Công bố thông tin danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2015

Đăng ngày 10 - 08 - 2015
100%

Ngày 02/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thực hiện Công văn số 7899/UBND-CN ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố thông tin dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa xin đăng tải nội dung Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 nêu trên như sau:

<

Tin mới nhất

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường...(27/10/2017 3:32 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, Khu...(15/03/2017 10:36 SA)

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016.(30/11/2016 12:43 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đẩu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành...(18/11/2016 4:00 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành...(12/10/2016 4:06 CH)

Công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án đầu tư khu nhà ở công nhân và dịch vụ phục vụ Khu...(28/10/2015 10:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°