Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2021.

Đăng ngày 05 - 05 - 2021
100%

Sáng ngày 05/5/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2021 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tổng hợp các kiến nghị

và hướng tham mưu của các ngành tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tổng hợp các kiến nghị và hướng tham mưu của các ngành tại buổi tiếp. Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện bố trí trụ sở làm việc cho Hiệp hội.

Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với ý kiến tham mưu của các ngành, căn cứ theo Khoản 1, điều 70, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và theo Quyết định số 443/QĐ-UBND tỉnh ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh thì Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa không thuộc diện được bố trí trụ sở. Đồng chí giao các ngành liên quan, nghiên cứu lựa chọn phương án phù hợp để hướng dẫn cho Hiệp hội theo các hướng, như: xây trụ sở mới, mua hoặc thuê trụ sở… UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật cho phép để Hiệp hội sớm có được trụ sở làm việc.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp đó là kiến nghị đề xuất của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa về việc giải quyết dứt điểm thủ tục đất đai tại khu đất thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu, đóng trên địa bàn xã Quý Lộc, huyện Yên Định. Đến nay, dự án vẫn còn vướng mắc trong công tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Định chỉ đạo xã Quý Lộc và các ngành liên quan thuộc huyện; Chi cục Thuế huyện Yên Định phải tập trung giải quyết dứt điểm thủ tục đất đai theo quy định và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 17/5. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong vòng 7 ngày để báo cáo UBND tỉnh xem xét ra quyết định.

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Định tham gia ý kiến tài buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tramexco đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan, đề nghị BHXH tỉnh Thanh Hóa thanh toán số tiền còn thiếu của hợp đồng số 09/2016/HĐKT/BHXH ngày 23/9/2016 được kí kết giữa công ty với BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trả lời về kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thuận với ý kiến tham mưu của các ngành. Căn cứ theo điểm B, khoản 8, điều 146, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; quy định về nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng thì các bên hợp đồng có trách nhiệm thương lượng giải quyết tranh chấp. Trường hợp các bên hợp đồng không tự thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến phản ánh về khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất từ một số doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với các doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc. Đồng thời giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp từng bước hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật và chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2021.(21/07/2021 9:41 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6 năm 2021.(29/06/2021 8:05 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 4/2021.(05/05/2021 2:51 CH)

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (19/12/2020 10:11 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 10/2020.(21/10/2020 7:37 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9 năm 2020.(18/09/2020 4:39 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 02 năm 2020.(28/02/2020 11:02 SA)

UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kì tháng 8 năm 2019.(21/08/2019 11:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°