Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024

Đăng ngày 27 - 06 - 2024
100%

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 134/BC-UBND về đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2024.

Theo báo cáo cho biết: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7/2021, tuy nhiên đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu tổ chức thực hiện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, các địa phương và Nhân dân các hoạt động thuộc Chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kết quả; Năm 2021: Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2021; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,69%; từ 2,2% xuống còn 1,51% (giảm 6.798 hộ; từ 21.923 hộ xuống còn 15.125 hộ). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,88%; từ 6,66% xuống còn 5,78% (giảm 8.747 hộ; từ 66.746 hộ xuống còn 57.729 hộ).

Năm 2022: Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,79%; từ 6,77% xuống còn 4,99% (giảm 17.791 hộ; từ 67.684 hộ xuống còn 49.893 hộ). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,81%; từ 8,70% xuống còn 6,89% (giảm 17.966 hộ; từ 86.912 hộ xuống còn 68.946 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 7,37%; từ 27,23% xuống còn 19,86%, (giảm 9.879 hộ; từ 42.052 hộ xuống còn 32.173 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 5,4%.

Năm 2023: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,47% từ 4,99% xuống còn 3,52% (giảm 14.573 hộ; từ 49.893 hộ xuống còn 35.320 hộ). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,32%; từ 6,89% xuống còn 5,57%; (giảm 13.149 hộ; từ 68.946 hộ xuống còn 55.797 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 5,11% từ 19,86% xuống còn 14,75% (giảm 8.632 hộ từ 32.173 hộ xuống còn 23.541 hộ). Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 6,57% còn 20,91% (còn 18.942 hộ nghèo).

ăm 2024: dự kiến hộ nghèo giảm khoảng 15.000 hộ còn trên 20.000 hộ nghèo, tương ứng giảm 1,5% còn khoảng 2,02%; hộ cận nghèo giảm khoảng 10.000 hộ, tương ứng giảm 1% còn 4,57%. Giai đoạn 2022 - 2024 dự kiến giảm 47.350 hộ nghèo so với đầu giai đoạn (đầu năm 2022: 67.864 hộ nghèo).

100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, gồm 06 huyện nghèo, 02 xã bãi ngang ven biển và hải đảo (riêng xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn chưa được đầu tư - Xã Hải Hà dự kiến sẽ di chuyển sang địa điểm khác do hiện này đang nằm trong vùng quy hoạch phân khu, Khu kinh tế Nghi Sơn).

Trên 90% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đạt kế hoạch đề ra.

100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (hộ nghèo được hỗ trợ 100%; hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng trở lên). Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thêm cho hộ cận nghèo từ 15% - 20% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh.

Có 569 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, đã triển khai thực hiện. Các mục tiêu về tiếp cận giáo dục, nhà ở, thông tin và tín dụng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các kết quả trên đã góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sỹ tại tỉnh Hà Giang(19/07/2024 10:26 SA)

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương khu di tích; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách huyện Đông Sơn(19/07/2024 9:55 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm và thăm, tặng quà các...(19/07/2024 9:43 SA)

Khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XII và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024(18/07/2024 2:24 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa họp báo thường kỳ Quý II/2024(17/07/2024 8:27 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP. Thanh Hóa(17/07/2024 8:17 CH)

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI, năm 2024(12/07/2024 8:50 SA)

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029(30/06/2024 8:49 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
977 người đang online