Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã Hoằng Lưu, Hoằng Quý, Hoằng Thắng, Hoằng Phú, Hoằng Giang và Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân...(17/03/2023 11:35 SA)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã Hoằng Lưu, Hoằng Quý,...(03/03/2023 3:17 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Thịnh, huyện...(27/02/2023 9:25 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Trịnh Thôn, xã...(09/02/2023 3:06 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Trịnh Thôn, xã...(09/02/2023 3:05 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Nghĩa Phú xã...(09/02/2023 3:04 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Phú Thượng, xã...(09/02/2023 3:03 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Hợp Đồng, xã...(09/02/2023 8:43 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1764 người đã bình chọn
°
6956 người đang online