Công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá

Đăng ngày 27 - 10 - 2015
100%

Thực hiện Công văn số 10939/UBND-THKH ngày 23/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3912/SXD-ĐT ngày 31/7/2015 về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án số 4, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin đăng toàn văn nội dung Công văn số 3912/SXD-ĐT ngày 31/7/2015 của Sở Xây dựng:

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường...(27/10/2017 3:32 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, Khu...(15/03/2017 10:36 SA)

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016.(30/11/2016 12:43 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đẩu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành...(18/11/2016 4:00 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°