Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.”

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
100%

Kích vào các đường link sau đây để xem nội dung chi tiết:

Công văn đề nghị đăng tải của Sở Tài chính...

Dự thảo văn bản QPPL...

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân...(11/10/2023 4:24 CH)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 8:48 SA)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 9:28 SA)

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...(29/09/2023 10:17 CH)

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị...(25/09/2023 3:53 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức phân bổ kinh...(18/09/2023 3:34 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức chi đảm bảo...(18/09/2023 3:28 CH)

Công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, lấy ý kiến của Nhân dân(11/09/2023 8:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1604 người đang online