Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
551 người đã bình chọn
1337 người đang online
  • Thực hiện Công văn số 2517/UBND-THKH ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Phước. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tai Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, TP Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

  • Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016. Cụ thể như sau:

  • Thực hiện Công văn số 12907/UBND-CN ngày 09/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

  • Thực hiện Công văn số 3549/UBCK-QLCB ngày 01/6/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin về thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa tại Công văn số 52/ĐTNĐ-TC về công bố thông tin thoái vốn. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng nội dung thông báo theo Công văn số 52/ĐTNĐ-TC nêu trên như sau:

  • Ngày 31/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4097/STNMT-TNKS đề nghị đăng tải thông tin về đấu giá quyền khai thác các mỏ cát theo Thông báo số 269/TB-TTĐG ngày 31/8/2016 của Trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Thông báo số 269/TB-TTĐG nêu trên như sau:

  • Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 về việc đề nghị công bố thông tin mời thầu trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Khu đất trụ sở Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°