Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
714 người đã bình chọn
565 người đang online

 STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh 1;#Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
1Nguyễn Đình XứngChủ tịch UBND tỉnh 3 852 663xungnd@thanhhoa.gov.vn
2Nguyễn Đức Quyền PCT Thường trực 3 852 240 quyennd@thanhhoa.gov.vn
3Lê Thị ThìnPCT3 852 580thinlt@thanhhoa.gov.vn
4Phạm Đăng Quyền PCT 3 850 093 quyenpd@thanhhoa.gov.vn
5Lê Anh TuấnPCT3 962 868tuanla@thanhhoa.gov.vn
6Ngô Hoàng Kỳ Chánh Văn phòng 3 852 419 0915 393 999 kynh@thanhhoa.gov.vn
7Trần Huy Chân PVP 3 850 325 0912 395 039 chanth@thanhhoa.gov.vn
8Lê Thanh HảiPVP3 852 4400912 276 589hailt@thanhhoa..gov.vn
9Phạm Nguyên Hồng PVP 3 852 271 0373 210 999 hongpn@thanhhoa.gov.vn
10Nguyễn Đức Thịnh PVP3 853 079 0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
11Phòng Hành chính - Tổ chức
12Fax 3 851 255
13Nguyễn Thị Minh Trưởng phòng 3 750 652 0972 808 077 minhnt@thanhhoa.gov.vn
14Lê Thị Thu Hiền PTP 3 852 246 0974 873 456 hienltt@thanhhoa.gov.vn
15Lê Thị Hương PTP 3 719 878 0943 787 918 huonglt@thanhhoa.gov.vn
16Nguyễn Thị Chính PTP "0903 461 832 chinhnt@thanhhoa.gov.vn
17Lê Thị Huệ Chuyên viên "01235 003 688 huelt@thanhhoa.gov.vn
18Hoàng Thị Hương Sen Chuyên viên "0936 548 532 tulc@thanhhoa.gov.vn
19Văn Thị Huyền Chuyên viên "0972 559 610 huyenvt@thanhhoa.gov.vn
20Trương Văn Tân Chuyên viên"0163 388 3388 tantv@thanhhoa.gov.vn
21Nguyễn Thu Phương Chuyên viên"0168 871 8774 phuongnt
22Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên"0987 612 653 thaont@thanhhoa.gov.vn
23Bùi Tuấn Anh Chuyên viện3 856 073 0948 391 656
24Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên"0917 442 510
25Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông
26Trương Minh Sơn Trưởng phòng 3 852 645 0123 340 5678 sontm@thanhhoa.gov.vn
27Nguyễn Minh Tốn PTP " 0912 126 299 tonnm@thanhhoa.gov.vn
28Cao Thanh Tùng PTP " 0912276667 tungct@thanhhoa.gov.vn
29Mai Huy Hoàng PTP " 0912276627 hoangmh@thanhhoa.gov.vn
30Lê Việt HiếuPTP"0913026343hieulv@thanhhoa.gov.vn
31Lê Đăng Mạnh PTP "0904774558 manhld@thanhhoa.gov.vn
32Nguyễn Văn Thành Chuyên viên "0934 300 000 thanhnv@thanhhoa.gov.vn
33Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử và Công nghệ thông tin
34Nguyễn Minh Cường Trưởng phòng38572900912 034 728 cuongnm@thanhhoa.gov.vn
35Phạm Văn Cường PTP" 0904 154 138 cuongpv@thanhhoa.gov.vn
36Trần Trọng Hoà PTP"0945 071 777 hoatt@thanhhoa.gov.vn
37Ngô Xuân Nghĩa Chuyên viên 0913442769 nghianx@thanhhoa.gov.vn
38Bùi Bích PhươngChuyên viên 0988 455 133 phuongbb@thanhhoa.gov.vn
39Phòng Nông nghiệp, KHCN và TNMT
40Võ Trọng Long Trưởng phòng0919 076 393 longvt@thanhhoa.gov.vn
41Đỗ Bá Thắng PTP " 0988 595 567 thangdb@thanhhoa.gov.vn
42Lê Huy Hoàng PTP "0912 294 441 hoanglh@thanhhoa.gov.vn
43Mai Văn ChuyênChuyên viên"0915 245 070khoimv@thanhhoa.gov.vn
44Phòng Kinh tế - Tài chính
45Nguyễn Xuân Thiện Trưởng phòng 3 722 269 0913 042 171 thiennx@thanhhoa.gov.vn
46Hà Sỹ Phong PTP "0912 275 278 phonghs@thanhhoa.gov.vn
47Hà Trọng Thảo PTP "0912 601 686 thaoht@thanhhoa.gov.vn
48Yên Tuấn Hưng PTP "0907678666hungyt@thanhhoa.gov.vn
49Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên "0912 824 428 anhntv@thanhhoa.gov.vn
50Phòng Văn hoá - Xã hội
51Lê Ngọc Sơn Trưởng phòng 3 852 272 0903 474 063 sonln@thanhhoa.gov.vn
52Vũ Văn Hưng PTP"0948 273 388 hungvv@thanhhoa.gov.vn
53Lê Gia Ninh PTP 3 850 0550914 635 678 ninhlg@thanhhoa.gov.vn
54Nguyễn Duy Ngọc PTP "0913 313 313 ngocnd@thanhhoa.gov.vn
55Lê Xuân HuyPTP"0983941529huylx@thanhhoa.gov.vn
56Tô Thị Hồng Chuyên viên "0912 910 669 hongtt@thanhhoa.gov.vn
57Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
58Nguyễn Lợi Đức Trưởng phòng3 853 0790973 424 999 ducnl@thanhhoa.gov.vn
59Đinh Quang Hưng PTP, Thư ký Chủ tịch "0982 182 368 dinhquanghung@thanhhoa
60Trịnh Tiến Dũng PTP "0919 614 001 dungtt@thanhhoa.gov.vn
61Trịnh Quốc LongPTP"0904135442longtq@thanhhoa.gov.vn
62Hà Ngọc Sơn PTP "0904 818 886 sonhn@thanhhoa.gov.vn
63Ninh Văn ĐôngChuyên viên"0902042939dongnv@thanhhoa.gov.vn
64Trịnh Thị HồngChuyên viên"0979 322 767hongtrinh@thanhhoa.gov.vn
65Phòng Kiểm soát TTHC - Nội chính
66Đinh Minh Phương Trưởng phòng 3 852 662 0904 129 379 phuongdm@thanhhoa.gov.vn
67Lê Trung KiênPTP"0902149878kienlt@thanhhoa.gov.vn
68Nguyễn Thái Hào Chuyên viên "0988 428 388 haont@thanhhoa.gov.vn
69Đường dây nóng 3 850 049
70Lê Thị Bích Nguyệt0974 065 786nguyetltb@thanhhoa.gov.vn
71Lục Thị ThủyPTP0988 091 075thuylt@thanhhoa.gov.vn
72Vũ Như HoaChuyên viên0989 947 908hoavn@thanhhoa.gov.vn
73Đường dây nóng phản ánh, kiến nghị về TTHC3 755 756kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn
74Ban Tiếp công dân
75Lê Bá HòaPhó Trưởng Ban3 719 879 0913 308 415 hoalb@thanhhoa.gov.vn
76Nguyễn Thế Thăng Chuyên viên "0125 418 8181 thangnt@thanhhoa.gov.vn
77Nguyễn Trường Sơn Phó Trưởng ban3 852 424 0912 605 106 sonnt@thanhhoa.gov.vn
78Nguyễn Thị Tú PTP 3 854 191 0915 245 137 tunt@thanhhoa.gov.vn
79Lê Minh Hải Chuyên viên "0983 293 567 hailm@thanhhoa.gov.vn
80Trụ sở tiếp công dân 3 857 750
81Phòng Quản trị - Tài vụ
82Nguyễn Văn Chiến Trưởng phòng 3 751 705 0913 313 277 chiennv@thanhhoa.gov.vn
83Nguyễn Thị Oanh PTP 3 756 381 0912 582 621 oanhnt@thanhhoa.gov.vn
84Nguyễn Văn KhôiPTP0124238386khoinv@thanhhoa.gov.vn
85Phạm Văn Vũ Chuyên viên "0912 112 555 vupv@thanhhoa.gov.vn
86Lê Thị Lan Anh Chuyên viên2 210 699 0934607333 anhltl@thanhhoa.gov.vn
87Lê Văn CườngChuyên viên0966 056 779cuonglv@thanhhoa.gov.vn
88Lễ Tân3 756 380
89Đội xe 3 852 423
90Công an bảo vệ 3 850 056
91Trung tâm hành chính công tỉnh
92Nguyễn Đức Trung Giám đốc0912 046 934 trungnd@thanhhoa.gov.vn
93Nguyễn Tuấn HòaPhó Giám đốc0913 293 379hoant@thanhhoa.gov.vn
94Nguyễn Văn TuyênPhó Giám đốc0941 704 456tuyennv@thanhhoa.gov.vn
95Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh
96Nguyễn Đức ThịnhChánh Văn phòng0912 293 495 thinhnd@thanhhoa.gov.vn
97Hà Văn GiápPhó Chánh Văn phòng01233777666giaphv.vsattp@thanhhoa.gov.vn
98Nhà khách 25B
99Nguyễn Ngọc Tân Giám đốc 3 720 167 0988 429 999
100Nguyễn Đình Số Phó Giám đốc 3 721 065 0915 457 669
Expand/Collapse 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 2;#Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
101Văn thư3852 255
102Fax3 750 660
Expand/Collapse 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo 4;#Sở Giáo dục và Đào tạo
103Văn thư3852 328mailto:sgddt@thanhhoa.gov.vn
104Fax3850 236
Expand/Collapse 7;#Sở Khoa học và Công nghệ 7;#Sở Khoa học và Công nghệ
105Văn thư3852 590mailto:skhcn@thanhhoa.gov.vn
106Fax3853 513
Expand/Collapse 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 8;#Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
107Trịnh Ngọc DũngGiám đốc02373.728.268dungtn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
108Nguyễn Quang HuyPhó Giám đốc Sở02373.851.596huynq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
109Lê Đình TùngPhó Giám đốc Sở02373.718.567tungld.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
110Dương Văn HuệPhó Giám đốc Sở02373.851.511huedv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
111Lê Minh HànhPhó Giám đốc Sở02373.718.569hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
112Hà Thị CớmChánh Văn phòng02373.856 6980915 364 669comht.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
113Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.751.6330912 084 524binhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
114Triệu Huy TạoChủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.713 9520123.469.8999taoth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
115Lê Việt QuangChánh Thanh tra02373.851.509 0983.627.029quanglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
116Đỗ Văn MườiTrưởng phòng Người có công02373.851.5120912 601 766muoidv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
117Hoàng Ngọc TrungTrưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 603 643trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
118Lý Văn ChươngTrưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970913 538 621chuonglv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
119Nguyễn Ngọc ThụTrưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em02373.857.597 0919 576 176thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
120Vũ Đình HoànChi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội02373.851.0200915797569hoanvd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
121Trịnh Thị Minh HườngTrưởng phòng Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm xã hội02373.728.2880913 767 192huongttm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
122Lê Thị ThơmPhó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em02373.855.2460962 932 868thomlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
123Vũ Huy VượngPhó Chánh văn phòng 02373.851.0230945 829 193vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
124Nguyễn Văn ThưPhó Chánh Văn phòng02373.728.1680913 598 930thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
125Nguyễn Đức ThiệnPhó Chánh văn phòng02373.851.0230918 626 919thiennd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
126Lê Thị TĩnhPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.371 0986 236 226tinhlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
127Trần Văn HùngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440982373228hungtv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
128Nguyễn Quốc TrọngPhó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính02373.852.3710944 208 689trongnq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
129Lê Thị HằngPhó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội02373.757.6440968505566hanglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
130Hoàng Minh ThanhPhó trưởng phòng Người có công02373.851.5120977 751 475thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
131Phạm Thị Minh NgọcPhso Trưởng phòng Người có công02373.851.5120988 082 273ngocptm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
132Hoàng Đình ThanhPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220987 937 156thanhhd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
133Mai Xuâ KhôiPhó Chánh Thanh tra02373.851.0220915 040 595khõm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
134Trịnh Quốc ChủngPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100912 662 119chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
135Hồ Thị NhungPhó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động02373.851.5100982 458 442nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
136Hồ Đại ThắngPhó Trưởng phòng Lao động, TLBHXH02373.728.2880948.664.775thanghd.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
137Trần Viết TyPhó Trưởng phòng Lao động - TLBHXH02373.728.2880947.647.994tytv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
138Lê Thị TuyếtPhó Trưởng phòng Bảo vệ và CSTE02373.725.6040945 829 193tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
139Nguyễn Thị HươngPhó Trưởng phòng Đào tạo nghề02373.857.5970976.668.345huongnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
140Lê Ngọc TươngChuyên viên02373.851.0230919570650tuongln.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
141Nguyễn Th Liên HươngVăn thư02373.852.4320169 9149 848huongntt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
142Nguyễn Thị Mai AnhChuyên viên Văn phòng02373.714.1550974 531 979anhmnt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
143Trương Hoài NamChuyên viên Văn phòng02373.714.155 0913 031 367namth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
144Cao Thị Minh ThủyChuyên viên Văn phòng02373.852.4320945.315.899thuyctm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
145Nguyễn Phong ChâuCB CT CĐ02373.714.1550987 423 026chaunp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
146 Lê Trí HùngLái xe02373.859.3120972 526 369
147Nguyễn Hữu nghịLái xe02373.859.3120912 052 881
148Vũ Văn MinhLái xe02373.859.3120962 151 979
149Nguyễn Văn ĐứcBảo vệ02373.852.4320918 300 328
150Lê Thanh HiếuChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100915 050 102hieult.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
151Lê Hồng DươngChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 789 899duonglh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
152Lê Thị TâmChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100988 840 118tamlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
153Lê Thị Thanh LoanChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100977 222 991loanltt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
154Lê Giang NamChuyên viên Phòng VL-ATLĐ02373.851.5100941 256 658lenamsldthanhhoa@gmail.com
155Mai Thị DungChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880944.329.525dungmt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
156Đoàn Thị Thanh HòaChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880949.683.636hoadtt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
157Lê Thu HồngChuyên viên Phòng LĐ-TLBHXH02373.728.2880984.338.488honglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
158Phan Thị HợiChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120912 034 105hoipt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
159Lê Minh HữuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120978 646 066huulm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
160 Nguyễn Thị NhủChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0914 324 869nhunt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
161Trần Thị NgọcChuyên viên Phòng NCC02373.851.512 0974 817 899ngoctt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
162Lê Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng NCC02373.851.5120976 681 569thuylt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
163Vũ Thị HiểuChuyên viên Phòng NCC02373.851.5120987 326 254hieuvt.sldtbxh@thanhhoa.gov.v
164Ngô Xuân LưuChuyên viên Phòng Đào tạo nghề02373.857.5970944.583.679luunx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
165Lê Thị PhươngChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970986.463.207phuonglt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
166Phạm Quỳnh AnhChuyên viên Phòng ĐTN02373.857.5970915.185.656anhpq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
167Lê Thanh Hương Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội02373.858.8430912295358hlhuongsang@gmail.com
168Lê Thu LanChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430912949646lanltt.sldtbxhth@gmail.com
169Phan Ngọc KiệnThanh tra viên02373.851.0220985 635 067kienpn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
170Lại Thế QuảngChuyên viên Phòng BTXH02373.757.6440914756495quanglt.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
171Nguyễn Kiên CườngThanh tra viên02373.851.0220983 859 636cuongnk.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
172Vũ Hoa HiênThanh tra viên02373.851.0220984 115 388hienvth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
173Trịnh Thị Ngọc MaiChuyên viên Phòng BTXH02373.858.8430916380636maittn.sldtbxhth@thanhhoa.gov.vn
174Ngô Thị LêChuyên viên Phòng Thanh tra02373.851.0220912 263 264ngotl.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
175Nguyễn Thị KhuyênThủ quỹ02373.852.3710906 522 303khuyen0906@gmail.com
176Phạm Thị HàChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0914 904 268hapt.sldtxbxh@thanhhoa.gov.vn
177Vương Phong ChâuChuyên viên Phòng Bảo vệ&CSTE02373.725.604 0902 080 989chauvp.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
178Lê Thị NgaChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710986 236 272lephuongnga272@gmail.com
179Bùi T. Thanh TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710946 623 628buitam2711@gmail.com
180Chu Thị TâmChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710945 927 872tamtbxhtc@gmail.com
181Doãn Trọng ThànhChuyên viên Phòng KH-TC02373.852.3710979 158 077doantrongthanh8@gmail.com
Expand/Collapse 10;#Sở Nội vụ 10;#Sở Nội vụ
182Nguyễn Thị NguyệtPhó Giám đốc Sở0948.381.357nguyetnt.snv@thanhhoa.gov.vn
183Nguyễn Quốc KhảiChánh Văn phòng3.852.5660912.029.748khainq.snv@thanhhoa.gov.vn
184Bùi Thị LưuPhó Chánh văn phòng8.666.1680975.741.798luubt.snv@thanhhoa.gov.vn
185Lê Tiến HảiPhó Chánh văn phòng3.853.4220984.812.849hailt.snv@thanhhoa.gov.vn
186Lê Hoài PhươngChuyên viên3.753.7400904.393.388phuonglh.snv@thanhhoa.gov.vn
187Đỗ Thị ThúyChuyên viên3.852.3030946.021.584thuydt.snv@thanhhoa.gov.vn
188Trần Thu HoàiChuyên viên3.713.9490979.231.953hoaitt.snv@thanhhoa.gov.vn
189Lê Thúy AnhChuyên viên3.753.7390934.544.118anhlt.snv@thanhhoa.gov.vn
190Lường Thị PhươngVăn thư3.753.7390964.739.660phuonglt.snv@thanhhoa.gov.vn
191Trần Quốc BànLái xe3.850.90401.685.504.326
192Nguyễn Văn GiangLái xe3.850.9040989.064.828
193Trần Đức QuangLái xe3.850.9040934.212.686
194Nguyễn Thị NộiPhục vụ3.758.11901.684.142.612
195Nguyễn Thị XuânPhục vụ3.758.11901.685.724.688
196Lê Khắc HùngBảo vệ3.850.9040984.422.677
197Hoàng Văn ĐịnhChánh Thanh tra3.853.1690982.237.699dinhhv.snv@thanhhoa.gov.vn
198Nguyễn Ngọc LongPhó Chánh thanh tra3.717.0220983.535.799longnn.snv@thanhhoa.gov.vn
199Ngyuyễn thị minh PhượngPhó Chánh thanh tra3.717.0220912.345.937phuongntm.snv@thanhhoa.gov.vn
200Nguyễn Xuân DươngThanh tra viên3.717.0220985.893.879duongnx.snv@thanhoa.gov.vn
201Lê Tuấn ĐạtChuyên viên3.717.0220979.299.088datlt.snv@thanhhoa.gov.vn
202Lê Hồng phongTrưởng phòng3.855.1550912.275.597phonglh.snv@thanhoa.gov.vn
203Nguyễn Văn LinhPhó trưởng phòng3.757.3510916.592.990linhnv.snv@thanhhoa.gov.vn
204Lê Anh TuấnChuyên viên3.757.3510988.646.463tuanla.snv@thanhhoa.goc.vn
205Đỗ Thị Diệpchuyên viên3.757.3510986.066.027diepdt.snv@thanhhoa.gov.vn
206Nguyễn Minh AnhChuyên viên3.757.3510983.050.048anhnm.snv@thanhoa.gov.vn
207Bùi Quốc ToànTrưởng phòng3.855.1540912.387.889toanbq.snv@thanhhoa.gov.vn
208Lê Thị ThaoPhó trưởng phòng3.852.1550913.517.551thaolt.snv@thanhoa.gov.vn
209Đỗ Trọng HùngPhó trưởng phòng0912.143.883hungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
210Trần Thị HòaChuyên viên3.852.1550983.856.129hoatt.snv@thanhhoa.gov.vn
211Cao Thị OanhChuyên viên3.852.1550963.787.834oanhct.snv@thanhhoa.gov.vn
212Lê Văn TìnhPhó trưởng phòng3.851.8960912.395.959tinhlv.snv@thanhhoa.gov.vn
213Phạm Đắc NhânPhó trưởng phòng3.852.9930975.211.757nhanpd.snv
214Hà Thị TuyếtPhó trưởng phòng3.852.9930912.929.969tuyetht.snv@thanhhoa.gov.vn
215Mai Văn ĐịnhChuyên viên3.852.9930906.121.966dinhmv.snv@thanhhoa.gov.vn
216Nguyễn Thị HàPhó trưởng phòng3.853.2990912.648.521hant.snv@thanhhoa.gov.vn
217Võ Hồng VânPhó trưởng phòng3.852.8330914.536.686vanvh.snv@thanhhoa.gov.vn
218Lê Thị HàChuyên viên3.852.8330915.908.624halt.snv@thanhhoa.gov.vn
219Bùi Minh NguyệtChuyên viên3.852.8330946.423.898nguyetbm.snv@thanhhoa.gov.vn
220Lê Phú ĐốcTrưởng phòng3.717.4010915.017.606doclp.snv@thanhhoa.gov.vn
221Dương Thị ThúyPhó trưởng phòng3.717.4010975.050.788thuydt1.snv@thanhoa.gov.vn
222Nguyễn Hữu PhúcChuyên viên3.717.4010986.892.223phucnh.snv@thanhhoa.gov.vn
223Nguyễn Giang NamTrưởng phòng3.851.9090981.181.909namng.snv@thanhhoa.gov.vn
224Phạm Thị AnhPhó trưởng phòng3.757.2760936.715.716anhpt.snv@thanhhoa.gov.vn
225Nguyễn Quốc TuấnPhó Giám đốc Sở, Trưởng Ban0919048665
226Nguyễn Thị TâmPhó trưởng ban0919733827
227Hoàng Thị NgaPhó trưởng ban0914538688
228Trịnh Thị HồngTrưởng phòng HC-TH0979322767
229Mai Công ToànTrưởng phòng khối sở, ban, ngành0986532826
230Trịnh Thị Thu HươngTrưởng phòng khối huyện, doanh nghiệp02373275686
231Nguyễn Thị NgọcCông chức phòng HC-TH0984025298
232Nguyễn Thị HườngChuyên viên phòng HC-TH0948923789
233Lê Thị NụChuyên viên phòng HC-TH0916990584
234Nguyễn Văn tuyếnCV phòng HC-TH0987787999
235Lê Đình SơnPhó TP khối sở, ban, ngành0913293377
236Nguyễn Thị HằngChuyên viên0915134456
237Lê Thị MinhChuyên viên0987547542
238Nguyễn Quế AnhChuyên viên0123963268
239Mai Hải NamChuyên viên0917628811
240Thiều Thị HồngChuyên viên0988430393
241Lê Thị Diệu HoaChuyên viên0934489045
242Phùng Quốc KhánhLái xe0982019376
243Lê Thị Lan AnhChuyên viên0916827509
244Bùi Hải VinhPhó Giám đốc sở, Trưởng ban Tôn giáo0913026484
245Bùi Chí ChâuPhó trưởng ban0918045755
246Hồ Việt AnhPhó trưởng ban0919563969
247Lương Bá QuangTrưởng phòng HC-TH0982356399
248Nguyễn Thị LệPhó TP HC-TH0919732232
249Đinh Thị ToanKế toán0912128145
250Phạm Thu HươngChuyên viên0945111022
251Nguyễn Thị HằngCông chức0972809488
252Hoàng Văn AnPhó trưởng phòng0914789239
253Lê Thị Bích ThủyPhó trưởng phòng0983380148
254Mỵ Thị ThủyChuyên viên0975839926
255Lê Đình BáchLái xe0905508044
256Trịnh Xuân hùngChi Cục trưởng0919021369
257Nguyễn Thị HươngPhó Chi cục trưởng0945036450
258Đỗ Văn ChínhPhó Chi cục trưởng0987550987
259Nguyễn Thị HoanTrưởng phòng HC-TH0982181464
260Lê Thị TrangPhó TP HC-TH0975445888
261Bùi Sơn Trình0915902808
262Lê Thị Giang0974749678
263Nguyễn Thùy Linh0984362288
264Nguyễn Thị Vân0988334571
265Nguyễn Thị Sâm0976882933
266Trần Thị Huệ0983034233
267Lê Thị Hạnh0983580152
268Đỗ Thị Tuyết0913288827
269Nguyễn Thị Thu Trang0974459539
270Nguyễn Thị Mơ0906404244
271Lê Thị Liên0963629299
272Hoàng Văn Chân0971069828
273Nguyễn Thị Thúy0989642692
274Phạm Thị Thu0982696609
275Lê Thị Hương0977648217
276Hoàng Thị Anh Ngọc0904784288
277Nguyễn Thị Thơm0987170106
278Hoàng Thị Hằng0964801985
279Nguyễn Thị Thức01688022682
280Lê Thị Thu Hà0975050667
281Đỗ Phúc HưngLái xe0987550987
282Đầu Thanh TùngGiám đốc Sở3.853.4200913.293.086tungdt.snv@thanhhoa.gov.vn
283Nguyễn Bá TảiPhó Giám đốc Sở3.757.2750912.721.344tainb.snv@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11;#Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
284Văn thư3851 118
285Fax3850 281
Expand/Collapse 12;#Sở Tài chính 12;#Sở Tài chính
286Văn thư và Fax6661 017mailto:stc@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường 13;#Sở Tài nguyên và Môi trường
287Văn thư và Fax6256 157
Expand/Collapse 14;#Sở Thông tin và Truyền thông 14;#Sở Thông tin và Truyền thông
288Văn thư và Fax3713 985mailto:stttt@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 15;#Sở Tư pháp 15;#Sở Tư pháp
289Văn thư và Fax3751 584mailto:stp@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 16;#Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
290Văn thư666 0000mailto:svhttdl@thanhhoa.gov.vn
291Fax666 0001
Expand/Collapse 17;#Sở Xây dựng 17;#Sở Xây dựng
292Văn thư3751 644mailto:sxd@thanhhoa.gov.vn
293Fax3715 370
Expand/Collapse 18;#Sở Y tế 18;#Sở Y tế
294Văn thư3852 263mailto:syt@thanhhoa.gov.vn
295Fax3885 603
Expand/Collapse 20;#Ban Dân tộc 20;#Ban Dân tộc
296Lương Văn TưởngTrưởng Ban3.7179980912.242.710Tuonglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
297Cầm Bá TườngPhó Trưởng ban3.700.3470948833683Tuongcb.bdt@thanhhoa.gov.vn
298Lê Văn HùngPhó Trưởng ban 0912 143 457hunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
299Tạ Hồng HảiPhó trưởng Ban3.851.7630914403358Haith.bdt@thanhhoa.gov.vn
300Phạm Ngọc TânChánh Văn phòng3.714.1850912917368Tanpn.bdt@thanhhoa.gov.vn
301Đỗ Văn LânTrưởng phòng KHTH3.851.7640936.018.468Landv.bdt@thanhhoa.gov.vn
302Lê Văn DũngChánh Thanh tra3.711.5110915279363Dunglv.bdt@thanhhoa.gov.vn
303Cao Thị HòaTrưởng phòng CS&TT0987983009Hoact.bdt@thanhhoa.gov.vn
304Nguyễn Văn LộcPhó phòng KHTH3.714.1860915655459Locnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
305Bùi Thị HoaPhó trưởng phòng0982171543Hoabt.bdt@thanhhoa.gov.vn
306Lê Đăng NinhPhó Chánh VP3.714.1870943430636Ninhld.bdt@thanhhoa.gov.vn
307Quách Văn ThôngPhó Chánh TT3.711.5110986930817Thongqv.bdt@thanhhoa.gov.vn
308Mai Danh HảiPhó Chánh Văn phòng023738529240912987576Haimd.bdt@thanhhoa.gov.vn
309Phạm Thị Ngọc ÁnhChuyên viên3.714.1860977018222Anhptn.bdt@thanhhoa.gov.vn
310Lê Thị QuỳnhChuyên viên3.714.18601674555056Quynhlt.bdt@thanhhoa.gov.vn
311Sung Văn LâuChuyên viên3.7551210947691417Lausv.bdt@thanhhoa.gov.vn
312Tôn Thị Minh NguyệtChuyên viên3.7551210987798004Nguyetttm.bdt@thanhhoa.gov.vn
313Phạm Trung KiênChuyên viên0944598668kienpt.bdt@thanhhoa.gov.vn
314Bùi Thị HiềnChuyên viên3.7551210972829628Hienbt.bdt@thanhhoa.gov.vn
315Nguyễn Văn LâmChuyên viên3.85302301689889192Lamnv.bdt@thanhhoa.gov.vn
316Phạm Thị Lan AnhChuyên viên0973997455Anhptl.bdt@thanhhoa.gov.vn
317Lê Anh LânChuyên viên3.8529240943888377Lanla.bdt@thanhhoa.gov.vn
318Mai Thị QuỳnhVăn thư3.7557260944809638Quynhmt.bdt@thanhhoa.gov.vn
319Nguyễn Thị Thanh HươngKế toán0963786519Huongntt.bdt@thanhhoa.gov.vn
320Đặng Thị HàPhục vụ0982183338Hadt.bdt@thanhhoa.gov.vn
321Hoàng Ngọc ĐiệpLái xe0988541668
322Lê Văn HàLái xe0945827363
323Vũ Văn NgọcLái xe0919665685
324Lê Bá TiếnBảo vệ3.7115100914416226
325Lương Văn LộcBảo vệ3.7115100986082260
Expand/Collapse 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn 21;#Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn
326Văn thư3617 237mailto:bqlkktns@thanhhoa.gov.vn
327Fax3617 239
Expand/Collapse 22;#Thành phố Thanh Hóa 22;#Thành phố Thanh Hóa
328Văn thư3852 331mailto:tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
329Fax3853 392
Expand/Collapse 24;#Thị xã Bỉm Sơn 24;#Thị xã Bỉm Sơn
330Văn thư3824 207mailto:bimson@thanhhoa.gov.vn
331Fax3825 355
Expand/Collapse 30;#Huyện Tĩnh Gia 30;#Huyện Tĩnh Gia
332Nguyễn Tiến DũngChủ tịch0913300635dungnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
333Hồ Đình TùngPhó Chủ tịch0919874666tunghd.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
334Lê Thế KỳPhó Chủ tịch0912116813kylt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
335Phạm Văn NhiệmPhó Chủ tịch0982712304nhiempv.tinhgia@thanhoa.gov.vn
336Mai Sỹ BìnhTrưởng phòng023738610450949087441binhms.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
337Nguyễn Văn ToànPhó Trưởng phòng023738610450915072958toannv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
338Hoàng Văn PhúTrưởng phòng0915037777phuhv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
339Mai Xuân ChâuTrưởng phòng0912211602chaumx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
340Lê Văn ThôngChánh Thanh tra0983756118thonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
341Hoàng Khắc ĐạoTrưởng phòng0989062446daohk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
342Nguyễn Quốc ĐạtChánh Văn phòng023738610450936217789datnq.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
343Lê Văn LưỡngTrưởng phòng0912244006luonglv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
344Lê Ngọc HàTrưởng phòng0976433818haln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
345Vũ Thị Thanh VânTrưởng phòng0977232768vanvtt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
346Hoàng Bá TrungTrưởng phòng0912316003trunghb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
347Khương Văn DũngPhó Trưởng phòng0937710888dungkv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
348Nguyễn Trọng NiềmPhó Trưởng phòng0988679026niemnt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
349Nguyễn Bá PhươngTrưởng phòng0948730567phuongnb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
350Mai Cao CườngGiám đốc0983339696cuongmc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
351Lê Anh CườngĐội trưởng0912001039cuongla.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
352Lê Văn SơnĐội phó0975063757sonlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
353Lê Duy NhânĐội phó0915244737nhanld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
354Mai Thị ThịnhPhó Trưởng phòng0976668268thinhmt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
355Lê Văn HoạtPhó Trưởng phòng0902136189hoatlv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
356Lường Nhật NamPhó Chánh Văn phòng0976939934namln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
357Nguyễn Kim KhuêPhó Trưởng phòng090915597861khuenk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
358Nguyễn Như DũngPhó ban0915134990dungnn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
359Tô Vĩnh ĐiệpPhó ban0949087316dieptv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
360Dương Thị HằngPhó Trưởng phòng0949077271hangdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
361Trần Hoàng GiaPhó Trưởng phòng0987614079giath.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
362Nguyễn Thành NhânPhó Trưởng phòng090918745089nhannt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
363Vũ Trọng NamPhó Trưởng phòng0912383089namvt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
364Quản Giang ThaoPhó Trưởng phòng01234132456thaoqg.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
365Nguyễn Kim ƯngPhó Trưởng phòng0918684896ungnk.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
366Nguyễn Văn NiềmPhó Trưởng phòng0983861900niemnv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
367Lê Công ĐứcPhó Trưởng phòng0903222342duclc.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
368Đỗ Xuân CườngPhó Trưởng phòng0988595998cuongdx.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
369Lê Ngọc ĐạiPhó Chánh Thanh tra0988884626dailn.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
370Lê Đăng TùngPhó Trưởng phòng0988957999tungld.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
371Đoàn Thanh ChungPhó Trưởng phòng0915597359chungdt.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
372Nguyễn Thị NgaPhó Chánh Văn phòng0946925469ngant.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
373Lê Ngọc ChứcPhó Giám đốc0983546558chucln.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
374Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0983861457liemct.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
375Nguyễn Văn TràPhó Trưởng phòng023738610450978851977tranv.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
376Trương Bá DuyênPhó Chủ tịch0948458686duyentb.tinhgia@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 43;#Huyện Cẩm Thủy 43;#Huyện Cẩm Thủy
377Mai Thị HàPhó chủ tịch0904585469hamt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
378Nguyễn Văn ViPhó chủ tịch HĐND0917750149vinv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
379Trần Đại HuyênP.Chánh Văn phòng0904246717huyentd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
380Ngô Văn Hạnhchuyên viên0373705706hanhnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
381Nguyễn Anh TuấnCB Hợp đồng0904867388tuanna.camthuy@thanhhoa.gov.vn
382Đặng Thị TrangCB Hợp đồngtrangdt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
383Nguyễn Đăng TânChuyên viên0918056087tannd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
384Cao Tiến DũngChuyên viên0977484999dungct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
385Vũ Thị LợiTrưởng phòngloivt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
386Trương Thị HiềnP.Trưởng phòng01202177998hientt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
387Cao Thị Lan AnhCB Hợp đồnglananhct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
388Vũ Xuân Phúc Q.Trưởng phòng0934554898phucvx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
389Lê Anh TuấnChuyên Viên0949279678tuanla.camthuy@thanhhoa.gov.vn
390Nguyễn Văn Chiềuchuyên viên0974292392chieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
391Hà Thế HanhCB Hợp đồnghanhht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
392Bùi Huy ThànhTrưởng phòngthanhbh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
393Nguyễn Nhật TânP.Trưởng phòngtannn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
394Bùi Việt KhôiChuyên viên0914051446khoibv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
395Phạm Quốc BảoTrưởng phòng0373705235baopq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
396Nguyễn Đăng LanhP.Trưởng phònglanhnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
397Bùi Ngọc BíchChuyên viênbichbn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
398Cao Công LuậnChuyên viênluancc.camthuy@thanhhoa.gov.vn
399Cao Văn Nhấtchuyên viênnhatct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
400Khồng Văn ThànhChuyên viênthanhkv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
401Lâm Bá BìnhChuyên viênbinhlb.camthuy@thanhhoa.gov.vn
402Lê Minh HảiChuyên viênhailm.camthuy@thanhhoa.gov.vn
403Lê Thị HạnhChuyên viênhanhlt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
404Lưu Xuân HồngChuyên viênhonglx.camthuy@thanhhoa.gov.vn
405Ngô Thị HườngChuyên viênhuongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
406Nguyễn Hoàng TùngChuyên Viêntungnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
407Nguyễn Hữu SinhCHuyên viênsinhnh.camthuy@thanhhoa.gov.vn
408Nguyễn Trọng HỷChuyên viên hynt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
409Nguyễn Việt HưngChuyên viênhungnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
410Nguyễn Tiến LựcTrưởng phòng0904026414lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
411Phạm Đắc DungP.Trưởng phòng0904709395dungpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
412Lê Văn LiênP.Trưởng phònglienlv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
413Hoàng Thế HiềnChuyên viênhienht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
414Nguyễn Quyết Chiếnchuyên viên0164746444chiennq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
415Nguyễn Quốc VĩnhCB Hợp đồngvinhnq.camthuy@thanhhoa.gov.vn
416Nguyễn Thị DiệpCb Hợp đồng01278266456diepnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
417Nguyễn Thị Hà TiênChuyên viênhatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
418Trịnh Trung SơnChuyên viên0975095269hatiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
419Trần Vân ANhCB Hợp đồnganhtv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
420Nguyễn Văn ThôngTrưởng phòng0973463484thongnv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
421Nguyễn Đình TùngP.Trưởng phòngtungnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
422Phạm Đình AnChuyên viên0978622578anpd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
423Bùi Văn LệChuyên viên0904944311lebv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
424Nguyễn Thị HiềnChuyên viênhiennt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
425Mai Văn XôChuyên viên0913524321xomv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
426Trần Thị Thu HàCB Hợp đồnghattt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
427Dư Linh ChiCB Hợp đồngchild.camthuy@thanhhoa.gov.vn
428Phạm Viết HoàiChủ tịch0913549187hoaipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
429Trần Đức HùngPhó Chủ tịch0915392238hungtd-gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
430Bùi Phương LiênThường trực HĐND0913453088lienbp.camthuy@thanhhoa.gov.vn
431Phạm Văn TàiChuyên viên0936541313taipv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
432Hoàng Trung HảiChánh Văn phòng0904604675haiht.camthuy@thanhhoa.gov.vn
433Nguyễn Trọng ĐôngP.Chánh Văn phòng0987438333dongnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
434Nguyễn Đức Nhật Quản trị mạng01266040969nhatnd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
435Phạm Thị ThủyChuyên viên 0982816113thuypt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
436Hoàng Quỳnh LanChuyên Viên03738760020933470888lanhoang.camthuy@thanhhoa.gov.vn
437Vũ Thị Chuyênchuyên viên0919262588chuyenvt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
438Nguyên Thị ThuVăn Thư0977662955thunt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
439Đỗ Thị LânVăn Thưlandt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
440Hoàng Thị HươngKế Toán0373283678huonght.camthuy@thanhhoa.gov.vn
441Cao Đức QuânChuyên viênquancd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
442Nguyễn Tiến DũngTrưởng Phòng 0916696455dungnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
443Hoàng Nam DinhP.Trưởng phòng0916705469dinhhn.camthuy@thanhhoa.gov.vn
444Nguyễn Văn HiếuChuyên viên0982570817hieunv.camthuy@thanhhoa.gov.vn
445Cao Xuân ThơChuyên viên0949351242thoct.camthuy@thanhhoa.gov.vn
446Bùi Đức ChínhChuyên viên0949346366chinhbd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 44;#Huyện Ngọc Lặc 44;#Huyện Ngọc Lặc
447Lê Văn TuấnChủ tịch0373.871.1420913313475tuanlv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
448Phạm Công CúcPhó Chủ tịch0373.871.0390913.349.066cucpc.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
449Phạm Văn ĐạtPhó Chủ tịch0912.598.567datpv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
450Cao Viết TrườngPhó Chủ tịch0918.094.892truongcv.ngoclac@thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 46;#Huyện Quan Hóa 46;#Huyện Quan Hóa
451Phạm Thị HoaP. Chủ Tịch 03738750020963080470hoapt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
452Trương Nho TựChủ Tịch UBND huyện 03738750020913364738tutn@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
453Lê Đức Hiếu Bí Thư0988518489hieuld@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
454Nguyễn Văn DoTrưởng Phòng 0969180555donv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
455Trịnh Duy Hiếu P. Trưởng phòng0913550894hieutd@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
456Lê Nhân QuyềnP. Trưởng Phòng0949867126quyenln@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
457Đỗ Minh Việt Bí Thư 07378754840944589445vietdm@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
458Ngô sĩ Tâm P. Chánh Văn Phòng 07378758430978922292tamns@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
459Lê Thị Hằng P. Chánh Văn Phòng073787500201659227777hanglt@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
460Phạm Văn Lâm Chuyên Viên 03738753260979856099lampv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
461Hà Thị DoanhTrưởng Phòng 0988937466doanhht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
462Phạm Quốc ThịnhP. Trưởng Phòng0373708261thinhpq@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
463Hà Xuân ThủyP. Trưởng phòng 0949077568thuyhx@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
464Phạm Văn CươngTrưởng Phòng 07378750710965660767cuongpv@quanhoa.thov.vnanhhoa.g
465Phạm Bá Thoại GĐ BQLDA01646346666thoaipb@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
466Đỗ Phi Hùng Trưởng Phòng 03738752120737708394hungdp@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
467Hà Thị Nga P. trưởng phòng 0962245393ngaht@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
468Lương Thị Hồng Nhung P. Trưởng phòng 03738752610918067480nhunglth@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
469Nguyễn Hồng Hải Chánh Thanh Tra 0913668963hainh@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
470Trịnh Thị Loan Văn Thư023738750020988548129loantt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
471Văn Thư UBND Huyện 0237387500202373875002
472Phạm Thị Dần P. Trưởng phòng 023738750290916633693danpt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
473Ngô Phi Hùng P. Trưởng Phòng 0942156838hungnp.quanhoa@thanhhhoa.gov.vn
474Mai Thị Hoa Giám Đốc 0989734908hoamt.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
475Hà Thanh Bình P. GĐ0985240784binhht.quanhoa@thanhhoa.gov.vn
476Lê Kim Du Hạt trưởng 0982060569
477Hoàng Văn Hùng P. Hạt trưởng0987271405
478Nguyễn Văn Lương P HạtTrưởng 0976257678
479Lê Đức anh 0963379218
480Nguyễn Ngọc Hiệp P. GĐ0963469456
481Tào Ngọc Cảnh Chi cục trưởng 0918780525
482Tào Ngọc Hùng P. Chi cục 0915358253
483Lê Việt Quang P. Chi Cục 0961276499
484Lữ thị Mai Chánh Án 0912999474
485Lê sĩ hỉ P Chánh án0948941158
486Khúc Thừa Thảo Chỉ huy Trưởng 01254360802
487Nguyễn Văn KhảP. Chỉ Huy 0919237867
488Lê Viết Thuận Trưởng CA huyện 0976754678
489Trần Ngọc Sơn P. Trưởng 0968698689
490Cao Ngọc Sơn P Trưởng 0916914393
491Hoàng Vĩnh Đức Giám Đốc 0971133168
492Hồng Thanh Chương P. Giám Đốc 0979826118
493Nguyễn Xuân Bình Giám Đốc 0912356968
494Hoàng Duy Hòa P.GĐ0915130180
495Trương Quang Hải Viện Trưởng 0914345386
496Vi Thị Hồng P. Viện Trưởng 0919571898
497Đinh Văn Bột Giám Đốc 0977907708
498Nguyễn Ngọc Minh Giám Đốc 0904757424
499Lữ Hồng Nghiệp Giám Đốc 0986149789
500Đinh Công Chỉnh Giám Đốc 0946585111
501Nguyễn Phương Đông Giám Đốc 0987947504
502Nguyễn Đình Hiếu P. GĐ 0978533424
503Phạm Bá DiệmBí thư Huyện ủy03738750270914 255 126 , 0982 294 333
504Nguyễn Hữu ĐồngPhó bí thư Thường trực 03738751700915 279 155
505Hà Văn CaP. Chủ Tịch 0973978977cahv@quanhoa.thanhhoa.gov.vn
Expand/Collapse 47;#Huyện Quan Sơn 47;#Huyện Quan Sơn
506Lê Thế AnhPhó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện0915279200anhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
507Phạm Trường SơnPhó chánh văn phòng HĐND&UBND0904801283sonpt.quanson@thanhhoa.gov.vn
508Lê Văn ThơPhó trưởng phòng VHTT0917750114tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn
509Trịnh Vinh LựcTrưởng phòng Nội vụ03735908080943536565luctv.quanson@thanhhoa.gov.vn
510Vũ Đình DoPhó trưởng phòng Nội vụ0902042445dovd.quanson@thanhhoa.gov.vn
511Nguyễn Văn KiênPhụ trách ban QLDA XDCB01677376789kiennv.quanson@thanhhoa.gov.vn
512Nguyễn Văn MinhTrưởng phòng KT&HT03735909180912602918minhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
513Trương Văn LongPhó trưởng phòng KT&HT0947137837longtv.quanson@thanhhoa.gov.vn
514Bùi Khắc CảnhTrưởng phòng TNMT03735901530373709122canhbk.quanson@thanhhoa.gov.vn
515Trần Văn BồiPhó trưởng phòng TNMT0985857044boitv.quanson@thanhhoa.gov.vn
516Hà Văn ChonPhó trưởng phòng TN&MT0915579576chonhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
517Đinh Xuân GiangTrưởng phòng dân tộc0902069772giangdx.quanson@thanhhoa.gov.vn
518Lê Văn DungTrưởng phòng Nông nghiệp PTNT0945920123dunglv.quanson@thanhhoa.gov.vn
519Hà Văn ToảnPhó trưởng phòng NN&PTNT0965856678toanhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
520Ngân Văn HòaPhó trưởng phòng NN&PTNT0975188789hoanv.quanson@thanhhoa.gov.vn
521Hà Văn LinhPhó trưởng phòng NN&PTNT01654214022linhhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
522Hà Thị TuyếnTrưởng phòng Tư pháp03735904110962214450tuyenhv.quanson@thanhhoa.gov.vn
523Phạm Văn PhúcChi cục thống kê0902254324phucpv.quanson@thanhhoa.gov.vn
524Lương Văn HoanTrưởng phòng LĐTBXH01654253279hoanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
525Nguyễn Đăng KhanhPhó trưởng phòng LĐTBXH0915679706khanhnd.quanson@thanhhoa.gov.vn
526Lê Viết XuânPhó trưởng phòng LĐTBXH01234189222xuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
527Phạm Bá HàoChánh thanh tra huyện0984160071haopb.quanson@thanhhoa.gov.vn
528Vi Văn ĐịnhTrưởng phòng Y tế0984153734Dinhvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
529Lê Đình XuânTrưởng phòng GD&ĐT0988963088xuanld.quanson@thanhhoa.gov.vn
530Phạm Quang HuyPhó trưởng phòng GD&ĐT0945678135huypq.quanson@thanhhoa.gov.vn
531Vi Thị TrọngPhó trưởng phòng GD&ĐT09trongvt.quanson@thanhhoa.gov.vn
532Lê Văn ThuậnGiám đốc TTVHTDTT0373709188thuanlv.quanson@thanhhoa.gov.vn
533Bùi Văn ĐôngPhó giám đốc TTVHTTDL0932330383
534Trịnh Hoàng AnhTrạm trưởng TKN0973285468anhth.quanson@thanhhoa.gov.vn
535Vũ Văn ĐạtChủ tịch0373.590.0160904783813datvv.quanson@thanhhoa.gov.vn
536Lương Tiến ThànhPhó chủ tịch0912605705thanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
537Lương Thị HạnhPhó chủ tịch0912007483hanhlt.quanson@thanhhoa.gov.vn
538Nguyễn Văn BìnhPhó chủ tịch0919014570binhnv.quanson@thanhhoa.gov.vn
539Hà Thị HươngPhó chủ tịch HĐND huyện0912092762hươnght.quanson@thanhhoa.gov.vn
540Hà Thị MaiTrưởng phòng VHTT03735900310964738118maiht.quanson@thanhhoa.gov.vn