Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 14 - 04 - 2015
100%

Thực hiện công văn số 3281/UBND-CN ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 về việc tham mưu công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Thuộc điều chỉnh các mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2014.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Phía Đông Bắc giáp: Đất nhà máy Sakurai mở rộng và khu đất được quy hoạch là nhà ở xã hội dành cho công nhân;

- Phía Tây Bắc giáp: Đất dân cư dọc sông Thống Nhất;

- Phía Đông Nam giáp: Đất khu dân cư phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn;

- Phía Tây Nam giáp: Đất dân cư dọc Quốc lộ 47;

Diện tích khu đất lập dự án: Khoảng 6,69 ha.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch:

a) Đất ở:

- Lô 6 (Nhà chung cư, ký kiệu ODT6): Diện tích 6.867 m2; Mật độ xây dựng 50%; Tầng cao tối thiểu 09 tầng;

- Lô 7 (Nhà chung cư, ký kiệu ODT7): Diện tích 25.730 m2; Mật độ xây dựng 45%; Tầng cao tối thiểu 09 tầng.

b) Đất công cộng (ký hiệu DCC): Diện tích 2.500 m2; Mật độ xây dựng 50%; Tầng cao 01 - 02 tầng.

c) Đất cây xanh thể thao (ký hiệu CX-TT): Diện tích 10.000 m2.

d) Đất giao thông: Diện tích 21.811 m2.

4. Các điều kiện sử dụng đất: Theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội.

5. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng; hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt; Đồng thời, quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở xã hội: Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý vận hành và khai thác theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

7. Ưu đãi của Nhà nước:

- Được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội;

- Các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

9. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án, kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 14 tháng 4 năm 2015)./.

<

Tin mới nhất

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn...(22/07/2020 2:55 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội xã Bình Minh, huyện...(14/04/2020 3:36 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Cụm công nghiệp...(24/03/2020 8:37 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú...(09/03/2020 11:35 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°