Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 02 phố Đồng...(02/04/2021 4:31 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư phố Thành Yên,...(02/04/2021 4:17 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây...(27/03/2021 6:00 CH)

Thông báo công khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn...(08/03/2021 11:12 SA)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND...(11/12/2020 2:30 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(25/08/2020 8:31 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(21/08/2020 10:05 SA)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn...(22/07/2020 2:55 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°