168Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
169Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
170Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
171Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
173Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
174Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
175Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
176Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
177Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
178Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
179Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
180Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
181Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
182Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
184Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
187Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
189Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
190Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
191Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
192Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
193Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
194Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
195Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
196Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
197Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
198Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
199Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
200Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
201Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
202Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
203Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
204Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
205Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
206Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
207Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
208Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
209Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
210Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
211Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
212Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
213Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
214Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
215Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
216Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
217Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
218Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
219Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
220Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
221Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
222Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
223Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
224Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
225Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
226Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
227Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
228Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
229Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
230Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
231Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
232Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
233Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
234Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
235Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
236Mai Hải NamChuyên viên0917628811
237Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
238Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
239Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
240Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
241Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
242Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
243Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
244Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
245Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
246Đinh Thị ToanKế toán0912128145
247Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
248Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
249Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
250Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
251Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
252Lê Đình BáchLái xe0905508044
253Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
254Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
255Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
256Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
257Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
258Bùi Sơn Trình0915902808
259Lê Thị Giang0974749678
260Nguyễn Thùy Linh0984362288
261Nguyễn Thị Vân0988334571
262Nguyễn Thị Sâm0976882933
263Trần Thị Huệ0983034233
264Lê Thị Hạnh0983580152
265Đỗ Thị Tuyết0913288827
266Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
267Nguyễn Thị Mơ0906404244
268Lê Thị Liên0963629299
269Hoàng Văn Chân0971069828
270Nguyễn Thị Thúy0989642692
271Phạm Thị Thu0982696609
272Lê Thị Hương0977648217
273Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
274Nguyễn Thị Thơm0987170106
275Hoàng Thị Hằng0964801985
276Nguyễn Thị Thức01688022682
277Lê Thị Thu Hà0975050667
278Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
279Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
280Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
281Văn thư3851 118
282Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
283Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
284Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
285Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
286Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
287Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
288Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
289Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
290Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
291Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
292Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
293Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
294Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
295Vi Xuân HiệpLãnh đạo Ban0986217889Hiepvx.bdt@thanhhoa.gov.vn
296Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Đỗ Văn LânTrưởng phòng KHTH3.851.7640936.018.468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Nguyễn Văn LộcPhó phòng KHTH3.714.1860915655459Locnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Lê Đăng NinhPhó Chánh VP3.714.1870943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Sung Văn LâuChuyên viên3.7551210947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Bùi Thị HoaChuyên viên023737551210982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
315Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
316Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
317Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
318Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
319Lê Văn HàLái xe0945827363
320Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
321Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
322Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
323Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
324Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
325Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
326Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
327Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
328Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
329Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
330Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
331Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
332Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
333Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
336Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
374Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
375Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
376Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
377Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
444Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
445Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
446Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
447Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
448Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
449Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
450Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
451Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
452Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
459Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
462Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
465Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
468Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
469Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
470Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
471Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
472Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
473Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
474Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
475Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
476Lê Đức anh 0963379218
477Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
478Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
479Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
480Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
481Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
482Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
483Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
484Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
485Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
486Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
487Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
488Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
489Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
490Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
491Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
492Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
493Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
494Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
495Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
496Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
497Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
498Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
499Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
500Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
501Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
502Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
503Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
504Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
505Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
506Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
531Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
534Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn