UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2019.

Đăng ngày 21 - 05 - 2019
100%

Sáng ngày 21/5/2019, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tiếp doanh nghiệp định kì tháng 5 năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan.

Các doanh nghiệp kiến nghị khó khăn với lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi tiếp, đã có phản ánh khó khăn, vướng mắc của nhiều doanh nghiệp, như: Công ty TNHH Lê Ngọc Thái - TP. Sầm Sơn; Công ty TNHH Đoan Nguyên; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thịnh Đạt 888...

Lãnh đạo các sở, ngành giải trình các vấn đề liên quan tại hội nghị.

Các phản ánh của doanh nghiệp và nhà đầu tư tập trung các vấn đề: xin chấp thuận chủ trương thuê đất kinh doanh; xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát quy hoạch trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương liên quan báo cáo giải trình từng vấn đề, đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành liên quan linh hoạt trong xử lý thủ tục, vướng ở đâu giải quyết dứt điểm ở đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Đồng chí cũng chia sẻ với khó khăn chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên các doanh nghiệp phải hợp tác, thiện chí với tỉnh trên cơ sở các khung cơ chế chính sách theo đúng quy định pháp luật, ý thức được trách nhiệm trước địa phương và đời sống của người dân.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 02 năm 2020.(28/02/2020 11:02 SA)

UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kì tháng 8 năm 2019.(21/08/2019 11:22 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 - 2019(28/07/2019 8:13 SA)

UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kì tháng 6 năm 2019.(26/06/2019 3:50 CH)

UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2019.(21/05/2019 10:20 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 01 năm 2019.(21/01/2019 10:28 SA)

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019(13/01/2019 7:57 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp định kỳ doanh nghiệp tháng 12 năm 2018.(21/12/2018 4:29 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°