Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đính chính thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá quyền sử...(21/02/2024 3:05 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa(21/02/2024 2:57 CH)

Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán...(16/02/2024 8:17 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa(07/02/2024 10:52 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc(07/02/2024 10:49 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa(07/02/2024 10:45 SA)

Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán...(02/02/2024 8:58 SA)

Đính chính điều chỉnh công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới...(02/02/2024 8:54 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1940 người đã bình chọn
°
2353 người đang online