Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa

Kích vào đây để xem nội dung thông báo chi tiết...