Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 08 - 04 - 2015
100%

Thực hiện công văn số 2944/UBND-CN ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch xây dựng: Dự án số 2, Khu đô thị Trung tâm thành phố Thanh Hóa thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố  Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 22/7/2011.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Ranh giới: Phía Bắc giáp Đại lộ Lê Lợi kéo dài; Phía Nam giáp khu dân cư phường Đông Hải; Phía Đông giáp Đại lộ Nam sông Mã; Phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng.

- Diện tích: Khoảng 41,0 ha.

3. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bảng giá đất của khu vực phường Đông Hải: Theo Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quy định giá Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì:

+ MBQH 934: Đường có lòng đường 5,5m: Đất ở 4 triệu/m2, Đất SXKD: 2,6 triệu/m2, Đất TMDV: 2,8 triệu/m2; Đường có lòng đường rộng 7,5m: Đất ở 4,5 triệu/m2, Đất SXKD: 2,925 triệu/m2, Đất TMDV: 3,150 triệu/m2; Đường có lòng đường rộng ≥10 m: Đất ở 5 triệu/m2, Đất SXKD: 3,250 triệu/m2, Đất TMDV: 3,5 triệu/m2.

+ MBQH 203: Đường có lòng đường 5,5m: Đất ở 5,5 triệu/m2, Đất SXKD: 3,575 triệu/m2, Đất TMDV: 3,850 triệu/m2; Đường có lòng đường ≥7,5 m: Đất ở 6,5 triệu/m2, Đất SXKD: 4,225 triệu/m2, Đất TMDV: 4,5500 triệu/m2.

+ MBQH 1784: Các đường ngang dọc: Đất ở 4 triệu/m2, Đất SXKD: 2,6 triệu/m2, Đất TMDV: 2,8 triệu/m2.

+ MBQH 2107: Các đường ngang dọc: Đất ở 7 triệu/m2, Đất SXKD: 4,550 triệu/m2, Đất TMDV: 4,900 triệu/m2.

+ MBQH 4074: Các đường ngang dọc: Đất ở 7 triệu/m2, Đất SXKD: 4,550 triệu/m2, Đất TMDV: 4,900 triệu/m2.

(Chủ đầu tư tham khảo thêm tại các vị trí khác tại phường Đông Hải tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

4. Các chỉ tiêu quy hoạch:

Diện tích đất xây dựng chung cư cao cấp 10,54ha, Mật độ xây dựng trung bình (MĐXD) 40%, Hệ số sử dụng đất (HSSD) 3,5~5,25 lần, Tầng cao trung bình (TCTB) 8~12 tầng; Diện tích đất xây dựng nhà vườn 1,51ha, MĐXD 35~70%, HSSD 1,05~2,1 lần, TCTB 3 tầng; Diện tích đất nhà ở liền kề 1,56ha, MĐXD 35~70%, HSSD 1,05~2,1 lần, TCTB 3 tầng; Diện tích đất công trình hành chính 0,33ha, MĐXD 50%, HSSD 2,5 lần, TCTB 5 tầng; Diện tích đất trường học 3,72ha, MĐXD 40%, HSSD 0.8~2 lần, TCTB 2~5 tầng; Diện tích đất thương mại  5,41ha, MĐXD 40%, HSSD 3,2 lần, TCTB 8 tầng; Còn lại là đất giao thông, cây xanh và các loại đất khác.

5. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

 Khu đất chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp; kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở: Quản lý khai thác vận hành nhà ở sau khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

7. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 08 tháng 4 năm 2015)./.

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường...(27/10/2017 3:32 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, Khu...(15/03/2017 10:36 SA)

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016.(30/11/2016 12:43 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đẩu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành...(18/11/2016 4:00 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°