Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đức Minh

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết...