Thông tin khen thưởng

100%

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

CQ ban hành

Trích yếu

5885/UBND-THKH

11/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Giao Sở Nội vụ tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

1479/QĐ-UBND

27/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua " Xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh" giai đoạn 2015 -2020

4131/UBND-THKH

03/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

1158/QĐ-UBND

01/04/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đội bóng chuyền Tiến Nông Thanh Hóa

932/QĐ-UBND

17/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2019

934/QĐ-UBND

17/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Khen thưởng cho các sinh viên, giảng viên thuộc Trường Đại học Hồng Đức đã có thành tích trong cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2019

817/QĐ-UBND

06/03/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa

409/QĐ-UBND

03/02/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và thế giới năm 2019

375/QĐ-UBND

22/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và thế giới năm 2019

505/UBND-VX

13/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm

64/QĐ-UBND

08/01/2020

Chủ tịch UBND tỉnh

Công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°