Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Đính chính thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân(28/09/2023 10:25 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Đức, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa(27/09/2023 9:47 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân(27/09/2023 9:33 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân(27/09/2023 8:58 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định(25/09/2023 3:38 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Ninh, Đông Văn, Đông Khê, huyện Đông Sơn(22/09/2023 8:42 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 01 lô đất tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung(22/09/2023 8:34 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(22/09/2023 8:30 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1026 người đang online