Lịch tiếp dân

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024

                                                                        

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2023, cụ thể như sau:

 TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 01 (thứ 2)

2

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

19 - 02 (thứ 2)

3

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 3 (thứ 6)

4

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 4 (thứ 2)

5

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 5 (thứ 4)

6

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

17 - 6 (thứ 2)

7

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 7 (thứ 2)

8

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 8 (thứ 5)

9

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 9 (thứ 2)

10

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 10 (thứ 3)

11

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

15 - 11 (thứ 6)

12

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh

16 - 12 (thứ 2)


          1. Trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân. 

          2. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) phải có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu).

           3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

THÔNG BÁO

Tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2024

 

 TT

 

Người tham gia tiếp dân

 

 

Chức vụ

 

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22 - 01 (thứ 2)

2

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 02 (thứ 3)

3

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 3 (thứ 4)

4

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

22 - 4 (thứ 2)

5

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 5 (thứ 2)

6

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 6 (thứ 5)

7

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

22 - 7 (thứ 2)

8

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

20 - 8 (thứ 3)

9

Ông Lê Đức Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 9 (thứ 6)

10

Ông Đầu Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

21- 10 (thứ 2)

11

Ông Mai Xuân Liêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20 - 11 (thứ 4)

12

Ông Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

20 - 12 (thứ 6)

Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa

 

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1973 người đã bình chọn
°
357 người đang online