Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Minh

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài...(01/12/2023 2:13 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại điểm...(27/11/2023 11:11 SA)

UBND huyện Đông Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại...(27/11/2023 11:09 SA)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(23/11/2023 10:37 SA)

UBND huyện Hậu Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 20 lô đất tại...(22/11/2023 2:34 CH)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(22/11/2023 2:30 CH)

UBND huyện Bá Thước thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng...(22/11/2023 2:27 CH)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(22/11/2023 2:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1702 người đang online