Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...