Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
670 người đã bình chọn
869 người đang online
  • Thực hiện Công văn số 13091/UBND-CN ngày 27/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tai Công văn số 5845/SXD-QLN ngày 23/10/2017 về việc Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5845/SXD-QLN nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

  • Thực hiện Công văn số 2517/UBND-THKH ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Phước. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tai Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, TP Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 5224/SKHĐT-TĐ nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

  • Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016. Cụ thể như sau:

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°