Lịch tiếp dân

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023

                                                                        

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

 TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 01 (thứ 2)

2

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 02 (thứ 4)

3

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 3 (thứ 4)

4

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

17 - 4 (thứ 2)

5

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 5 (thứ 2)

6

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 6 (thứ 5)

7

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

17 - 7 (thứ 2)

8

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 8 (thứ 3)

9

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 9 (thứ 6)

10

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 10 (thứ 2)

11

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 11 (thứ 4)

12

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 12 (thứ 6)

               Trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền  cho 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân. 

 

THÔNG BÁO

Tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2023

 

 TT

 

Người tham gia tiếp dân

 

 

Chức vụ

 

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

18 - 01 (thứ 4)

2

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 02 (thứ 2)

3

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 3 (thứ 2)

4

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

20 - 4 (thứ 5)

5

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22 - 5 (thứ 2)

6

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 6 (thứ 3)

7

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 7 (thứ 5)

8

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

21 - 8 (thứ 2)

9

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 9 (thứ 4)

10

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 10 (thứ 6)

11

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 11 (thứ 2)

12

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

20 - 12 (thứ 4)

Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa

 

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1777 người đang online