Thông báo thông tin kêu gọi nhà đẩu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 18 - 11 - 2016
100%

Thực hiện Công văn số 12907/UBND-CN ngày 09/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 về việc đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6613/SXD-HĐXD ngày 16/11/2016 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

2. Quy hoạch chi tiết: Khu đất có ký hiệu CC-01, Thuộc mặt bằng quy hoạch Khu dân cư khu vực Trường Chính trị và các lô đất lân cận, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 19/8/2013.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

4. Diện tích, ranh giới khu đất: Diện tích 0,97ha, ranh giới như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch;

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch;

- Phía Tây Nam giáp tuyến đường HP1 dự án CSEDP;

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch;

5. Mật độ xây dựng: Khoảng 30%.

6. Quy mô đầu tư: Xây dựng các khối nhà chung cư cao trung bình 9 tầng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án.

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 200 tỷ đồng.

8. Hiện trạng khu đất: Đất trang trại.

9. Yêu cầu về quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong: Thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định khác có liên quan.

10. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

11. Hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

12. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án. Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 18 tháng 11 năm 2016)

<

Tin mới nhất

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội xã Bình Minh, huyện...(14/04/2020 3:36 CH)

Thông báo đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Cụm công nghiệp...(24/03/2020 8:37 SA)

Thông báo đăng tải lại thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú...(09/03/2020 11:35 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường...(27/10/2017 3:32 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°