Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại MBQH Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc)

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn,...(02/08/2022 3:12 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư trung tâm Minh Thọ (giai...(27/07/2022 3:25 CH)

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư đường vành đai...(15/07/2022 10:52 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành...(11/07/2022 3:05 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng...(07/07/2022 11:01 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân (nay...(30/05/2022 7:22 SA)

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị...(23/05/2022 9:21 SA)

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án:Khu dân cư mới Hồng Phong tại xã Tiên...(27/04/2022 10:14 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°