Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn

Đăng ngày 11 - 12 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư số 02 phố Đồng...(02/04/2021 4:31 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu xen cư phố Thành Yên,...(02/04/2021 4:17 CH)

Thông báo mời quan tâm và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới phía Tây...(27/03/2021 6:00 CH)

Thông báo công khai Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn...(08/03/2021 11:12 SA)

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND...(11/12/2020 2:30 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(25/08/2020 8:31 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(21/08/2020 10:05 SA)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn...(22/07/2020 2:55 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°