Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024

Đăng ngày 22 - 02 - 2024
100%

Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu, năm 2024, toàn tỉnh có thêm từ 120 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó có 13 sản phẩm OCOP 4 sao, 4 sản phẩm OCOP 5 sao.

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024.

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, chủ trương của Tỉnh ủy, Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa.

Việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024 còn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành; các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình.

Thông tin chi tiết của kế hoạch, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh(15/04/2024 4:12 CH)

Công khai quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(28/03/2024 3:33 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nghe báo cáo tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ...(19/03/2024 4:02 CH)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện thực hiện Dự án Khu dân cư...(15/03/2024 10:34 SA)

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đất ở dân cư mới...(12/03/2024 2:44 CH)

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024(22/02/2024 2:23 CH)

Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (khu dân cư Tân Thành ECO3) có nhu...(17/11/2023 2:55 CH)

Sơ kết thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn từ...(08/09/2023 2:51 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
571 người đang online