Thông báo công khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày 08 - 03 - 2021
100%

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5126/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm triển khai Đề án một cách có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra là thu hút đầu tư từ các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển du lịch sinh thái theo hướng dẫn bền vững, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đăng tải nội dung Quyết định và Đề án như sau:

<

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 02 phố Đồng...(02/04/2021 4:31 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư phố Thành Yên,...(02/04/2021 4:17 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây...(27/03/2021 6:00 CH)

Thông báo công khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn...(08/03/2021 11:12 SA)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND...(11/12/2020 2:30 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(25/08/2020 8:31 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(21/08/2020 10:05 SA)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn...(22/07/2020 2:55 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°