Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
100%

Ngày 27/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(12/09/2023 7:52 SA)

Tháo gỡ khó khăn cho một số dự án tại huyện Thọ Xuân(07/09/2023 9:06 CH)

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(30/03/2023 8:42 SA)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(26/03/2023 9:49 SA)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(26/03/2023 9:46 SA)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(22/03/2023 10:14 SA)

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(22/03/2023 10:09 SA)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa(22/03/2023 10:08 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1442 người đang online