/portal/Pages/990-nam-Thanh-Hoa.aspx

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2019. (13/06/2019)

Ngày 12/6/2019, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND; các Phó chủ tịch UBND tỉnh;...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html#page=6

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°