Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3 năm 2019 (12/03/2019)

Ngày 11/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cho ý kiến vào Dự...

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°