Phương hướng chung

Đăng ngày 31 - 01 - 2007
100%

Trong những năm tới, Thanh Hóa tập trung nâng cao sức cạnh tranh, nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Tích cực huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2010, tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi tỉnh nghèo và đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.

<

Tin mới nhất

Các chương trình trọng tâm của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015(06/09/2010 9:13 CH)

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020(10/03/2010 6:58 CH)

Phương hướng chung(31/01/2007 8:58 CH)

Định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp(31/01/2007 8:58 CH)

Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế(31/01/2007 8:59 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1818 người đã bình chọn
°
3005 người đang online