Thông báo thông tin mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 04 - 12 - 2014
100%

Thực hiện công văn số 11085/UBND-CNTT ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc công bố thông tin mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên website UBND tỉnh dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/3/2014.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Phía Đông giáp: Khu dân cư hiện có và Trung tâm giới thiệu việc làm;

- Phía Tây giáp: Khu dân cư làng Tân Thọ;

- Phía Nam giáp: Đường vành đai Đông Tây và Quốc lộ 47;

- Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện có;

Tổng diện tích khu đất lập dự án khoảng 157.139,70 m2.

3. Các điều kiện sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định;

- Các nghĩa vụ tài chính: Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

4. Các chỉ tiêu quy hoạch:

- Diện tích đất công trình hỗn hợp: 22.238,80 m2 (chiếm 14,15%); mật độ xây dựng 40%; chiều cao trung bình 11 tầng; hệ số sử dụng đất 4,4 lần;

- Diện tích đất công trình văn phòng, thương mại: 6.598,90 m2 (chiếm 4,20%); mật độ xây dựng 40%; chiều cao trung bình 07 tầng; hệ số sử dụng đất 2,8 lần;

- Diện tích đất ở: 47.678,95 m2 (chiếm 30,34%). Đất ở được chia thành 636 lô; chiều rộng mỗi lô chủ yếu 5,0 m; mật độ xây dựng 80 ÷ 100%; chiều cao trung bình 04 tầng; hệ số sử dụng đất 4,0 lần;

- Diện tích đất nhà văn hóa: 781,90 m2 (chiếm 0,50%); mật độ xây dựng 50%; chiều cao trung bình 02 tầng; hệ số sử dụng đất 0,8 lần;

- Diện tích đất trạm xá, y tế: 1.773,00 m2 (chiếm 1,13%); mật độ xây dựng 50%; chiều cao trung bình 02 tầng; hệ số sử dụng đất 0,8 lần;

- Diện tích đất nhà trẻ, mẫu giáo: 5.481,50 m2 (chiếm 3,49%); mật độ xây dựng 50%; chiều cao trung bình 02 tầng; hệ số sử dụng đất 0,8 lần;

- Diện tích đất cây xanh - thể dục thể thao: 9.910,00 m2 (chiếm 6,31%); mật độ xây dựng 10%; chiều cao trung bình 01 tầng; hệ số sử dụng đất 0,1 lần;

- Diện tích giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 62.676,65 m2 (chiếm 39,89%).

5. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Khu đất chưa được GPMB; hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp đang canh tác sản xuất và hệ thống giao thông thủy lợi, kênh mương nội đồng;

- Nhà đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định;

- Giá trị tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được thể hiện trong hồ sơ mời thầu.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội: Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; Đồng thời, quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với nhà ở thương mại: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý vận hành sau khi đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

7. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

(Thông tin được đăng tải từ ngày 04 tháng 12 năm 2014)./.

<

Tin mới nhất

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn, thành phố...(25/11/2019 4:18 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Quán Lào, huyện...(03/10/2019 3:10 CH)

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Quảng...(15/05/2019 9:52 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã Bình Minh, huyện Tĩnh...(18/07/2018 9:33 SA)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường...(27/10/2017 3:32 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Đông Nam, Khu...(15/03/2017 10:36 SA)

Thư mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế khu vực Bắc Trung bộ - Thanh Hoá 2016.(30/11/2016 12:43 CH)

Thông báo thông tin kêu gọi nhà đẩu tư thực hiện Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành...(18/11/2016 4:00 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°