Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 06 - 05 - 2015
100%

Thực hiện công văn số 3601/UBND-CN ngày 21/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

 

1. Quy hoạch xây dựng:

- Diện tích xây dựng: 6270 m2.

- Mật độ xây dựng: 24,6%.

- Quy mô: Gồm 3 nhà SV1, SV2, SV3 mỗi toà nhà cao 15 tầng, sân đường nội bộ, cây xanh và các hạng mục khác.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Ranh giới:

+ Phía Tây Bắc giáp Đường Quy hoạch;

+ Phía Đông Nam giáp Trường Visco;

+ Phía Tây Nam giáp  Đường Voi - Sầm Sơn.

+ Phía Đông Bắc giáp Đường Quy hoạch.

- Diện tích khu đất khoảng 25.482,6 m2.

3. Hiện trạng dự án:

3.1. Hiện trạng: Khối nhà SV3 hiện tại đã thi công tới tầng 10 và đang tạm dừng thi công, các công trình khác chưa xây dựng.

3.2. Nghĩa vụ tài chính: Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả chi phí đã đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho hạng mục nhà ở SV3 đã thi công đến tầng 10 là 55.244.946.000 đồng đã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 29/10/2013.

4. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất đã giải phóng mặt bằng.

5. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và ác quy định hiện hành của pháp luật.

 6. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 06 tháng 5 năm 2015)./.

<

Tin mới nhất

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(25/08/2020 8:31 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú...(21/08/2020 10:05 SA)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn...(22/07/2020 2:55 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội xã Bình Minh, huyện...(14/04/2020 3:36 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Cụm công nghiệp...(24/03/2020 8:37 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú...(09/03/2020 11:35 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°