UBND tỉnh họp nghe báo cáo quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thanh... (12/11/2019)

Chiều ngày 11/11/2019, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào Phương án quy hoạch phát triển thủy lợi và phòng chống...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html#page=6

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°