Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 20 - 09 - 2016
100%

Ngày 19/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 3616/QĐ-UBND và 3617/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Kiểm soát TTHC ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản.(24/04/2017 6:48 SA)

Thanh Hóa: Ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi...(29/03/2017 12:51 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành...(21/02/2017 7:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°