Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 12 - 05 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án Khu...(31/05/2023 3:52 CH)

Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán...(30/05/2023 4:37 CH)

Quyết định ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (30/05/2023 4:47 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống(30/05/2023 4:08 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa(30/05/2023 4:05 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy(29/05/2023 3:19 CH)

Thay đổi thời gian đấu giá cho thuê quyền sử dụng diện tích đất công ích đồi rừng thuộc xã Tượng...(29/05/2023 2:04 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Hòa, huyện Yên Định(25/05/2023 2:35 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1818 người đã bình chọn
°
4802 người đang online