ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

lấy ý kiến việc đề nghị công nhận huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Hạn lấy ý kiến:15/10/2021

Nội dung văn bản

Kích vào liên kết sau để xem nội dung chi tiết

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°