Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương lao... (18/11/2019)

Sáng ngày 17/11/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương...

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ebooks/index-h5.html#page=6

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°